Over ons

HET BEGON ALLEMAAL IN 1987.

Architect Evert Jan Geerdes en grafisch ontwerper Rob du Rieu vonden dat er in Bathmen een kunstkring moest komen. Zij vormden een werkgroep, samen met Ans Weierink, Frits Volkers en Marga Rensink. De werkgroep werd later uitgebreid met Cisca Kerkhof, Gilbert Liotard, Bert van Beem en Halbe Vonk.

Nadat een informatie-avond was belegd in Boode werd een oproep geplaatst in de Bathmense Courant. Op 24 februari 1987 volgde de oprichting in de eerste openbare vergadering. Daar kwamen 30 personen op af. Men koos een bestuur met Evert Jan Geerdes als eerste voorzitter en de kunstkring ging van start met een lezing over ‘Moderne beeldende kunst’  door Johan Koers.

Nog in hetzelfde jaar startte de eerste BBKK-cursus. Anne-May Wachters – van der Grinten doceerde voor een grote groep belangstellenden ‘Een inleiding in de kunstgeschiedenis’.
De eerste kunstmarkt vond plaats in 1989, in en voor het dorpshuis Braakhekke. Ook werd in dat jaar voor het eerst een excursie georganiseerd naar het Museum Jopie Huisman in Workum.

Het ging voorspoedig met de kunstkring. In januari 1989 meldde zich het 100ste lid.

In oktober 1990 werd bij notariële akte de vereniging ‘Bathmens Beeldende Kunst- en Kultuurkring voor Bathmen en Omstreken’ opgericht, verkort aangeduid als BBKK.

IN 2017 WERD HET 30 JARIG BESTAAN VAN DE BBKK GEVIERD.
Dat gebeurde met een literair taalkundige voorstelling van Wim Daniëls op zondagmiddag 15 januari.
We hieven het glas op maandag 20 februari in Cultuurhuus Braakhekke, na de kunstlezing van kunsthistorica Sophie de Weger.
Op zondag 23 juli vond een muzikaal evenement plaats met medewerking van het Ricciotti ensemble, georganiseerd door de Biennale commissie, zie de pagina ARCHIEF > 30 jaar BBKK.
Er werd een uitvoering gegeven in de serre van het Dijkhuis, men maakte vervolgens een muzikale rondgang door het dorp met tot slot een concert op de Brink.
Na de laatste kunstlezing hieven we nogmaals het glas.

Lezingen

Jaarlijks programmeert de BBKK acht lezingen, vier in de periode januari tot en met april en vier lezingen in de periode september tot en met december.
De lezingen worden verzorgd door gerenommeerde sprekers, veelal kunsthistorici. De onderwerpen zijn zeer gevarieerd, volgen soms de culturele actualiteit of haken aan bij lopende exposities in Nederlandse musea.

De lezingen worden gehouden in Cultuurhuus Braakhekke te Bathmen en beginnen om 20.00 uur. BBKK-leden hebben vrije toegang.
Voor niet-leden bedraagt de entree 7.00 euro p.p.

Cursussen

Er worden jaarlijks twee cursussen georganiseerd, een najaarsjaarscursus in de periode oktober/december en een voorjaarscursus in de periode februari/maart. De cursussen, gewoonlijk drie tot vier dagdelen, zijn van uiteenlopende aard: van schilderkunst tot filosofie, van architectuur tot fotografie, etc.

BBKK-leden genieten een reductie op de cursusprijs.

Excursies

Bij voldoende belangstelling worden excursies georganiseerd, zoals naar de ‘Turner’ expositie in het Rijksmuseum Twenthe en naar het nieuwe Museum MORE in Gorssel, naar museum De Fundatie in Zwolle en recentelijk naar Museum CODA te Apeldoorn, voor een introductie en rondleiding langs de expositie ‘Paper Art’.
Er wordt geprobeerd tenminste eens per jaar een lezing te houden die gekoppeld is aan een excursie.

Kunstmarkt

Op de eerste zaterdag van september wordt jaarlijks de Bathmense kunstmarkt gehouden op De Brink en in en rondom de kerk. Ruim 80 kunstenaars uit binnen- en buitenland exposeren hun werk in een groot aantal disciplines.

Het is voor de Kunstmarktcommissie elk jaar weer een uitdaging om een zo gevarieerd mogelijk aanbod samen te stellen, waarbij vanzelfsprekend wordt gelet  op kwaliteit maar ook op originaliteit.
Zo blijft de kunstmarkt interessant voor bezoekers en voor de deelnemende kunstenaars.

Tijdens de kunstmarkt vinden muzikale optredens plaats.

Exposities

Onder het motto ‘Bij Braakhekke Kunst Kijken’ organiseert de BBKK Expositiecommissie tentoonstellingen met werk van zowel amateur- als professionele kunstenaars.
In de periode september / mei worden drie exposities gehouden: een Najaarsexpositie, een Winterexpositie en een Voorjaarsexpositie.

De exposities zijn te bezichtigen in Cultuurhuus Braakhekke te Bathmen op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur.

Bijzondere projecten

De BBKK organiseerde een aantal bijzondere projecten:

  • ‘Beekhof’s Beeldentuin’ in 1991, een beeldenexpositie in de tuin van Landgoed De Beekhof in Bathmen.
  • ‘Schip – Beek – Hof – Beeldentuin’, in 1993, een internationale beeldenexpositie in de tuin van Landgoed De Beekhof én in het water van De Schipbeek, met deelname van een aantal Franse kunstenaars.
  • Architecten op til’. In 1995 ontwierpen en produceerden zeven architectenbureaus een til, een ‘duivenhuis’. Ze toonden daarmee verschillende architectuurstromen. De duivenhuizen werden geplaatst in Bathmense tuinen.
  • Biënnale van een viertal Midzomer Kunstfeesten, in 2005 met het thema ‘Water’, in 2007 met het thema ‘Vuur’, in 2010 met het thema ‘Aarde’ en in 2012 het thema ‘Lucht’ met een speciale Poëzie-dag.

Contact en bestuur

Functie

Naam

E-mail

Telefoon

Voorzitter
PR & Voorlichting
Webmaster

Hans Schaap

 hans.schaap@concepts.nl

0570-542380

Secretaris


Corrie
Ackermann   

 cmj.ackermann@gmail.com

0570-542601

Penningmeester   


Ton
Keulemans

 t.keulemans@gmail.com

0570-542474

Kunstmarkt


Wendela
Aspeslagh 

 w.aspeslagh@gmail.com

06-54241863

Lezingen 

Hélène Versnel

 h.versnel.graaff@gmail.com  

06-22429444

Cursussen
Excursies

Fanny Pliester

 fanny.pliester@gmail.com

0570-657469

 

 

 

 

Postadres: Secretariaat BBKK, p/a Seino van Dorthlaan 18, VX Bathmen
E-mail      : cmj.ackermann@gmail.com
telefoon  : 0570 – 542 601

×
MENU