Archief

‘Lezingen tot 2018’ Meer

11-01-2012 ‘Paul Klee’, introductie door Kunsthistorica Muriel de Beer
Zij schenkt aandacht aan vragen als: hoe is zijn ontwikkeling geweest, wat waren zijn ideeën, bij welke stroming(en) hoort hij thuis, wat is het belang van zijn werk geweest voor de latere Cobrabeweging.

13-02-2012 ‘De Tang Dynastie, de gouden eeuw van China’, door Dr. B.M.J. Mater-Koopstra
In november presenteert het Drents Museum de grote openingstentoonstelling ‘De Gouden Eeuw van China’. De tentoonstelling gaat over de bloeitijd van de glorieuze Tangdynastie (618 – 907 na Chr. Chang’an was de eerste stad in het oosten van waaruit de Zijderoute over het land liep als een levensader van cultuur, religie en handelswaar. De stad telde op zeker moment een miljoen inwoners. Mevrouw Mater, kunsthistorica en conservator van het museum, laat ons kennis laten kennismaken met de periode van grote bloei die o.a. door de handel via de Zijderoute ontstond.

16-03-2012 ‘Alexander Calder’ door Muriel de Beer
Het Gemeentemuseum Den Haag organiseert t/m 28 mei 2012 de tentoonstelling ‘Bewegingen in de ruimte, over Alexander Calder (1898-1975) en laat zien hoe een bezoek aan het atelier van Piet Mondriaan het werk van Calder wezenlijk veranderde. De combinatie van de meesterwerken van deze twee topkunstenaars levert volgens het juryrapport van de Turing Foundation “ongetwijfeld een heldere visuele manifestatie op, die de Nederlandse bezoeker van trots zal vervullen”.

23-04-2012 ‘Rem Koolhaas’, door kunsthistorica Jet Eringa
Er worden verschillende spraakmakende projecten getoond en besproken van Rem Koolhaas, die wordt beschouwd als één van de invloedrijkste architecten van de laatste twintig jaar

19-09-2012 ‘Impressionisme: sensatie en inspiratie’
Tot en met 13 januari 2013 toont de Hermitage Amsterdam wereldberoemde impressionisten uit de omvangrijke collectie van het Staatsmuseum de Hermitage St.-Petersburg. Topstukken van Monet, Pissarro, Renoir en Sisley zijn te zien, samen met werk van andere invloedrijke Franse schilders uit de tweede helft van de negentiende eeuw als Delacroix en Gérôme. Kunsthistoricus Aldwin Kroeze vertelt in de lezing over deze topstukken uit de Russische Hermitage.

15-10-2012 ‘Jaar van de historische Buitenplaats’
Kunsthistoricus Dessing, geeft een inkijkje in het ontstaan en de verschijningsvormen van de Nederlandse historische buitenplaatsen tussen 1600 en 1900. Het waren monumentale huizen, vaak met bijgebouwen, harmonieus en onlosmakelijk een geheel vormend met een omliggende tuin of park. In deze buitenoases verstond men de kunst van het genieten en hield men zich bezig met literatuur, poezie, muziek, planten en bloemen, tuinarchitectuur en beeldende kunst.

26-11-2012 ‘Maillol’ door kunsthistorica Sophie van Steenderen
Ze geeft een prachtig overzicht van de Franse beeldhouwer Aristide Maillol (1861-1944). In de tentoonstelling tot februari In de Kunsthal is een groot aantal van zijn monumentale sculpturen en tekeningen te zien. Samen met foto’s, dagboekfragmenten en teksten geeft dit overzicht een compleet beeld van Maillol’s oeuvre en werkproces.

12-12-2012 ‘De weg naar Van Eyck’
Kunsthistorica Jeanne van der Stappen leidt langs ruim tachtig geëxposeerde meesterwerken uit de Nederlandse, Franse en Duitse kunst rond 1400, aangevuld met een kleine maar hoogstaande selectie van beelden, goudsmeedwerk, verluchte handschriften en tekeningen. Van der Stappen neemt ons mee op ontdekkingsreis naar de vroege middeleeuwen.

23-09-2013 ‘Mali, kunst, cultuur en architectuur’
Kunsthistorica Rosalie van Deursen bespreekt de kunst en cultuur van Mali besproken: Van muzikale tradities, de wortels van de blues tot aan de met modder beschilderde doeken: bogolan. Men gaat op bezoek bij de Dogon met hun eeuwenoude animistische tradities, schitterende houtsculpturen en gemaskerde dansen. En natuurlijk is er aandacht voor de bijzondere leemarchitectuur en de eeuwenoude manuscripten uit Timboektoe.

23-10-2013 ‘Een Russische liefde voor Franse kunst’
Na de doorbraak van het impressionisme zochten Gaugin, Bonnard en Denis naar nieuwe artistieke wegen. De laatste twee verenigden zich kortstondig met een aantal andere kunstenaars onder de naam les Nabis, dat in het Hebreeuws ‘profeten’ betekent. Hun werk was al snel geliefd in Paris, maar ook in Moskou. De rijke Russische verzamelaar Ivan Morozov kocht veel werk aan en gaf later ook grote opdrachten. Interessante lezing door Marie Christine Walraven.

25-11-2013 ‘Oskar Kokoschka, mensen en beesten’
Lezing door kunsthistorica Sophie van Steenderen. Eind 2013 stond in museum Boijmans van Beuningen het werk van Oskar Kokoschka (1886-1980) centraal. Het museum kocht in 1950 als eerste Nederlandse museum een schilderij aan van Oskar Kokoschka, de meesterschilder die hele generaties kunstenaars inspireerde. Zijn liefde voor muziek deelde hij met zijn geliefde Alma Mahler met wie hij een onstuimige relatie had.

15-12-2013 ‘(Feest) mode en kunst’
Lezing door kunsthistorica Carien Kanters over de geschiedenis van kleding die door mannen en vrouwen werd gedragen bij bijzondere gelegenheden en de relatie tussen die mode en kunst. Mode is een vorm van toegepaste kunst en kleding wordt ook gebruikt om macht en status te benadrukken. De beruchte Engelse koning Hendrik de achtste liet zich frontaal portretteren met meerdere gewatteerde lagen kleding over elkaar, opgevulde schouders en korte uitwaaierende mantels, waardoor hij twee keer zo breed leek dan hij was.

22-01-2014 ‘Het wonder van Delfts blauw’
De VOC liet ons land vanaf het begin van de zeventiende eeuw kennismaken met oosters porselein. Alleen welgestelde burgers konden zich veroorloven om de Chinese producten aan te schaffen. De Delftse aardewerkindustrie streefde er daarom naar de uiterlijke kenmerken van het porselein te benaderen. Rond 1660 telde Delft 28 plateelbakkerijen en in de late zeventiende en vroege achttiende eeuw was Delft de onbetwiste wereldleider van het zogenaamde tinglazuur aardewerk. Lezing door kunsthistorica Wendy Fossen.

24-02-2014 ‘Arts and Crafts in Engelse tuinen’
Carolien ten Bruggencate vertelt hoe aan het eind van de 18de eeuw er sterke controverses heersen over tuinarchitectuur. Aanhangers van landschapsparken krijgen tegenstand van mensen die een natuurlijkere tuinaanleg bepleiten, zoals Humphrey Repton. De aandacht verschuift van de maat van het monumentale landschap naar de maat van het afzonderlijke plantje. De Victorianen zijn helemaal gefascineerd door de overvloed aan nieuwe plantensoorten die in Engeland worden geïntroduceerd.

26-03-2014 ‘Architect Frank Lloyd Wright’
Lezing door architect Frans Sturkenboom. Frank Lloyd Wright is in Nederland vooral  bekend vanwege de invloed die hij gehad heeft op twintigste-eeuwse architecten als Berlage, Wils en Dudok. Deze invloed is terug te voeren op de gebouwen die hij in de eerste twintig jaar van zijn carrière ontwierp en bouwde. De zogenaamde Prairie-huizen zijn hiervan de bekendste. De actuele herwaardering voor deze bouwstijl heeft in Nederland geleid tot een heropleving van de oorspronkelijke ‘Prairiestijl’

28-04-2014 ‘Who is afraid of restoration?’
Kunsthistorica drs. Muriel de Beer. Aan de hand van een aantal aansprekende voorbeelden, o.a. een faraokopje uit het oude Egypte, de schoonmaak van de Sixtijnse kapel, de recente renovatie van het Rijksmuseum, het schilderij van Newman, ‘Who is afraid of red yellow and blue?’ dat nu eindelijk, voor het eerst sinds 1997, weer in het Stedelijk te zien is, komen kwesties rondom het herstel van kunstwerken aan bod.

17-09-2014 ‘Rogier van der Weyden en de passie van de meester’
Kunsthistorica Jeanne van der Stappen besteedt aandacht aan enkele karakteristieken, waar Van der Weyden al in zijn eigen tijd beroemd om werd, zijn portretkunst.

27-10-2014 ‘Marlene Dumas. Het kwaad is banaal’
Lezing door kunsthistorica Muriel de Beer. Marlene Dumas (Kaapstad,1953) is op dit moment de meest succesvolle vrouwelijke kunstenaar van Nederland. In haar werk stelt zij de relatie tussen werkelijkheid en beeldvorming uit de massamedia centraal. De dagelijkse stroom fotografische beelden is volgens de kunstenaar van invloed op de manier waarop mensen naar elkaar en naar de wereld kijken. Haar werk is tot het einde van dit jaar te bewonderen in Het Stedelijk Museum Amsterdam.

24-11-2014 Moderne Chinese architectuur’
China heeft de laatste jaren een enorme transformatie ondergaan. Steden worden op spectaculaire wijze vernieuwd en het ene na het andere prestigieuze project komt van de grond. In deze lezing door kunsthistorica Suzanne Roelofs kijken we naar de meest opvallende gebouwen.

17-12-2014 ‘Abstract Expressionisme, van action painting tot hard edge’
Kunstenaar Peter-Frans de Graaf vertelt dat schilders als DeKooning, Pollock, Newman hebben het schandaal niet geschuwd. Het onwetend publiek windt zich nog steeds regelmatig over hun werk op. De wetenschap, dat deze schilderijen behoren tot de duurste ter wereld helpt het inzicht niet. Deze lezing misschien wel.

14-01-2015 ’René Lalique, glaskunstenaar’
Het werk van de Franse juwelenontwerper en glaskunstenaar René Lalique (1860-1945) was het symbool van luxe uit de tijd van de Art Nouveau en Art Deco. Echter de door hem toegepaste materialen waren hoogst ongebruikelijk. Aan de hand van zijn rijke oeuvre kunt u in deze lezing genieten van meer dan 100 stukken, aldus kunsthistorica Wendy Fossen.

23-02-2015 ‘De van Heek Collectie’
In 1930 schonk de bekende Enschedese textielfamilie Van Heek een museum met kunstcollectie aan de Staat der Nederlanden, het Rijksmuseum Twenthe. Deze lezing vertelt het verhaal van de drie broers en hun verzamelwoede U ziet veel stukken uit de collectie in deze lezing door kunsthistorica Josien Beltman.

25-03-2015 ‘De kruisvorm in de Matthäus Passion’
Bach heeft de Matthäus Passion een structuur in de vorm van het kruis meegegeven. De compositie is namelijk in twee delen opgedeeld. Kees van Houten vertelt op passievolle wijze over zijn overtuiging, dat de kruisvorm is aangebracht in het stuk, aldus Kees van Houten.

20-04-2015 ‘Turner’
Kunsthistorica Sophie van Steenderen geeft in aanloop naar de unieke tentoonstelling die in het najaar van 2015 plaatsvindt in zowel Museum de Fundatie in Zwolle als in het Rijksmuseum Twenthe, een lezing over leven en werk van de Britse schilder Joseph Mallord William Turner (1775 1851).

14-09-2015 ‘De Groninger drukkerkunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman’
Lezing door dr. Anneke de Vries. Werkman verwierf bekendheid met zijn op de handpers gedrukte composities, met het tijdschrift The Next Call en de uitgaven van de clandestiene drukkerij De Blauwe Schuit. Vlak voor het einde van de 2e WO werd hij door de bezetter gefusilleerd.

21-10-2015 ‘Beeldhouwkunst, beeldhouwers en beelden’
Waar we schilders uit allerlei periodes en stromingen in een context kunnen plaatsen blijkt dit bij beeldhouwers veel ingewikkelder. Grote namen als Michelangelo, Bernini, Rodin of Moore worden wel herkend, maar een bedding om ze echt thuis te kunnen brengen, ontbreekt dikwijls. Nijland gaat in op ontstaan ontwikkeling van het vakgebied, op diverse thema’s als kop en portret, figuur en fragment, rond en reliëf en religieus en profaan. Lezing door kunsthistoricus Jaap Nijland.

18-11-2015 ‘Het Hollandse Zelfportret’
Kunsthistoricus drs. Max Put geeft een lezing over hét genre, waarin de kunstenaar zich het meest kwetsbaar opstelt: het zelfportret. Hij zal toelichten hoe schilders in de 17e eeuw naar zichzelf keken en zich het liefst presenteerden. Het zelfportret was veelzeggend voor de maatschappelijke status en positie van de schilder en belicht de ‘selfies’ uit de Gouden Eeuw.

14-12-2015 ‘Architect en ontwerper Le Corbusier’
Na zijn opleiding maakte Le Corbusier een aantal studiereizen en werkte hij bij verschillende architecten. Hij vergeleek woningen en steden qua functionaliteit met machines en ontwikkelde een functionele bouwwijze met een open en ruimtelijk karakter. Ook ontwierp hij ook interieurs en meubels, waaronder de beroemde Chaise Longue. Lezing door de Bathmense architect Evert Jan Geerdes.

11-01-2016 ‘Mozart en de piano’, door musicoloog dr. Marcel S. Zwitser

17-02-2016 Double Dutch, Nederlandse architectuur na 1985’, door architectuurcriticus/journalist Bernard Hulsman (NRC).

21-03-2016 ‘Suzanne en Edouard Manet’, door Thera Coppens, auteur van het gelijknamige boek.

20-04-2016 ‘Modern realisme, de collectie van Museum MORE’ en de overzichtstentoonstelling van Ferdinand Erfmann.

14-09-2016 ‘Kunst in de loopgraven’ door Dannie ten Zweege. Hoe zagen de verschillende kunstuitingen er uit vóór de 1e Wereldoorlog. Wat veranderde, wat bleef?

10-10-2016 ‘Glas in Lood’ door Vrije Academiedocent drs. Aldwin Kroeze. Een letterlijk kleurrijke lezing met aandacht voor de ramen, de technieken, kleuren, indeling en uitwerking.

30-11-2016 ‘Geschilderde waarheden’. Drs. Muriel de Beer vertelt over Alice Neel (1900-198schilder van portretten, of zoals ze zichzelf noemde ‘a collector of souls’.

19-12-2016 ‘Cinquecento’, schilderkunst uit het hart van de Italiaanse renaissance, door drs. Josien Beltman.

18-01-2017 ‘Begrijpt u het Midden-Oosten nog?’ Hans Luiten, journalist, schetst de geschiedenis van het huidige conflict en plaatst het in een brede context.

20-02-2017 ‘Een museaal depot: donker, stoffig en stil?’ Lezing door kunsthistorica drs. Sophie de Weger.

22-03-2017 ‘De verzamelwoede van Helene Kröller-Müller’ Lezing door kunsthistorica drs. Geertje Waanders.

24-04-2017 ‘Nederlanders en hun sieraden’ Lezing door kunsthistorica dr. Marjan Unger.

18-09-2017 ‘Politiek en cultuur in middeleeuws China’ Lezing door historicus Kees Dinkla.

11-10-2017 ’Symboliek op de euromunten’ Lezing door kunsthistoricus drs. Krzysztof Dobrowolski Onclin.

20-11-2017100 jaar De StijlLezing door beeldend kunstenaar Peter Jan de Graaf.

04-12-2017David Hockney, popart schilder’ Lezing door kunsthistorica drs. Frederike Upmeijer.

 

 

 

 

 

‘Cursussen tot 2018’ Meer

13-01-2011 ‘Zes karakters van de 20e eeuw’
Aldwin Kroeze geeft een reeks van 6 sessies over zes personages, die hij vanuit hun culturele context nader belicht. Het zijn Samuel Beckett, Andrei Tarkovski, Marina Abramovic, John Adams, Rineke Dijkstra en Ron Mueck. Net als voorheen bevat de lijst namen van verschillende bekendheid en ook net als voorheen heeft elk van de zes kandidaten een ander medium. De culturele context zal breed worden bekeken, waardoor de hoofdpersoon een parel wordt op een cultureel maaswerk. Aldus geeft iedere les extra inzicht in een periode waar vrijwel iedere cursist zelf deelgenoot van is geweest.

19-10-2011 ‘De geboorte van de moderne kunst’
De eerste helft van de 20ste eeuw is een bijzonder boeiende en enerverende periode en wordt ingeluid door de Art Nouveau en Jugendstil, weelderig, decadent en hoopvol. Deze hoop maakt, aan de vooravond van WO I, geleidelijk aan plaats voor wanhoop, woede en angst, verbeeld door de kunstenaars van het Expressionisme. De kunstenaars van Dada reageren op de oorlog op een volstrekt andere en absurdistische manier. Kunstenaars nemen afstand van de omringende wereld en richten zich op het eigen onderbewuste. De cursus wordt gegeven door kunsthistorica Sophie van Steenderen.

Januari 2012 ‘Mozart’
Een cursus door drs. Marcel S. Zwitser, docent muziek- en cultuurgeschiedenis. Hij behandelt: 1791, het laatste levensjaar van Mozart, in vier thema’s: a. De opera’s Le Nozze di Figaro en Don Giovanni b. Concerten c. Strijkkwintetten en symfonieën d. Kerkmuziek en de opera Die Zauberflöte

10-04-2012 ‘Van Venus tot Nana’
Studiedag onderleiding van drs. Karin Haanappel, die het vrouwbeeld in de kunstgeschiedenis centraal stelt, vanaf de oudste beeldjes die wij aanduiden met “venussen” tot de “nana”. Hoe wordt de vrouw weergegeven van 24000 v.C. tot 2002 n.C.? We zullen ontdekken dat er een duidelijk verschil is tussen de mannelijke blik op vrouwen en de wijze waarop vrouwen zichzelf verbeelden.

25-09-2012 ‘Vierdaagse cursus Hedendaagse Nederlandse Architecten’
Cursus door Jet Eringa, die voor elke bijeenkomst één architect als uitgangspunt neemt. 1. SeArch, een innovatief bureau met ontwerpen voor de Amsterdamse Synagoge en de Nederlandse ambassade in Ethiopië, 2. UNStudio met Ben van Berkel, van de Prins Clausbrug in Rotterdam tot projecten in China, Rusland, VS en Verenigde Emiraten, 3. MVRDV, ontwerpers van het Nederlandse paviljoen op Expo 2000, 4. DOK Architecten van Liesbeth van de Pol, restaurateurs van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

01-11-2012 ‘Beeldhouwkunst’
Cursus door Wim Kwakermaak, beeldend kunstenaar en docent uit Holten. De delen zijn: de chronologie van de beeldhouwkunst, over materialen en technieken, over het houwen en modelleren van een beeld, over actuele beeldhouwkunst en plastische vormgeving.

04-11-2013 ‘Nederlandse architecten met internationale faam’
Jet Nijssen, afgestudeerd op moderne stedenbouw, auteur van verschillende boeken over hedendaagse architectuur is de cursusleider. Zij vertelt drie maandagmiddagen in over drie Nederlandse architecten die bijzondere gebouwen hebben ontworpen in binnen- en buitenland: Ben van Berkel, Liesbeth van der Pol en architectengroep MVRDV (o.a. Koolhaas en Soeters).

09-01-2014 ‘Rond het Museumplein’
Aldwin Kroeze praat ons bij over de drie grote musea aan het Museumplein te Amsterdam, over de relatie tussen gebouw en collectie, het verzamelbeleid, de high-lights van de collecties, maar ook over de minder bekende werken.

04-11-2014 ‘Nederlandse kunstenaars in Parijs, van Van Gogh tot Cremer’
Met kunsthistorica Sophie van Steenderen duiken we vier dinsdagochtenden  in het bruisende leven van de lichtstad en haar invloed op onze Nederlandse kunstenaars tussen 1885 en 1960.

19-01-2015 ‘De Kunst van het oude Japan’
De cursus door Max Put, die vier lessen omvat, behandelt de vroege Japanse kunstgeschiedenis, de invloed van het Boeddhisme, de ‘Edo periode’ en het Japonisme, de invloed van de Japanse kunst, zoals die naar voren komt in het werk van Manet, Monet, Degas en Van Gogh.

25-11-2015 ‘Geschiedenis van de fotografie’
Cursus door drs. Aldwin Kroeze, in drie dagdelen over het spannende medium fotografie: de technische ontwikkeling , de foto als intermediair met de werkelijkheid en de artistieke waarde van de fotografie.

02-02-2016 Wintercursus ‘Van kijken tot zien’
Elementaire cursus tekenen door kunstenaar PP. Hattinga Verschure. Vier dagdelen: 2, 9, 16 en 23 februari van 10.00 tot 12.00 uur.

02-11-2016 Cursus ‘Hoe begrijp ik kunst’.
Een inleiding in de iconografie door kunsthistoricus Krzysztof Dobrowolski-Onclin. Vier dagdelen op de woensdagochtenden: 2, 9, 16 en 23 november 2016, van 10.00 uur tot 12.00.

25-01-2017 De (on)zin van het leven’.
Mens-zijn, wat is dat eigenlijk? En hoe doe je dat? De filosofen Nietzsche, Heidegger en Sartre beantwoorden deze vragen vanuit een analyse van de (on)zin van het leven. Cursusleider Gerko Tempelman, filosoof en theoloog.

31-10-2017 ‘De geschiedenis van Rusland’
Met het huidige Rusland verkeren we op gespannen voet, en soms lijken we het land maar moeilijk te begrijpen. In vier boeiende colleges neemt Hans Luiten, journalist en historicus, ons mee door de geschiedenis van Rusland.

 

‘Excursies tot 2018’ Meer

23-04-2010 Huis Verwolde in Laren. Met eigen vervoer.
Rondleiding door Het Huis in oorlogsjaren met poëzie van zoon en verzetsstrijder Emile van de Borch van Verwolde. Lezing over oorlog in Laren e.o. door Jan Braakman.

16-09-2010 Galerie en beeldentuin ‘de Hullu’ in Gees, Gevangenismuseum en glasblazerij in Veenhuizen.
Bezoek tuin, glasblaasdemonstratie en wandeling over terrein gevangenismuseum, galeries/winkeltjes. Vervoer per touringcar.

06-04-2011 Busexcursie naar ‘Middelste Molen’-papierfabriek/museum in Loenen
Rondleiding en lezing papier in de kunst. Hooge Veluwe, rondleiding in het Hubertusslot en parkwandeling.

23-09-2011 Excursie  ’s Hertogenbosch. Met eigen vervoer.
Bezoek aan het Hieronymus Bosch museum, bezichtiging van de gerestaureerde basiliek Sint-Jan, uitleg in depot, verkenning van de binnenstad vanaf het water.

01-10-2011 Treinexcursie Haarlem
Bezoek aan het Teylers Museum en de Claude Lorrain tentoonstelling.

21-01-2012 Treinexcursie Amsterdam
In de Hermitage aan de Amstel wordt een tentoonstelling over Rubens, Van Dyck en Jordaens bezocht.

24-03-2012 Treinexcursie Amstelveen
Bezoek aan het Cobramuseum en de Paul Klee expositie.

13-04-2012 Busexcursie Drents Museum Assen
Excursie naar het vernieuwde Drents museum  waar de expositie over de Tangdynastie een indrukwekkend beeld geeft van de Gouden Eeuw van China. ‘Buitenplaats Eelde’, rondleiding Nijsinghhuis en wandeling langs de ’tuin-expo’ van Natasja Bennink.

21-09-2012 Busexcursie Singermuseum in Laren
Bezoek aan de expositie: “Erotique Rodin”. Bezoek aan de expositie ‘Abstracte schilderkunst’ met werk van de broers Rinsema en Theo van Doesburg in het Mondriaanhuis in Amersfoort.

21-04-2013 Busexcursie Kleve
Bezoek aan Schloss Moyland, bezichtiging werk van de gebroeders Van der Grinten en van Joseph Beuys, bezoek aan het Kurhausmuseum en tot slot een kort bezoek aan het B.C. Koekkoekhaus.

29-05-2015 Rondleiding in het Rijksmuseum Twenthe
Bezoek aan het museum in Enschede als vervolg op de lezing van kunsthistorica Josien Beltman over de Van Heek Collectie en de geschonken werken, in de jaren ’40-’50, door Gerrit Jan van Heek jr.

30-06-2015 Museum MORE
Bezoek aan het nieuwe Museum MORE in Gorssel met rondleiding langs de openingsexpositie en de vaste collectie.

24 februari 2017 Rijksmuseum Twenthe Enschede
Deze excursie met een rondleiding langs de Italiaanse meesters als Rafaël, Bellini, Titiaan, Tintoretto e.v.a., samengebracht in de bijzondere tentoonstelling ‘In het hart van de renaissance’, is het vervolg op de BBKK kunstlezing over dit onderwerp op 19 december 2016 in Cultuurhuus Braakhekke te Bathmen

27 oktober 2017 CODA Museum Apeldoorn
Bezoek aan en rondleiding langs de tentoonstelling Paper Art 2017, een bijzondere tentoonstelling die kunstenaars alle ruimte biedt zich te richten op gebruik van papier en karton.
Er wordt werk getoond van 31 Nederlandse en buitenlandse kunstenaars.

‘Exposities tot 2018’ Meer

01-02-2011 tot en met 15 juli 2011. Expositie schilderwerk van Gerrit Weijl
Weijl (1935) heeft gekozen om drie hoofdstromen van zijn werk te presenteren: realisme, abstractie en symboliek/mystiek. Het realisme wordt in de tentoonstelling vertegenwoordigd door IJssellandschappen en door herkenbare stads- en dorpsgezichten, van Deventer en omliggende dorpen. Abstractie past Weijl toe op onderwerpen als planten en bloemen. Kleurrijke, enigszins surrealistische maar even zozeer intrigerende voorstellingen zijn het resultaat. De verbondenheid tussen mens en geloof, zoektocht naar balans brengt Weijl tot uiting in zijn derde hoofdstroom, mystiek/symboliek.

08-09-2011 tot en met 15 juni 2012 wordt werk getoond van Thea Moes-Buis en Harry ter Horst
Op een drietal plaatsen in het Cultuurhuus zijn olieverfschilderijen te zien van Thea Moes-buis en enkele werken van haar leerlingen. Harry ter Horst maakte een serie foto’s van 300 ‘Bathmense luchten’. In twee zalen is een tentoonstelling met een selectie uit dit thema. Verbaas u over grote variatie van kleuren en vormen van de wolken. Vriendelijke wolken, regenwolken maar ook dreigende wolken, zoals voor het hevige onweer op 28 juni 2011.

19-01-2013 tot en met 1 juni 2013. Kunstexpositie van BBKK leden in Cultuurhuus Bathmen
Gerrie Kempers volgt schilderlessen bij Henk Mulder in Holten; ze zegt hierover: “van hem heb ik geleerd om te kijken, oog voor vorm en detail te ontwikkelen, ik werk met olieverf, olieverf luistert”. Jan van Inzen zette zijn eerste schreden op het schilderspad lang geleden, tijdens diensttijd. Nu is hij lid van de schildersgroep Schalkhaar en krijgt hij les van Paula Hondsmerk in Okkenbroek. Zijn technieken zijn divers: pastels, aquarel, soms afgewerkt met pastels en acryl. Corrie Eland werkt sinds 1988 met klei. Na een paar jaar cursus gevolgd te hebben bij Keramiste Mieke Vahl is ze met haar eigen ontwikkeling verder gegaan. Het getoonde werk toont invloeden van architecten als Gaudi en Hundertwasser vanwege de kleurrijke vlakken.

14-09-2013 tot 1 december 1013. Expositie schilderijen van en keramiek van Babet Olde Weghuis en keramiek van Wilma Meijerink
Babet Olde Weghuis, afgestudeerd aan de academie als schilder en docent, reisde ze veel in Azie. Dit is terug te zien in haar schilderijen. Soms door het onderwerp, vaak door de kleuren. “In mijn schilderijen ben ik op zoek naar betekenis, naar de meerwaarde van algemeenheden. Wilma Meijerink woont en werkt in Bathmen. Ze werkt met klei omdat ze daarmee elke vorm kan maken. Kenmerkend zijn de met oxides afgewerkte beelden. Ze stralen een levenszin uit zonder complexen en zetten aan tot fantaseren. Nieuw zijn haar glasobjecten,gemaakt door “glasfusing”.

15-12-2013 tot 14 maart 2014. Liesbeth Sipma en Margot van Marwijk exposeren schilderijen
Liesbeth schildert figuratief, abstract en zeer fijn realistisch. Dieren hebben haar voorkeur. Met heldere en warme kleuren olieverf brengt ze o.a. kikkers tot leven. Naast schilderen gaat haar passie ook uit naar beeldhouwen en werken met klei, waarin de fantasie de vrije hand krijgt. Margot van Markwijk schildert en tekent professioneel vanaf 2008. Na de Kunstacademie in Arnhem (1978-1983) werkte ze 23 jaar als art-director in binnen en buitenland. Haar stijl is warm realistisch. Ze houdt van afwisseling en vrijheid in haar werk, maar houdt consequent vast aan haar persoonlijke stijl.

29-03-2014 tot 1 juni 2014. Vier kunstenaars exposeren
Aan de wanden van de ruimtes in het Cultuurhuus hangen olieverfschilderijen van de 80-jarige Gerrie Tuitert-Wassink en “pen”tekeningen van Jan van der Heide. De vitrines worden gevuld door Heiltjen Veldmaat met glasfusion werken. Els Groosjohan toont beelden gehouwen uit albast en andere steensoorten.

06-09-2014 tot 15-12-2014. Expositie fotografie en keramiek
Twee fotografen, Ilona Hendriks uit Deventer en Ria Blokhuis uit Zeewolde startten hun professionele carrière in 2010, na het afronden van de Fotovakschool. Het vrije werk van Ilona Hendriks uit Deventer toont haar eigen blik op de wereld, gericht op voorwerpen of de omgeving, met verassende details, uitbundige kleur of juist verstilling. Door de portfolio van Ria Blokhuis lopen 3 werkwoorden: Zien, Bewogen, Bewegen. Niet wegkijken, maar haar beelden durven zien, om eenmaal bewogen geraakt zelf in beweging te komen. Keramiste Gerrie Oplaat uit Holten is na een begin in klei, uitgegroeid  tot een veelzijdig kunstenares, die schildert, bronzen beelden maakt en Raku stookt. De kleurmogelijkheden bij Rakustoken intrigeren haar en het werken met de hoge temperaturen maakt het voor haar spannend!

04-04-2015 tot en met 15 juni 2015 Expositie schilderijen van Maud Bakboord en keramiek van 10 leerlingen van beeldhouwster Elly Provoost
Schilderes Maud Bakboord, “De mogelijkheid dat men met verbeelding meer kan zien dan de visuele werkelijkheid was voor mij een openbaring”. Sindsdien is haar creatieve reis niet meer te stoppen. Ze vertaalt woorden, beelden, gedachten en emoties in voornamelijk kleurige acrylwerken. Ze wil de aanschouwer visueel vervoeren en laten mee genieten op deze reis naar een nog kleurrijker wereld. Elly Provoost maakt van haar hobby haar beroep. Naast haar eigen werk geeft Elly alweer zo’n 10 jaar les in beeldhouwen. Tien van haar leerlingen tonen elk een van hun werken. Les geven en kijken naar de resultaten van haar cursisten geeft Elly veel voldoening. Het zien “groeien” van een beeld, juist door er iets af te hakken, leidt telkens tot plezierige verbazing en genieten.

05-09-2015 tot en met 10 december 2015 wordt werk getoond van Wendy Bent, Annelies van Herwijnen, Marjolijn Gravemaker en Marian Stam.
De schilderijen van Wendy Bent ontstaan vanuit een uitgedacht beeld dat tijdens het schilderen kan veranderen. Vaak herkent ze een fase van haar leven die ze blijkbaar onbewust heeft uitgebeeld. Annelies van Herwijnen koos voor het “vrije schilderen” met acryl op doek. Ze laat zich vooral leiden door haar intuïtie en haalt haar inspiratie uit de natuur, vakantie en uit het bezoeken van musea en exposities. Marjolijn Gravemaker is gediplomeerd goudsmid en sieraadontwerpster. Haar voornaamste doel is het maken van een sieraad met eigenheid, door het interpreteren van de stijl en de voorkeuren van haar opdrachtgevers. Marian Stam vlecht met wilgentenen. Ze beschouwt vlechten voor een deel als ambacht die tot kunst wordt, omgezet in mooie originele vormen. Mary Butcher is haar grote inspirator. In het kader van ‘Kunst en Ambacht’, het thema van de Open Monumentendagen 2015, toont de Oudheidkundige Kring Bathmen (OKB) foto’s uit de eigen collectie. Tevens wordt een zestal schilderijen getoond van Frits Volkers, eveneens uit de collectie van de OKB.

15-12-2015 tot en met medio maart 2016
Schilderijen van Marieke Schrijvers.
Ze schildert met acryl, soms met olieverf met gebruik van het paletmes in plaats van de kwast. Ook maakt ze doeken van textiele materialen.
Tekeningen van Henk van Gorssel.
Zijn grote passie voor de stad en haar historie inspireert hem mooie maar ook veel niet meer bestaande plekken in Deventer te vatten in tekeningen. De verdwenen plekken tekent hij na uit oude boeken over Deventer, na verkregen toestemming van de auteurs.
Keramiek van Joop Kok.
Hij werkt voor zijn keramiekobjecten met grove chamotte klei en past verschillende glazuurtechnieken toe.
Gedurende 35 jaar was hij leerkracht in tekenen en handenarbeid in het voortgezet onderwijs.
Hij exposeerde o.a. bij de kunstroute Wilp en in de Bergkerk te Deventer

03-09-2016 t/m 15-12-2016
Keramiek Van Liesbeth Lammers-Callenbach, schilderijen Van Peter Versnel en Marc De Boer en glasfusion kunst van cliënten van Dimence.
Liesbeth Lammers-Callenbach, geboren in Nijkerk en woonachtig in Deventer, was werkzaam als vakleerkracht handvaardigheid. Ze werkt graag met verschillende kleuren klei en brengt ook kleur aan door gebruik van oxides. Liesbeth exposeerde al eerder voor de BBKK en de DAK. Ze stond op de BBKK kunstmarkt in 2013 en 2014.
Dorpsgenoot Peter Versnel, eenmaal gepensioneerd, is gaan schilderen. Hij nam les bij Peter Frans de Graaf, hem leerde te werken vanuit emotie, zowel in kleurgebruik, compositie en onderwerp.
Marc de Boer tekende vroeger weleens wat. Na zijn pensionering begon hij met schilderen. Hij nam les bij Henk Mulder in Holten. Onderwerpen zijn portretten, landschappen en stillevens.
De tentoongestelde werken zijn ontstaan door gekleurd glas samen te smelten. Dit wordt ‘glasfusen’ genoemd. De werken zijn gemaakt door cliënten van Dimence, onder begeleiding van Frank Looman, in het activiteitencentrum Hermann Simon.

02-09-2017 t/m 09-12-2017
Keramiek van Fieke Berkemeier uit Bathmen en werk van de schilders, Ton van Geelen uit Twello en Marjan van der Meulen uit Bathmen.
Fieke Berkemeier (1957) is graag bezig met haar handen, maar ook met haar hoofd. Zij heeft het boetseren ontdekt en voelde zich al snel thuis in de klei. Ze beleeft er veel plezier aan als dat, wat ze voor ogen heeft, uit de klei tevoorschijn komt.. Ze werkt veelal met grove chamotte.
Ton van Geelen, geboren op Curaҫao en woonachtig in Twello, schildert dans en muziek, verleiding en sensualiteit, voortgekomen uit de periode dat hij Nederlandse top dj’s portretteerde. Veel van zijn werk is uitgevoerd in twee zelfontwikkelde stijlen: een vrije stijl die zijn oorsprong kent in Tsjechië en de zogenoemde verzadigde zandlaagtechniek.
Marjan van der Meulen, Bathmen, ontdekte tijdens haar studie Creatieve Therapie in 2000 haar passie voor schilderen. Ze schildert graag met acrylverf en maakt zowel schilderijen als muurschilderingen. Hierbij is een expressieve abstracte stijl te zien, maar ook sfeervol realistisch werk, veelal in opdracht. De laatste jaren speelt ze met het combineren van beide stijlen, die elkaar aanvullen en versterken.

27-03-2017 t/m 20-06-2017
Olieverf schilderijen van Doky Smolders, keramiek van wijlen Elly Westra – van Snik en fotografisch werk van Tjeerd Fekkes.
Doky Smolders.”Graag schilder ik bij klassieke muziek. Meestal werk ik enige maanden aan een schilderij. Laag over laag geeft diepte en uiteindelijk ontstaat een sfeer. Bij voorkeur schilder ik luchten in een landschap. De lucht is ruimte, beweging en schoonheid in vorm, kleur en sfeer. Soms geef ik een mij dierbaar mens weer in mijn landschap”.
Elly Westra – van Snik raakte al op jonge leeftijd gefascineerd door de mogelijkheden van boetseerklei. Het eerste borstbeeld was van haar moeder, later volgden de kinderen. Haar andere werk bestaat uit zogenaamde luizepoppen, kardinalen en koppen als plantenpotten, waarvan ze de nodige voorbeelden heeft gezien tijdens vakanties in Italië.
Tjeerd Fekkes is al op jeugdige leeftijd met fotograferen begonnen en heeft de ontwikkeling van zwart/wit, naar kleur en dia’s meegemaakt. Er is een duidelijke voorkeur te zien voor cultuur en natuur uit binnen en buitenland. Zoals de doorkijkjes in oude Italiaanse stadjes en de natuur in Kroatië.

02-09-2017 t/m 09-12-2017
Een groepsexpositie “KOEIEN’ ter gelegenheid van de ‘De Internationale Lakenvelderdag’.
De Lakenvelder is een runderras, dat vooral herkenbaar is aan de witte band tussen de voor- en achterpoten, om de borst en rug van een verder zwarte of rode koe.
De expositie toont koeien in veel kunstzinnige disciplines. Er zijn geschilderde, getekende, geaquarelleerde, geborduurde en gefotografeerde koeien. Maar ook koeiensieraden, -tassen, -servies en keramische koeien.

30 JAAR BBKK. Wim Daniëls op visite. Gezellig. Literaire voorstelling door auteur en cabaretier Wim Daniëls Meer

De BBKK is verschillende keren gevraagd in de winterperiode eens wat op de zondagmiddag te organiseren. Dat doen we graag en er is bovendien een mooie aanleiding. Dit jaar viert de BBKK zijn 30e verjaardag.

Wim Daniëls is schrijver van een groot aantal boeken in allerlei genres: informatieve taalboeken, Daniëls woordenboeken, verhalenbundels, jongerenromans, columnbundelingen, enz.
De laatste zes jaar staat hij ook in het theater met theater- en cabaretvoorstellingen. Hij levert ook geregeld bijdragen aan radio- en tv-programma’s, vooral als het zaken betreft die met taal te maken hebben.
Verder presenteert hij op verschillende plaatsen in het land literaire avonden.

In februari 2017 verschijnt een nieuw, opmerkelijk boek van hem, dat over ‘de baarmoeder’ gaat. Hij schreef het samen  met een gynaecoloog. Wim Daniëls is geboren in Aarle-Rixtel, maar woont nu in Eindhoven.

Cultuurhuus Braakhekke, aanvang  14.30 uur.
De toegang voor BBKK-leden is gratis. Niet leden betalen € 7.00 pp.

Het werd een gezellige middag. Braakhekke was tot aan de nok toe gevuld en de toehoorders beloonden Daniels’ conference met een gul en langdurig applaus.

 

30 JAAR BBKK – RICCIOTTI NAAR BATHMEN Meer

ZONDAG 23 JULI KOMT HET RICCIOTTI ENSEMBLE NAAR BATHMEN EN FELICITEERT DE BBKK MET HAAR 30e VERJAARDAG

De felicitatie betreft een muzikaal evenement. Het veertigkoppige ensemble, bestaande uit jonge musici, geeft om 14.00 uur een concert op het plein voor Het Dijkhuis. Daarna volgt een muzikale rondgang door het dorp en besluit Ricciotti om 15.30 uur zijn bezoek met een concert op De Brink.

Het Ricciotti Ensemble werd in 1970 opgericht als straatsymfonieorkest. Men treedt op in binnen- en buitenland. Ricciotti maakte tournees naar onder andere Polen, België, Frankrijk, Spanje, Rusland, Suriname, Zuid-Afrika, Zweden, Portugal Roemenie, Marokko, Curaçao en Ierland. Dit jaar staat Schotland op het programma.

Concerten vinden vrijwel nooit plaats in concertzalen, maar meestal op straat, in tehuizen en gevangenissen of op andere plekken. waar men niet of nauwelijks met muziek in aanraking komt.

Zodra het programma definitief is wordt u geïnformeerd met een nieuwsbrief en via de site.

Klik HIER voor de YouTube registratie van een muzikale ‘circus’ uitvoering.


SCHITTEREND OPTREDEN VAN HET RICCIOTTI ENSEMBLE IN BATHMEN OP 23 JULI 2017

  Foto: Wil Kanis

Ook de muzikale hulde door het Ricciotti ensemble was een hoogtepunt in de viering van het 30 jarig bestaan van de BBKK.
De regen verstoorde weliswaar het optreden op het voorplein van Het Dijkhuis. Men ging daarom naar binnen, waar bewoners en bezoekers in de grote zaal genoten van een medley van Schotse traditionals.

Maar de daarna volgende muzikale rondgang en het slotconcert op de Brink, met medewerking van, jawel, de Bathmense Pipers, voltrokken zich droog, zonnig en onder grote publieke belangstelling.

Ricciotti, bedankt.
En natuurlijk ook de Stichting Midzomerkunstfeesten, in het bijzonder Astrid Pool, Quirine Van Asperen de Boer, Evert van de Weg en Ben Ploeger voor hun inspanningen, en de Gemeente Deventer en de vereniging BBKK voor de ondersteuning van dit unieke evenement.

Kunstmarkten tot 2018 Meer

 

De Bathmense Kunstmarkt is een activiteit van de BBKK, Bathmens Beeldende Kunst- en Kultuurkring. De uitvoering van de kunstmarkt is in handen van de Kunstmarkt-commissie.

De eerste kunstmarkt werd gehouden in 1989 in toen nog Dorpshuis Braakhekke. Van de drie laatst gehouden markten treft u navolgend een korte terugblik aan.

Voor uitgebreide informatie over de Bathmense kunstmarkt, klik hier om naar de website van de kunstmarkt te gaan.

 

2017 – WEDEROM EEN GROOT AANTAL BEZOEKERS

Op zaterdag 2 september 2017 werd de 29ste Bathmense kunstmarkt gehouden op De Brink en in en rondom de kerk. Ruim 80 kunstenaars exposeren hun werk in een groot aantal disciplines. Het is voor de kunstmarktcommissie elk jaar weer een uitdaging om een zo gevarieerd mogelijke kunstmarkt te organiseren.

Men doet dat door telkens een flink aantal nieuwe kunstenaars naar Bathmen te halen, de kwaliteit te bewaken en te zorgen voor een goede prijs-/prestatieverhouding. Zo blijft de kunstmarkt interessant voor bezoekers en voor de deelnemende kunstenaars


2016 – EEN ZONNIGE KUNSTMARKT

De kunstmarkt werd gehouden onder voortreffelijke weersomstandigheden. Over bezoekers niet te klagen. Zij kwamen in groten getale en genoten van het rijke aanbod van kunstdisciplines. De eerste juryprijs ging dit jaar naar Jean Groenendijk uit Lexmond. Wat de jury trof was de eerlijke en robuuste uitstraling van de veelal bronzen beelden van Jean. Vooral met zijn paarden- en stierenbeelden, geeft Jean heel treffend de kracht en stoerheid van deze dieren weer. Jean brengt zijn beelden terug tot de kern van hetgeen hij wil verbeelden. De tweede en derde juryprijs werden uitgereikt aan respectievelijk José Hattink en Charles Michels.


2015 – BATHMENSE KUNSTMARKT VERRASSEND EN SUCCESVOL

De 27e Bathmense Kunstmarkt is een prachtig gevarieerd evenement. Het niveau van de deelnemers was hoog en met 37 nieuwkomers werd het bestaande kunstaanbod verrassend aangevuld. De weergoden waren ons dit jaar, vooral in de ochtend, iets minder gunstig gezind. Dat weerhield kunstminnaars niet in grote getale naar Bathmen te komen.

De Kunstmarkt in Bathmen is een uniek evenement en bekend in Bathmen en de wijde omtrek. Kunstenaars staan graag op deze sfeervolle kunstmarkt door de gezellige ligging, de vele verkopen en het hoge niveau kunst. Door de iets ruimere opstelling van de kramen was er voldoende ruimte om alle werken goed te kunnen bewonderen.
Voor jong en oud is de Kunstmarkt een gezellig evenement met een veelzijdige aanbod, demonstraties, de mogelijkheid voor kinderen om zelf een kunstwerk te maken, live muziek en diverse andere activiteiten.


2014 – OPNIEUW GESLAAGDE KUNSTHAPPENING IN BATHMEN

De Bathmense Kunstmarkt werd zaterdag 6 september voor de 26ste keer georganiseerd. Het was een komen en gaan van enthousiaste bezoekers op de sfeervol ingerichte Brink, rondom en in de kerk. Ruim 80 kunstenaars uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland waren hier vertegenwoordigd. Er werd een grote veelzijdigheid van de beeldende kunstvormen gepresenteerd zoals schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken (brons, papierklei, hout, steen), keramiek, glasobjecten, foto’s, sieraden, tassen.

Men was enthousiast over de grote variëteit aan kunstenaars, demonstraties en vernieuwende technieken die zij toepassen in hun werk. Er werd vol bewondering toegekeken hoe An Hong, met haar unieke demonstratie van een speciale Chinese schilderkunstvorm, de binnenkant beschildert van flesjes en glazen bollen. Te zien was ook dat de dichtkunst in combinatie met schilderijen of foto’s zich meer en meer ontwikkelt. Kortom, veel waar te nemen over vernieuwing van kunstvormen en technieken.

Er werd met veel belangstelling geluisterd en gekeken naar de muzikale optredens, zoals het prachtige carillonspel door Jan Achterkamp, a capella zang door Just Because, het muziekduo Matres, de stoere meiden van het kinderkoor uit Bathmen o.l.v. Bert Boverhof en naar de swingende Bigband Apeldoorn.


2013 – BATHMENSE KUNSTMARKT VIERT 25 JARIG JUBILEUM

Op zaterdag 7 september werd het 25-jarig jubileum van de Bathmense Kunstmarkt feestelijk en vooral op ludieke wijze geopend door CdK in Overijssel Ank Bijleveld en de burgemeester van Deventer Andries Heidema. Na de welgemeende openingswoorden maakten zij, onder toeziend oog van de organisatoren van de eerste Bathmense kunstmarkt in 1987, Gerda Drenth en Bert van Beem en vele toegestroomde bezoekers, in een creatieve samenwerking het eerste schilderij voor de Kunsttoren. Dit was het startsein voor de kunstmarkt en de overige activiteiten op en rond de Brink en in en om de Dorpskerk plaatsvonden. Aan de markt werd deelgenomen door 82 kunstenaars uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland

Ook de kramen in het speciaal ingerichte ‘kunststraatje’ werden volop bezocht. Hier stond een aantal kunstenaars, die in de afgelopen 25 jaar in Bathmen de jaarlijkse Juryprijs hebben gewonnen. Veel kunstenaars en onder hen ook jonge, veelbelovende kunstenaars proberen in hun discipline vernieuwend en uniek bezig te zijn. De enthousiaste reacties van de bezoekende kunstliefhebbers benadrukten dit; de opmerking “wat zijn hier veel hoogwaardige en bijzondere objecten te vinden” werd diverse malen gehoord. De kunstzinnige en muzikale activiteiten rondom het 25 jarig jubileum werden zowel door de bezoekers als de kunstenaars zelf zeer gewaardeerd. Het gaf een extra feestelijk tintje aan deze prachtige kunstmarkt.

De Bathmense Kunstmarkt is een uniek evenement.

Bij Braakhekke Kunst Kijken Meer

BBKK WINTEREXPOSITIE
Te bezichtigen t/m 10 maart 2018, op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur.
Cultuurhuus Braakhekke Schoolstraat 6/a te Bathmen.

Onder het motto ‘Bij Braakhekke Kunst Kijken’ toont Bathmens Beeldende Kunst- en Kultuurkring een groepstentoonstelling met werk van ‘De schilders van Atelier IJsseldam.
De exposanten zijn cursisten bij het atelier. De werkstukken zijn gemaakt gedurende het seizoen 2016-2017.
IJsseldam is een initiatief van de kunstenaars en docenten Henk van der Ven en Constance Visser. Sinds 2008 hebben ze een groot, gezamenlijk atelier met een prachtige lichtinval vanuit het noorden, aan de Gashavenstraat in Deventer. Daar geven zij cursussen op gebied van tekenen en schilderen. De activiteiten van IJsseldam zijn terug te vinden op www.ijsseldamdeventer.nl

Naast de groepstentoonstelling toont de Bathmense kunstenares Wilma Meijerink glasobjecten in de vitrines van Braakhekke. Deze objecten zijn tot stand gekomen door glas te fusen en te slumpen, oftewel samen te smelten en te vervormen. www.depottenbakkerij.nl

Kijken naar Kunst Meer

Lezing door Wieteke van Zeil, columnist voor de Volkskrant, gast bij DWDD.

De lezing ‘Kijken naar kunst in detail’ gaat over aandachtig kijken in tijden van versnellende beeldcultuur. Als je iets langer bij een kunstwerk blijft staan, vallen er rare, onbegrijpelijke, knappe en onverwachte details op. Details waardoor je het hele kunstwerk ineens begrijpt of waardoor je de wereld van nu scherper gaat zien.

Wieteke van Zeil wijst ons in haar inmiddels beroemde rubriek Oog voor Detail in de Volkskrant op details in kunstwerken die eerder aan onze aandacht zijn ontsnapt: van de zachte neus van een koe, een verveeld engeltje en het borsthaar van een schilder tot vreemde ingewanden of wetenschappelijke instrumenten. Elk detail opent een deur naar een wereld vol betekenis, symboliek en persoonlijke associaties, en laat zien dat goede oude kunst altijd relevant en actueel blijft.

De lezing wordt gehouden in Cultuurhuus Braakhekke Bathmen.
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur.
De entree bedraagt 7.00 euro p.p. en is voor BBKK-leden gratis.

Een reis door de kunstgeschiedenis Meer

Grand Tour’, langs steden waar de kunst tot bloei kwam.

Wintercursus door kunsthistorica drs. Annenies Keur

Hoe heerlijk is het om op reis te gaan. Met een beetje geluk keer je terug als een ander mens. Dat was precies de gedachte bij de Grand Tour die welgestelde jongelieden ondernamen in de achttiende eeuw. Reizend langs de steden van weleer, waar ooit de ‘grote kunst’ werd gemaakt, kregen ze de kans om hun blik te verruimen.

In deze cursus gaan we ‘in gedachten’ op reis naar zulke steden. Plaatsen waar de kunst tot bloei kwam toen de omstandigheden daarvoor ideaal waren. En terwijl de tijd verstreek, de bakens werden verzet, en andere steden het stokje overnamen, restten de kunst en de architectuur, als getuigen van het glorieuze verleden.
We zoeken ze op. Wie waren de bouwmeesters en schilders van dit werk; welke opdrachtgevers stelden er destijds belang in om hun beurs ervoor om te keren?

Onze Grand Tour voert door tijd en ruimte, langs de capitolen van de klassieken, de grote centra van vroeg geloof, de florerende markten van middeleeuwen en renaissance, de metropolen van de wereldmacht en de broedplaatsen van de moderne kunst. Zo komen we onder meer in Athene, Rome, Parijs, Wenen en New York.
Je zou er de reiskriebels van kunnen krijgen.

Annenies Keur neemt ons mee op reis door de kunstgeschiedenis. Ze doet dat op vijf dinsdagmiddagen: 23 en 30 januari en 6, 13 en 20 februari, van 13.30 tot 15.30 uur, in Cultuurhuus Braakhekke te Bathmen.

Annenies is zelfstandig kunsthistorica. Ze studeerde aan de Universiteit van Leiden en behaalde haar Master degree Arts and Culture, early modern and medieval art.

De prijs van de cursus ‘Grand Tour’ bedraagt 90,00 euro. BBKK-leden betalen 75,00 euro.
Men kan zich voor deze cursus aanmelden bij Fanny Pliester.
Per e-mail fanny.pliester@gmail.com of telefonisch 0570 657 496.

Homerus – van Ithaca tot Hollywood Meer

Lezing door Liesje Schreuders, schrijver en docent literatuurgeschiedenis en Nederlands.

Het leven van Homerus – Van Ithaca tot Hollywood, is gehuld in mysterien. Wie was deze dichter, die geheel alleen aan de bronnen van onze cultuur zou staan? Waar kwam hij vandaan? Was hij blind? Hoe schreef hij, wanneer, waar? We weten het niet, of we weten het niet zeker. Misschien bestond er wel helemaal geen Homerus! Of misschien bestonden er vele.

Op deze kwestie, al sinds de oudheid bekend als de Homerische kwestie, zullen we tijdens deze lezing onder andere ingaan. Ook krijgt u te horen wat we wel weten. Homerus mag dan in nevelen gehuld zijn, zijn werken zijn ons overgeleverd: avondvullende dichtwerken vol schoonheid en avontuur.

Wat een geluk, dat juist deze werken de oudste zijn van de hele wereldliteratuur! Weet u het nog? De strijd om Troje, de onsterfelijke goden… De bijna onoverwinnelijke Achilles en Odysseus die tien jaar over de wereld zwierf… We gaan ze allemaal tegenkomen. Ook lichten we een tipje van de sluier op over de poetische werkwijze van Homerus. Op interactieve wijze, zodat schijnbaar moeilijke termen als metrum en epitheton geen probleem meer voor u zijn.

En wellicht tot ieders verbazing eindigen we… in Hollywood. Laat het Homerische gelach maar schallen. Olympus, here we come!

De lezing wordt gehouden in Cultuurhuus Braakhekke Bathmen.
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur.
De entree bedraagt 7.00 euro p.p. en is voor BBKK-leden gratis.

Music for Hitch Meer

Lezing door drs. Ben Coelman over de wisselwerking tussen beeld en muziek in de films van Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock is zonder twijfel een van de grootste en meest veelzijdige cineasten van de 20ste eeuw. Zijn carriere strekt zich uit van 1925 tot 1975 en in die lange periode produceerde hij meer dan 50 films. Voor zijn beste films werkte de Britse regisseur samen met een aantal gerenommeerde componisten zoals Franz Waxman, Miklas Razsa en Bernard Herrmann. De betrekkingen met deze musici verliepen niet altijd even rimpelloos, maar het resultaat was een aantal meesterwerken waarin muziek en beeld een perfecte combinatie vormen. In de lezing komen een zestal van Hitchcocks romantische, humoristische en soms spannende films uit de periode 1940-1960 uitgebreid aan de orde. Aan de hand van een ruime selectie filmfragmenten, foto’s en muziek wordt een portret geschetst van Hitch als mens en als cineast in relatie tot de andere kunsten, de muziek voorop.

Na zijn universitaire studie geschiedenis doorliep Ben Coelman diverse marketing- en publiciteitsopleidingen. Al op jeugdige leeftijd was hij actief in het amateur-muziekcircuit. Tijdens zijn studietijd en nog vele jaren daarna maakte hij deel uit van diverse (semi-)professionele koren en vocale ensembles. Sinds 1997 is hij verbonden aan de Nederlandse Reisopera te Enschede. Aanvankelijk als hoofd publiciteit en de laatste jaren als manager bureaudramaturgie en educatie. Naast zijn werkzaamheden bij de Nederlandse Reisopera is hij ook werkzaam als adviseur op het gebied van klassieke muziek voor theaters. Hij verzorgt verder jaarlijks vele interviews met kunstenaars, voorbeschouwingen, nagesprekken, concertinleidingen en cursussen op het gebied van opera en muziektheater voor diverse theaters en uiteenlopende gezelschappen in heel Nederland.

De lezing wordt gehouden in Cultuurhuus Braakhekke Bathmen.
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur.
De entree bedraagt 7.00 euro p.p. en is voor BBKK-leden gratis.

Algemene ledenvergadering BBKK Meer

De algemene ledenvergadering van de BBKK wordt gehouden op woensdag 14 maart 2018, van 19.00 tot 19.45 uur in Cultuurhuus Braakhekke, voorafgaand aan de lezing ‘Music voor Hitch’ die om 20.00 uur aanvangt.

De stukken voor de ledenvergadering worden tijdig toegestuurd.

The American Dream Meer

 

The American dream’, Amerikaans realisme (1945-2017)

Kunsthistorica drs.Sophie van Steenderen laat ons het naoorlogse Amerika beleven door de ogen van topkunstenaars als Edward Hopper, Andy Warhol, Andrew Wyeth, Alice Neel, Richard Diebenkorn, Martha Rosler, Alex Katz, Chuck Close en nog vele anderen meer. De werken van deze kunstenaars vormen het vertrekpunt voor een reis langs de Amerikaanse cultuur en geschiedenis. Naast een kunsthistorisch overzicht komen ook de Amerikaanse politiek en sociale bewegingen aan bod. Dat geeft een prachtig beeld van ’the American way of life’.

De lezing kijkt vooruit op de internationale tentoonstelling ‘The American Dream’, van 19 november 2017 tot en met 27 mei 2018, tegelijkertijd in het Drents Museum Assen en in de Kunsthalle Emden (Duitsland).

Het is voor het eerst dat zo’n uitgebreid visueel overzicht van meer dan 200 werken van naoorlogse Amerikaanse figuratieve kunst in Europa wordt getoond.

De lezing wordt gehouden in Cultuurhuus Braakhekke Bathmen.
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur.
De entree bedraagt 7.00 euro p.p. en is voor BBKK-leden gratis.

Excursie naar The American Dream Meer

De excursie naar het Drents Museum, met rondleiding langs de werken van de tentoonstelling ‘The American Dream’, is het vervolg op de BBKK kunstlezing van 16 april door kunsthistorica drs. Sophie van Steenderen.
Het bezoek aan het Drents Museum toont het naoorlogse Amerika door de ogen van topkunstenaars als Edward Hopper, Andy Warhol, Andrew Wyeth, Alice Neel, Richard Diebenkorn, Martha Rosler, Alex Katz, Chuck Close en nog vele anderen meer.

Het werk van deze kunstenaars geeft een prachtig beeld van ‘the American way of life’, de cultuur en geschiedenis, de Amerikaanse politiek en de sociale bewegingen. Het is voor het eerst dat in Europa, in samenwerking met de Kunsthalle Emden in Duitsland, zo’n uitgebreid visueel overzicht wordt getoond van ruim 200 Amerikaanse naoorlogse figuratieve kunstwerken.

 

PROGRAMMA
11.30 uur: Binnenkomst via de groepsentree, Brink 3
11.45 uur: Rondleiding langs de expositie ‘The American Dream’
13.00 uur: Einde programma, mogelijkheid tot bezoek museum op eigen gelegenheid. Ingang museum:
Groepsentree, Brink 3. Raadpleeg de plattegrond.
Wij vragen u vriendelijk om op tijd aanwezig te zijn.

Parkeren: In parkeergarage Torenlaan (bij het Museum).

Entree museum: 10 Euro en gratis voor Museumkaarthouders. Voor deze expositie geldt een opslag van 2 Euro voor elke bezoeker, te betalen bij aankoop van het entreebewijs.

Reizen per openbaar vervoer:
Trein, station Deventer, spoor 4, vertrek 09.47 uur, aankomst Zwolle 10.11 uur.
Overstappen in Intercity Groningen, spoor 6, vertrek 10.15 uur, aankomst Assen 10.56 uur.

Van het station naar het museum is het 7 minuten lopen.

Per bus naar het museum: bushalte station, platform C, Q-buzz, bus 24, vertrek 11.11 uur.

Uitstappen halte Oostersingel, 11.12 uur en dan nog 2 minuten lopen naar Brink 3.

Men kan zich aanmelden voor deze excursie bij Fanny Pliester, per e-mail: fanny.pliester@gmail.com. Als u per eigen vervoer reist, vermeld dan of u bereid bent desgewenst iemand te laten meereizen. Vermeld dan ook uw telefoonnummer. De excursie gaat door bij tenminste 15 deelnemers.

Bij Braakhekke Kunst Kijken Meer

BBKK VOORJAARSEXPOSITIE

Cultuurhuus Braakhekke Schoolstraat 6/a te Bathmen
Te bezichtigen van 26 maart t/m 09 juni 2018, op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur
Opening expositie op zondag 25 maart 2018 om 12.00 uur

Onder het motto ‘Bij Braakhekke Kunst Kijken’ toont de BBKK een schilderijentoonstelling met werk van Hans Kerk en zijn dochters Marije en Bernadette.

Hans Kerk: “Je ziet wat je wilt zien en je eigen werkelijkheid is een illusie. Dit zijn twee gedachten van waaruit ik schilder. Het gepresenteerde werk is een doorsnee van hoe mijn dochters en ik dat elk op onze eigen wijze vorm geven”.

Het Kunstbedrijf van Hans Kerk biedt sinds 2006 een breed palet aan activiteiten met een bonte mix van galerie, workshops, lessen, kinderfeestjes, dagbesteding en re-integratie.

Zomerexpositie Braakhekke t/m 25-08-2018 Meer

Atelier Warempel bij Cultuurhuus Braakhekke

Van 14 juni t/m 25 augustus 2018. toont Cultuurhuus Braakhekke een ruime selectie van werk uit Atelier Warempel (Stichting Zozijn).

Warempel is een kunstatelier in Zutphen voor mensen met een verstandelijke beperking. In het atelier zijn twaalf kunstenaars actief. Het werk van de kunstenaars bestaat uit schilderijen, kunstobjecten en toegepaste kunst; bijv. vliegengordijnen, houten huisjes, vazen en mobiles. Een aantal van deze ontwerpen is toegepast op paraplu’s en op klikostickers.

De schilderijen zijn doorgaans kleurrijk en treffend origineel. De onderwerpen komen meestal voort uit de eigen omgeving. Deze directe werkwijze vertaalt zich in een herkenbaar beeld van de leefwereld van de makers. Onbevangen oorspronkelijkheid is hun grote kracht. De begeleiding op Atelier Warempel is erop gericht om die eigenheid naar voren te halen en te versterken.
De expositie is te bezichtigen op maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur.

Cultuurhuus Braakhekke, Schoolstraat 6A, 7437 AE Bathmen,
tel. 0570 – 542420

Bij Braakhekke Kunst Kijken t/m 1 december 2018 Meer

Zaterdag, 1 september 2018
opening van de BBKK Najaarsexpositie om 11.00 uur
in Cultuurhuus Braakhekke, Schoolstraat 6A in Bathmen

Onder het motto ’Bij Braakhekke Kunst Kijken’ vindt een groepstentoonstelling plaats van schilderijen, die zijn vervaardigd door leden en/of vrienden van de BBKK.

De exposanten zijn: Liesbeth Sipma, Marieke Schrijvers, Hans en Gemma Schaap, allen uit Bathmen, Nel Wiebes uit Schalkhaar, Paula Hondsmerk uit Okkenbroek en Jan van Inzen uit Deventer.
Er wordt werk getoond in verschillende technieken, als olieverf, acryl en pastel.

De expositie is te bezichtigen van 1 september t/m 1 december 2018, op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur en op de zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. De toegang is gratis.

Men is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de opening van deze groepstentoonstelling, die samenvalt met de 30e Bathmense Kunstmarkt.

Vooraankondiging cursussen 2018 – 2019 Meer

Het doet ons genoegen nu al te kunnen informeren over de geplande cursussen en wel over de Najaarscursus 2018 als over de Wintercursus 2019.


NAJAARSCURSUS 2018

Onderwerp
VIER CULTUREN UIT DE OUDHEID:
Egyptenaren, Minoërs, Assyriërs en Etrusken

Docent
Drs. Diana de Wild

Data
Op de maandagen, 29 oktober, 5, 12 en 19 november, van 10.00 tot 12.00 uur

Plaats
Cultuurhuus Braakhekke Bathmen

Cursuskosten
€ 60,00 p.p. voor leden van de BBKK. Niet leden € 75,00

 

WINTERCURSUS 2019

Onderwerp
MODERNE KUNST VANAF 1960

Docent
Drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin

Data
Op de woensdagen, 16, 23, 30 januari, 6 en 13 februari, van 10.00 tot 12.00 uur

Plaats
Cultuurhuus Braakhekke Bathmen

Cursuskosten
€ 75,00 p.p. voor leden van de BBKK. Niet leden € 90,00

 

Ruim voor aanvang van de cursussen treft u op onze site gedetailleerde informatie aan, alsook hoe en vanaf wanneer men zich voor de cursussen kan aanmelden.
Leden ontvangen een nieuwsbrief. Geen lid maar toch voortaan nieuwsbrieven? Neem dan contact op met het secretariaat, zie de homepage.

Willem Wilmink, Leven en werk Meer

Thea Evers verzorgt een lezing over het leven en werk van Willem Wilmink. Van zijn opa en oma in de Beekhoek, via zijn jeugd in Enschede in de Javastraat, de middelbare schooltijd in Enschede en Almelo, studie in Amsterdam, werkzaam in het Westen en weer terug naar de Javastraat in Enschede. Zijn werk voor volwassenen en kinderen komt aan bod, liedjes voor de Tv-programma’s en het theater. Maar ook zijn liefde voor Twente en het Twents; teveel om op te noemen. Foto’s, proza en poëzie, leuke anekdotes en filmfragmenten met liedjes, waarin hij ook zelf zingt en voordraagt. Zij geven een mooi beeld van een zeer veelzijdige schrijver / dichter, die echt bij de Twentse geschiedenis hoort. Daarom is hij opgenomen in de Canon van Enschede.

Thea Evers, voorzitter van de Historische Kring Losser, heeft als bibliothecaresse in Enschede, persoonlijk contact gehad met Willem Wilmink als bezoeker van de bibliotheek en hem geholpen bij één van zijn projecten. Deze persoonlijke ervaring heeft ze in 2014 verwoord in de lezersactie van Tubantia ‘Schrijf Willem Wilmink een brief’. Ze won daarmee een 1e prijs. Gezien de reacties elders op deze presentatie belooft het een interessante en leuke avond te worden

De lezing wordt gehouden in Cultuurhuus Braakhekke Bathmen.
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur.
De entree bedraagt 7.00 euro p.p. en is voor BBKK-leden gratis.

Hyper Hedendaagse Kunst Meer

Een lezing door Olivia Lankhorst

Hyper hedendaagse kunst is tegenwoordig veel om ons heen te zien. Onlangs opende de kunsthal in Rotterdam de tentoonstelling Hyper Realisme Sculptuur, met werken van Ron Mueck, Duane Hanson en Maurizio Cattelan.

Afgelopen winter was de nieuwste lichtinstallatie van Ai Wei Wei Thinline te zien langs de Amsterdamse grachten tijdens het Amsterdam Light festival. Veel hedendaagse kunstenaars werken met de nieuwste digitale middelen en maken bijzondere installaties, foto’s, video’s, beelden en schilderijen.

Tijdens deze lezing zullen de werken van onder andere Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Ai Wei Wei worden besproken, maar ook worden een aantal kunstwerken van de in India geboren Anish Kapoor getoond, die in 2017 het beeld Sky Mirror voor het de Pont museum in Tilburg plaatste. Een prachtig werk van roestvrij staal waarin je de wolken voorbij ziet glijden.
Het werk van de Nederlander Daan Roosegaarde komt aan bod, die in 2017 zijn nieuwe innovaties toonde op de Afsluitdijk met behulp van lichtreflectoren met het werk de Lichtpoort. De nieuwste ontwikkelingen met de 3D printer worden toegepast door de Belgische kunstenaar Nick Ervinck en de Israelische kunstenaar Eyal Gever.

Hyper hedendaagse kunstenaars van verschillende nationaliteiten die vernieuwende kunstvormen gebruiken, worden tijdens deze avond in de schijnwerpers gezet

Vier Culturen uit de oudheid Meer

NAJAARSCURSUS 2018

Docent: Drs. Diana de Wild. Zij studeerde Klassieke en Egyptische archeologie
Data: Op de maandagen: 29 oktober, 5, 12 en 19 november 2018, van 10.00 – 12.00 uur
Plaats: Cultuurhuus Braakhekke Bathmen
Kosten: € 60,00 p.p. voor BBKK leden
Niet leden € 75,00

Achtereenvolgens worden behandeld:

De Egyptenaren
In de Nijlvallei ontstond rond 3000 v.Chr. een machtige cultuur. Men bouwde grootse bouwwerken als de piramides van Gizeh. Opdrachtgever was de farao. Men geloofde, dat het leven na de dood prettig was, als tijdens het leven ervoor gezorgd was, dat men een mooi graf had. Ze namen alles mee wat ze nodig achtten, ook voedsel en meubels. Als ze het niet konden meenemen, beeldden ze het af in hun graven.

De Minoërs
De Minoërs woonden in de Bronstijd (3000 tot 1100 v.Chr.) op Kreta. Zij bouwden grote gebouwen, waarvan we niet weten wat de functie was. Paleizen? Zij gebruikten een tot nu toe on-ontcijferd handschrift. Een bijzondere gebeurtenis was de uitbarsting van een vulkaan op het eilandje Thera, vlakbij Kreta. Een rijk dorpje raakte bedolven onder de as. Griekse archeologen zijn nu bezig dit dorpje uit de Bronstijd op te graven.

De Assyriërs
De Assyriërs woonden in het noorden van het huidige Irak. Zij stichtten vanaf de negende eeuw v.Chr. een groot rijk. Eén van hun hoofdsteden was Nineveh. De koningen van Assyrië hadden prachtige paleizen met schitterende reliëfs van oorlogen en jachtpartijen. Deze oorlogen werden vermeld in de annalen van de koningen, die in het spijkerschrift geschreven waren.

De Etrusken
In noord Italië woonden de Etrusken. Ze waren in de 7e en 6e eeuw v.Chr. het machtigste volk van Italië en hadden grote invloed op de Romeinen. Zij lieten zich beïnvloeden door de klassiek Griekse cultuur.
De graven van hun edelen zijn indrukwekkend en vertellen veel. Maar we weten lang niet alles, omdat hun taal nog niet ontcijferd is. Van de Grieken leerden de Etrusken het alfabet, dat zij aanpasten en doorgaven aan de Romeinen.

AANMELDEN
Men kan zich nu per e-mail aanmelden voor deelname aan de cursus VIER OUDE CULTUREN bij:

fanny.pliester@gmail.com

Eileen Gray, architect en designer Meer

VANWEGE ZIEKTE VAN DE SPREKER GAAT DE LEZING OVER KUNSTENAAR LUCEBERT, OP MAANDAG 12-11-2018, NIET DOOR.

IN PLAATS DAARVAN IS OP MAANDAG 12-11-2018 EEN LEZING GEPROGRAMMEERD OVER EILEEN GRAY, ARCHITECT EN DESIGNER (1878-1976)

door Evert Jan Geerdes

Eileen Gray werd in 1878 geboren in Enniscorthy Ierland en komt uit een aristocratische familie.
Na haar teken- en schilder opleiding aan de Londense Slade school of Fine Art maakt ze reizen naar o.a. Parijs, Marokko en Algerije. Gray raakt geïnteresseerd in Japanse laktechnieken en om zich te ontwikkelen werkt ze voor verschillende ateliers en volgt ze lessen bij een tweetal Parijse kunstacademies.

In 1907 vestigt ze zich in Parijs en begint haar eigen atelier. Ze ontwerpt en vervaardigt kamerschermen van Japans lakwerk, tapijten en meubelen. Eerst in de stijl van de Art Nouveau later uiterst modern. In 1913 wordt haar werk tentoongesteld op de Salon des Artistes Decorateurs in Parijs en krijgt het bekendheid.
Na de 1e wereldoorlog ontwerpt Gray interieurs voor het appartement van madam Levy. Bekend zijn haar Kano ligstoel, de Bibendum stoel en Drakenstoel, die in 2009
bij een veiling bijna € 22 miljoen opbracht. In 1925 ontwerpt Eileen Gray villa E 1027 aan de Franse Riviera, een prachtig voorbeeld van modern tijdloos design. Alle interieurs, meubelen en tapijten zijn speciaal voor dit huis ontworpen. Recentelijk is deze beroemde villa geheel gerenoveerd en voor publiek toegankelijk. De villa heeft een bijzondere geschiedenis waarover de film ‘The Price of Desire, in 2015 is uitgebracht.
Na de 2e wereldoorlog raakt Gray in de vergetelheid. In 1972 krijgt ze de prestigieuze Britse onderscheiding ‘Royal Designer of Industry’. Eileen Gray overlijdt op hoge leeftijd in 1976. Nu brengen haar meubelen record bedragen op bij kunstveilingen.
Eileen Gray was haar tijd ver vooruit en wordt beschouwd als een van de grondleggers van het modernisme.

Wereldwijd is er erkenning en aandacht voor haar werk en behoort ze tot Ierse grootheden als dichter en Nobelprijs winnaar W.B. Yeats en de schrijvers James Joyce en Oscar Wilde.

Evert Jan Geerdes was werkzaam als zelfstandig architect, woont in Bathmen en geeft lezingen over het leven en werk van de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier en de Ierse architecte en designer Eileen Gray.

Cultuurhuus Braakhekke, aanvang 20.00 uur. Entrée € 7,00 p.p., BBKK-leden gratis

Juwelen en mensen Meer

Lezing door juwelenhistoricus Martijn Akkerman

Een juweel dat gedragen wordt, of het nu in het echt is of op een portret, spreekt een heel andere taal dan wanneer het in een etalage of vitrine ligt of in de hand wordt gehouden en dan dus geen contact meer heeft met de draagster en haar omgeving. Alleen door beide talen te leren spreken is het mogelijk om een juweel historisch en esthetisch te beoordelen.
In de afgelopen bijna vijftig jaar heb ik geprobeerd mij die talen eigen te maken: ik spreek ze niet vloeiend, maar ik kan me verstaanbaar maken en ik maak hiervan gebruik tijdens mijn voordrachten.

Hierin vertel ik altijd iets over streekjuwelen, koningshuizen, veilingen en antiekbeurzen, waarbij ik bovendien mijn best doe zo actueel mogelijk te zijn. Die actualiteit zorgt ervoor dat ik van tevoren moeilijk kan zeggen welke onderwerpen ik precies zal behandelen. Dat is helemaal afhankelijk van wat er op het gebied van juwelen in de komende maanden internationaal zal plaatsvinden.
De ervaring leert echter dat er altijd interessante verhalen te vertellen zijn.

Martijn Akkerman
Als juwelenhistoricus heb ik verschillende activiteiten ontwikkeld. Zo ben ik keurmeester voor juwelen tijdens een aantal belangrijke kunst- en antiekbeurzen in Europa, zoals de TEFAF, de Brafa en de Kunstmesse in Keulen. Daarnaast verleen ik mijn medewerking aan de televisieprogramma’s ‘Blauw Bloed’ van de EO, vanzelfsprekend vooral gericht op de juwelen van koninklijke families, en sinds 1996 ‘Tussen Kunst & Kitsch’ van de AVRO.

Geschiedenis van de Japanse architectuur Meer

Maandag 14 januari 2019
‘GESCHIEDENIS VAN DE JAPANSE ARCHITECTUUR
een lezing door drs. Max Put, kunsthistoricus

Deze lezing biedt een beknopt overzicht van de architectuur van Japan, het eerste niet westerse land dat een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van het 20e -eeuwse modernisme.
In de 3e eeuw verrezen er enorme grafheuvels voor de keizerlijke familie. Tijdens het boeddhisme in de 6e eeuw verschenen er tempelcomplexen, in Chinese stijl, maar al spoedig met Japanse kenmerken. Boeddhistische tempels bleven echter belangrijk.

De keizerlijke hof-elite liet in Kyoto fraaie tuinen en villa’s aanleggen. In de 17e eeuw groeide de nieuwe hoofdstad Edo uit tot een metropool, echter nog geheel uit hout.
Dit veranderde na 1854, toen Japan zich openstelde voor de rest van de wereld. Er verschenen treinstations, banken,
musea en ministeries, gebouwd van nieuwe materialen als steen, staal, baksteen en later beton.

WOII bracht grote schade toe aan de Japanse architectuur, die zichzelf in de jaren 1950 opnieuw uitvond. Met Westerse architecten als Le Corbusier en Frank Lloyd Wright als belangrijk voorbeeld en versmolten met de eigen traditie, ontstond een heel eigen Japans modernisme.

Cultuurhuus Braakhekke, aanvang 20.00 uur. Entrée € 7,00 p.p. BBKK-leden gratis.

Inleiding in de moderne hedendaagse kunst Meer

WINTERCURSUS

woensdag 16 januari 10.00-12.00
‘Na de oorlog: hoe New York het centrum werd’
Het is een feit dat na de Tweede Wereldoorlog het zwaartepunt in de kunst verschoof van Parijs naar New York. Daar ontstonden de nieuwe, bepalende stromingen, zoals het abstract expressionisme. Vandaag staat die verschuiving centraal met mensen als Mark Rothko, Lee Krasner, Jackson Pollock en hun impresario’s.

woensdag 23 januari 10.00-12.00
‘Tussen hyperabstract en hyperreëel’
Het was niets minder dan richtingenstrijd: de kleurvlakken van Barnett Newman en de verf-die-zijn-eigen-weg-zocht van Helen Frankenthaler vs de nageschilderde striptekeningen van Roy Lichtenstein en soepblikken van Andy Warhol. Om van de bedrieglijk ‘echte’ schilderijen en beelden maar te zwijgen.

woensdag 30 januari 10.00-12.00
‘Wat is kunst?’
Het zal langzamerhand duidelijk zijn dat er niet één definitie van kunst te geven is. Wie bepaalt wat wel kunst is en wat niet? Hoe kan het dat Jeff Koons of Tracey Emin in musea staan en tegelijkertijd verguisd worden?

woensdag 6 februari 10.00-12.00
‘De kunsten: nieuwe technieken’
De grenzen van kunst dijen uit en doen dat ook in de breedte. Video is als volwaardige kunstvorm geaccepteerd, net als street art, performance en installaties. Heden onder meer Jean Tinguely, Marina Abramovic, Banksy, Pippilotti Rist en Magdalena Abakanowicz.

woensdag 13 februari 10.00-12.00
‘Hier en nu’
Vandaag een aantal eenentwintigste-eeuwse namen om op te letten, onder wie Levi van Veluw en Floris Kaayk. En een nieuw medium, namelijk internet. We buigen ons over het hier en nu en scheppen enige orde in de immense hoeveelheid kunst (en wat ervoor doorgaat).

Docent: Drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin
Data:     Op de woensdagen: 16, 23, 30 januari, 6 en 13 februari, van 10.00 tot 12.00 uur
Plaats:   Cultuurhuus Braakhekke Bathmen
Kosten:  € 75,00 p.p. voor BBKK leden
Niet leden € 90,00

Krzysztof Dobrowolski-Onclin verzorgde in 2017 de lezing ‘Symboliek op euromunten’.

 

 

 

 

 

Men kan zich per e-mail voor deze cursus aanmelden: fanny.pliester@gmail.com

 

Marc Chagall – veelzijdig kunstenaar Meer

Woensdag 13 februari 2019
‘MARC CHAGALL, VEELZIJDIG KUNSTENAAR’
Lezing door voormalig dorpsgenoot ds. Joop Mol

Van de tot Fransman genaturaliseerde, maar uit Rusland afkomstige Marc Chagall, is een omvangrijk oeuvre bekend. Naast het maken van schilderijen, hield hij zich bezig met allerlei vormen van grafiek, ontwierp decors voor toneel, ballet en opera, vervaardigde diverse weergaven in keramiek en mozaïek en maakte hij ontwerpen voor glas-in-loodramen en wandtapijten.
Over zijn veelkleurige uitingsvormen en de daaraan ten grondslag liggende achtergronden, vertelt Joop Mol uit Gaanderen aan de hand van vele beelden.

De eeuw waarin hij leefde en de geschiedenis waaraan zijn leven verbonden was, zijn op soms aangrijpende wijze verwerkt in wat hij verbeeldde. Zo wordt het meer dan het kijken naar een selectie uit zijn werk. We verkennen de boodschap die hij heeft willen vertellen aan ieder die het zien wil.
Het motto van zijn gedrevenheid heeft hij zelf onder woorden gebracht: ‘Laten we het leven schilderen met de kleuren van de liefde en de hoop’.

Cultuurhuus Braakhekke, aanvang 20.00 uur. Entrée € 7,00 p.p. BBKK-leden gratis.

BBKK Winterexpositie t/m 11 maart 2019 Meer

BBKK WINTEREXPOSITIE

De BBKK Winterexpositie toont werk van twee bijzondere kunstenaars.

Floor Lieke Linssen is nagelkunstenaar en eigenaar van een nagelstyling studio. Daar leeft ze haar passie voor nagels uit met de draagbare zogeheten ‘salon nail art’. Maar ze creëert ook extremere looks, die niet bedoeld zijn om te dragen, maar om naar te kijken.
Het is kunst op de vierkante centimeter.

Bij Karuna Vasantha zit kunst in haar genen. Ze is een breed geschoolde en georiënteerde alleskunner. Ze tekent en schildert, portretten, abstracte vlakverdelingen en kleurkomposities met behulp van diverse materialen, bewerkt stenen, beoefent numerologie en maakt mandala’s.
De expositie toont een ruime selectie van haar werk.

De expositie duurt t/m 11 maart 2019 en is te bezoeken op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
De toegang is gratis.

‘IK ZIE, IK ZIE’ Meer

Maandag 11 maart 2019
‘IK ZIE, IK ZIE’
Lezing door Peter Paul Hattinga Verschure, kunstenaar, stadstekenaar, docent en auteur

De kaarsen in de schilderijen van Rembrandt stralen werkelijk licht uit. In de landschappen van Van Ruisdael is het alsof je kilometers ver kijkt. De kleuren in de schilderijen van Barnett Newman zien er fluorescerend uit. Of lijkt dat allemaal maar zo?
De Deventer kunstenaar Peter Paul Hattinga Verschure laat u op zijn eigen wijze kennismaken met de werking van illusie en schijn in de beeldende kunst van vroeger en nu.
Van de ‘uitvinding’ van de perspectief in de Italiaanse Renaissance tot de kleurenexperimenten van meer eigentijdse kunstenaars als Johannes Itten en James Turrell.

Een lezing waarin u van alles te weten komt over het hoe en waarom van perspectief, contrast, vorm versus restvorm, kleurwerking en beweging. Over hoe onze ogen ons ‘bedriegen’ en hoe kunstenaars daarvan gebruik maken.

Cultuurhuus Braakhekke Bathmen. Aanvang 20.00 uur. Entrée € 7,00 p.p. BBKK-leden gratis.

‘GEEN BACH ZONDER LUTHER’ Meer

Woensdag 17 april 2019
‘GEEN BACH ZONDER LUTHER’
Lezing door Govert Jan Bach, verre familie van, psycholoog, schrijver en programmamaker

Govert Jan Bach, programmamaker van ‘Geen dag zonder Bach’ bij de Concertzender, leert ons hoe Luther zijn ideeën, het merk Luther, in razend tempo wist te verspreiden in nauwe samenwerking met onder meer theologen en componisten.

Luther ging daarbij verrassend modern te werk en had al doende een grote invloed op de ontwikkeling van de kerkmuziek.
De Nederlandse muziekliefhebber kent Luther dan ook beter dan hij zelf beseft want de Bach, die wij in het Weihnachtsoratorium bewonderen, is zeer door Luther gekleurd…

Een verhaal over twee grensverleggers.

Cultuurhuus Braakhekke Bathmen. Aanvang 20.00 uur. Entrée € 7,00 p.p.
BBKK-leden gratis.

BBKK lente-zomer expositie 2019 Meer

BIJ BRAAKHEKKE KUNST KIJKEN

Vier Bathmense kunstenaars zijn present in de BBKK lente-zomer expositie, van 13 mei t/m 20 juli 2019 in Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen.

Madelon de la Rive Box toont textiele kunst: wandkleden en spijkerbroekapplicaties achter glas.
Fred Schilders is vertegenwoordigd met een interessante selectie olieverf-schilderijen.
Monique Nuwenhof-de Weerd verrast de bezoekers met een fraaie collectie beeldhouwwerk.
Bertus Satink laat genieten van olieverf-schildererijen, waaronder vier dorpsgezichten.

Op zaterdag 11 mei 2019 om 11.00 uur wordt de expositie geopend. Men is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De expositie is te bezichtigen op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur.
De toegang is gratis.

31 JAAR KUNSTMARKT IN BATHMEN Meer

31 JAAR KUNSTMARKT IN BATHMEN

Op zaterdag 7 september wordt voor de 31 keer de Bathmense kunstmarkt georganiseerd.
,,Ook na 30 jaar mag de Kunstmarkt niet te voorspelbaar worden en moet vooral verrassend blijven.” Dat zegt Wendela Aspeslagh, bestuurslid van de BBKK en voorzitter van de Kunstmarktcommissie. “Dus willen we elk jaar nieuwe kunstenaars een kans geven. Zo zal bijna de helft van de circa 80 exposanten die we een stand kunnen geven, nieuw zijn. Ze moeten daarvoor natuurlijk wel aan onze standaarden voldoen.’’
Eén van de sterke punten van de Bathmense Kunstmarktis de grote variëteit. Er wordt werk getoond in een groot aantal kunstdisciplines als keramiek, schilderkunst, glas, fotografie, sieraden en meer.
Een aantal exposanten zal de kunstvorm die ze bedrijven, in levende lijve demonstreren.

Klik hier om naar de website van de Bathmense Kunstmarkt te gaan.

31e Bathmense Kunstmarkt
zaterdag 7 september 2019
aanvang 10.00 uur, sluiting 17.00 uur

BBKK zomer-herfst expositie verlengd t/m 23 november 2019 Meer

BIJ BRAAKHEKKE KUNST KIJKEN

Tot en met 23 november 2019 exposeren in Cultuurhuus Braakhekke 

Kathy Jumelet, Den Nul/Olst, heeft haar keramiek opleiding gevolgd in Gouda.
Ze zegt zelf, “dat het hele proces van het werken met de klei, het draaien of handvormen, het decoreren en glazuren, belangrijker voor haar is dan het eindresultaat. Het moet zijn zoals het in haar hoofd is ontstaan. Het is werken aan jezelf”.

 

 

 

 

 

 

Corrie Eland, Deventer, is met een cursus begonnen bij het Kreatief Centrum in Deventer. De gebogen lijn is een herkenningspunt in haar werk , zowel in de vormgeving als in de decoratie: “ik voel me er prettig bij, net zoals ik me prettig voel in landschappen met veel gebogen lijnen: de heuvels van Toscane, Zuid Limburg.

 

 

 

 

 

 

Rien Renema, Deventer, schildert en tekent intrigerende portretten en kleurrijke landschappen, realistisch en abstract, op groot en klein formaat.
Sinds 1992 maakt hij dagelijks één werk.

 

 

 

 

 

 

Te bezichtigen t/m 23 november 2019, op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur.

REMBRANDT IN DE JORDAAN Meer

Woensdag 11 september 2019
‘Rembrandt in De Jordaan’
Lezing door schrijver Jacques Hendrikx

Rembrandt in De Jordaan schetst op originele wijze het sociale landschap van de laatste 10 jaar van zijn leven. Aan de hand van nieuw materiaal (o.a. uit nog niet zolang geleden ontdekte archieven) komen we heel dicht bij Rembrandt, alsof we hem horen praten. Hoe leefde hij in de Jordaan? In welke omstandigheden is hij gestorven? Was hij onbemind of was hij beroemd? Is hij in armoede gestorven? Had hij vrienden? En wie waren dat dan?

“De wereld is een speeltoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel”, schreef Joost van den Vondel.
Wat dat voor Rembrandt en zijn schilderkunst betekende?
Daarvan krijgt men tijdens deze lezing een helder beeld. Aan de hand van een PowerPoint presentatie wordt men meegenomen door de westelijke grachtengordel (Herengracht/ Keizersgracht/ Prinsengracht) en door de
Jordaan.

Deze route, door Hendrikx ontwikkeld, schetst de laatste 10 jaar van Rembrandts leven en werk in Amsterdam.

WORDT BEPAALD DOOR DE ACTUALITEIT Meer

Maandag 14 oktober 2019
Onderwerp: wordt bepaald door de actualiteit
Lezing door kunstdetective Arthur Brand

Arthur Brand (Deventer 1969) is een Nederlands onderzoeker, die zich bezighoudt met de kunstwereld. Op zijn conto staan een aantal ontdekkingen van roofkunst.
In het programma De Kunstdetective van Omroep MAX was te zien dat Brand onder andere een 1500 jaar oud mozaïek terugvond dat meer dan 44 jaar verloren was gewaand. Ook vond hij de 24 schilderijen, die in 2005 werden gestolen uit het West-Fries Museum, terug in de Oekraïne. In Engeland vond hij twee ornamenten uit de zevende eeuw, die eerder waren gestolen in Spanje. Over zijn terugvinden van de paarden van Hitler schreef hij een boek.
In 2019 vond hij Buste de Femme terug, een schilderij van Picasso, met een geschatte waarde van 25 miljoen euro. Dit schilderij was 20 jaar eerder gestolen uit het jacht van de Saudische zakenman Abdul Mohsen Abdulmalik al-Sheikh.

CURSUS FILOSOFIE EN ISLAM Meer

Cursus Filosofie en Islam
door Gerko Tempelman

De Islam komt er in het hedendaagse debat over het vrije denken slecht van af. Maar dat is niet altijd zo geweest.
In de middeleeuwen waren de rollen in het debat over tolerantie en vrijheid precies omgedraaid. Het Arabische rijk bracht filosofie en wetenschap naar het intolerante en onverlichte Europa en zorgde voor de eerste aanzet van wetenschappelijk
denken. Hoe ging dat in z’n werk? En hoe verhoudt zich de bloeitijd van de ‘Islamitische verlichting’ tot het Islamitische geloof, dat vandaag de dag zo vaak als onverlicht en intolerant wordt gezien?

Deze cursus probeert antwoord te geven op deze vragen. Met drie hoofdthema’s richten we ons op de belangrijkste wetenschappelijke vernieuwingen die in de middeleeuwen vanuit de Arabische wereld Europa binnenkwamen: rekenkunde, astronomie, en het vrije denken.

Aan de hand van drie steden volgen we de ongelooflijke expansie van het Arabische rijk in de middeleeuwen. Het werd drie keer zo groot als het Romeinse Rijk ooit was. Als bestuurshoofdstad bloeide in Bagdad kennis en wetenschap. Cordoba werd het centrum voor Islamitisch Europa en probeerde Bagdad te evenaren. Het slaat een brug tussen het Midden Oosten en Europa. Toledo is uiteindelijk de stad die zorgde voor de link van de Arabische kennis naar de Europeanen, die tot dan toe hadden liggen te slapen.

Maar we worden ook zelf aan het denken gezet. Wat is er zo vanzelfsprekend aan onze eigen kennis? Is het wel zo logisch dat de aarde draait en dat we tot tien tellen bijvoorbeeld? Hoe hebben we ooit geleerd om abstract te redeneren? En wat zegt dat over de rol van religie in de geschiedenis van de wetenschap en het hedendaagse publieke domein?
Ga mee met deze reis door de geschiedenis en leer niet alleen de filosofie en wetenschap van de Arabische wereld kennen, maar ook met andere ogen kijken naar onze eigen Westerse wereld – een bezoek aan de supermarkt zal nooit meer hetzelfde zijn.

Gerko Tempelman, filosoof en theoloog, geeft cursussen bij de Vrije Academie en lezingen over
filosofie, islam, christendom en ideeëngeschiedenis. Onlangs kwam zijn boek ‘Ongeneeslijk Religieus’ uit’.

 

 

 

Cursusdata
woensdagochtend 30 okt., 6, 13, 20 en 27 nov. 2019 van 10.00 – 12.00 uur.
Plaats
Cultuurhuus Braakhekke Bathmen
Cursusprijs
Voor BBKK-leden 75,= Euro, voor niet leden 90,= Euro

Meer informatie: Fanny Pliester, tel 0570- 657469

Men kan zich voor deelname per e-mail aanmelden:
fanny.pliester@gmail.com

 

SOPHIE IN WEIMAR Meer

Woensdag 6 november 2019
BBKK-lezing Sophie in Weimar

Een Oranjeprinses in Duitsland. Thera Coppens neemt u mee naar Weimar in Thüringen, waar prinses Sophie, dochter van koning Willem II en Anna Pavlovna, in 1842 werd ingehaald als de jonge bruid van erfgroothertog Carl Alexander.
In Weimar zinderde het culturele leven na, doordat grote dichters als Schiller en Goethe er hadden geleefd en gewerkt. Sophie ontwikkelde zich in tot beschermvrouwe van de kunst en deed alles om het ‘Athen an der Ilm’ ín oude luister te herstellen.
In 1885 onting ze van de laatste kleinzoon van Goethe, diens literaire erfenis. Ze liet daarvoor, van haar Oranjekapitaal, het vermaarde archiefgebouw oprichten. Bovendien verzorgde ze een uitgave in 143 delen van Goethes complete oeuvre en richtte de ‘Goethe-Verein’ op.
Het boek van Thera Coppens, ‘Sophie in Weimar’ beleefde al vijf herdrukken.

Cultuurhuus Braakhekke Bathmen, aanvang 20.00 uur.
Entrée € 7,00 p.p. BBKK-leden gratis.

DE MEMORIETAFEL VAN CULEMBORG Meer

Maandag 2 december 2019
‘DE MEMORIETAFEL VAN CULEMBORG’
Lezing door kunsthistorica Margot Leerink

Een schilderij vol raadsels… De Memorietafel. Een van de oudste schilderijen van het Elisabeth Weeshuis Museum te Culemborg en al eeuwenlang ter plaatse. Het is geen tafel waar je aan zit of eet, maar een beschilderd houten paneel, gemaakt om de afgebeelde personen te gedenken.

Tot voor kort wisten we alleen wie erop stonden afgebeeld. Het zijn Elisabeth van Culemborg (1475-1555), vrouwe van Culemborg en gravin van Hoogstraten, Jan van Luxemborg († 1508) en Anthonis van Lalaing (1480-1540).

Veel vragen bleven echter onbeantwoord: wie heeft het geschilderd en wanneer? Waarom werd het vervaardigd en in opdracht van wie? Hoe is het schilderij gemaakt? Wat was de functie en wat debetekenis van de bijzondere details?

Dit zijn onder andere de vragen die we tijdens deze lezing aan het schilderij zullen stellen. Een reisje door een kunsthistorisch onderzoek dus, met de technische hulpmiddelen, die onderzoekers vandaag de dag ter beschikking staan.
Maar, kunnen alle geheimen worden ontrafeld…?

Kalender lezingen januari 2020 t/m april 2020 Meer

Inmiddels is ook de kalender vastgesteld voor de BBKK lezingen in de periode januari 2020 t/m april 2020.
U kunt navolgende data noteren in uw agenda:

 

 •          Woensdag  15 januari       2020
 •          Maandag    10 februari     2020
 •          Woensdag  18 maart         2020
 •          Maandag    13 april           2020

Op de BBKK website en met onze nieuwsbrieven zullen wij u tijdig nader informeren.

‘DE DEVENTER SCHILDER BREENBERGH’ Meer

Woensdag 15 januari 2020
‘DE DEVENTER SCHILDER BREENBERGH’
BBKK lezing door Paul Brinkmann

Paul Brinkmann vertelt over de in 1598 te Deventer geboren kunstschilder Breenbergh en laat u ervaren hoe Breenbergh zich ontwikkelde tot een van de voorlopers van de landschapschilderkunst. Zijn inspiratie deed Breenbergh op in Rome tussen 1619 en 1629 waar hij behoorde tot de oprichters van de ‘Bentvueghels’, een groepering van Nederlandse en Vlaamse kunstschilders die bijna 100 jaar heeft bestaan.

Via een betrekking bij de adellijke familie Orsini kwam hij tot grote ontwikkeling in zijn manier van tekenen. Beelden uit die periode krijgen na terugkeer naar Nederland in zijn schilderijen met Italianiserende landschappen regelmatig een prominente plek.

Zijn werken hangen in vele beroemde musea over de hele wereld. Twee van de vier, in Nederlandse Musea getoonde werken van Breenbergh, bevinden zich in Deventer

‘CYPRUS, HET EILAND VAN APHRODITE’ Meer

Maandag 10 februari 2020
‘CYPRUS, HET EILAND VAN APHRODITE’
BBKK Lezing door drs. Diane de Wild

Volgens de Griekse mythologie was Cyprus het eiland waar Aphrodite, de godin van de liefde, na haar geboorte in zee aan land ging. Zij was niet de enige: Cyprus was in de oudheid een spil in handelsnetwerken, die het hele Middellandse Zeegebied omvatten. Tot en met 15 maart 2020 is in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden een tentoonstelling te zien over de oude culturen van dit prachtige eiland.
De rijkdom van Cyprus was voor een deel te danken aan het metaal koper. Door de handel in koper kwamen de bewoners van Cyprus door de eeuwen heen in aanraking met alle grote culturen van het Middellandse Zeegebied, waaronder de Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen. Deze contacten brachten niet
alleen welvaart, maar ook nieuwe ideeën en goden naar het eiland: de belangrijkste godin van het eiland was de ‘Grote Godin’, later Aphrodite genaamd, een gehelleniseerde vorm van de oosterse Astarte. Zij zorgde voor de vruchtbaarheid van het eiland.

Cursus ‘KLANKEN VAN DE WERELDGESCHIEDENIS’ Meer

Wintercursus 2020
‘KLANKEN VAN DE WERELDGESCHIEDENIS’
Componisten met de ‘soundtrack’ van de geschiedenis

De BBKK heeft een ‘toonaangevende’ cursus geprogrammeerd met de presentatie van thema’s uit de wereld van de klassieke muziek.

Over historische onderwerpen en ontwikkelingen laten tal van componisten hun ‘muzikale licht’ schijnen. Een veelheid aan instrumenten, klanken en genres illustreren hoe de geschiedenis van invloed was!
Wat heeft de Reformatie betekend voor de klassieke muziek en hoe werd er muzikaal gereageerd op het ‘gedonder’ van oorlogen? Waarom was Napoleon zo gefascineerd door Beethoven (en omgekeerd!) en waarom wordt Wagner in verband gebracht met de nazi’s? Welke invloed heeft de klassieke muziek op de geschiedenis gehad en merken wij hiervan nog iets in ons dagelijks leven?

Bij de verschillende onderwerpen van deze lessenreeks horen namen als Hildegard von Bingen, Josquin des Prez, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Igor Stravinsky en Philipp Glass. En dat zijn er dan nog maar enkelen. En nog veel meer ‘warme’ klanken komen er op u af om de soms ‘koude’ periodes in de geschiedenis te belichten!

Muziekhistoricus Joop van Velzen, M.Sc./M.A. zal enthousiast en vakkundig de volgende onderwerpen met beeld en
geluid toelichten:
1. Europa en haar muziek tot en met de Renaissance van de 16de eeuw.
2. De 80-jarige oorlog in een Europese én muzikale context – de Barok ontwikkelt zich.
3. De Verlichting – naast kennis en wetenschap, nu ook een muzikale duiding in de 18de eeuw.
4. Vanuit de Romantiek, via impressionisme én expressionisme naar de ‘moderne’ 20ste eeuw.
5. Vrijheid, blijheid: de nieuwe tijd, muziekhistorische kenschetsen in de 20e en 21e eeuw!

Cursusdata
Op de dinsdagen: 28 januari, 4, 11, 18 en 25 februari 2020, van 13.30 uur tot 15.30 uur
Plaats
Cultuurhuus Braakhekke Bathmen
Cursusprijs
Voor BBKK-leden 75,00 Euro, voor niet-leden 90.00 Euro
Inschrijven
Men kan deelname per e-mail melden aan: fanny.pliester@gmail.com

BBKK-Lezing ‘IS EEN RUS OOK EEN EUROPEAAN?’ IS GEANNULEERD Meer

Zondag 15 maart 2020, van 14.00 tot 16.00 uur
‘IS EEN RUS OOK EEN EUROPEAAN?’
Lezing door Alexander Munninghoff – IS GEANNULEERD

DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN IS ALEXANDER MUNNINGHOFF GEDWONGEN AF TE ZIEN VAN ZIJN VOORGENOMEN LEZING. MICHEL KRIELAARS IS ZIJN VERVANGER. ZIE HET VOLGENDE BERICHT.

Het is een vraag die vaak gesteld wordt, zeker in gesprekken tussen Russen en westerlingen, maar waar nooit een eenduidig antwoord op gegeven lijkt te kunnen worden. Dat zal ik ook zeker niet kunnen, maar wel zal ik proberen in mijn discours nuanceringen aan te brengen op het stereotiepe beeld van de onberekenbare, boze en dronken beer die, na ruim twintig jaar détente, opeens weer het zicht vertroebelt en ons allen rijp lijkt te maken voor een volgende Koude Oorlog. Die volgens velen allang weer begonnen is.

Naast aan objectieve factoren zoals temperatuurverschillen en de enorme afstanden, besteed ik aandacht aan het
fenomeen van de zogenaamde ‘Russische Ziel’ en de eigenaardigheden in gedrag en denken, die dit teweeg brengt. En ik duik de geschiedenis in, op zoek naar feiten die de gevreesde Russische expansiedrift kunnen staven. Uiteraard komt ook de heerschappij van Poetin aan bod: beoordelen wij hem wel goed, wat voert hij in zijn schild? Mijn affiniteit tot dit thema kan ik verklaren met mijn twee Russische grootmoeders; ik beschouw mijzelf voor honderd procent Nederlander, maar toch met een stevig shot Russisch bloed.

Ik ben slavist, heb gestudeerd bij Karel van het Reve. Als journalist was ik jarenlang reizend verslaggever (oorlogen, politieke omwentelingen, natuurrampen) en correspondent te Moskou, precies gedurende de perestrojkajaren van
Gorbatsjov. Hierover schreef ik ‘Tropenjaren in Moskou’, (Prometheus, Amsterdam 1981). Tevens ben ik auteur van ‘De stamhouder’ (Prometheus, Amsterdam 2014) dat al aan de 24ste druk toe is, in meerdere talen is vertaald en t.z.t. als een tiendelige tv-serie op de buis te zien zal zijn.

De BBKK-Lezing ‘EEN ONBEKENDE VRIEND’ door MICHEL KRIELAARS IS GEANNULEERD Meer

Zondag 15 maart 2020, van 14.00 tot 16.00 uur
‘EEN ONBEKENDE VRIEND’
Lezing door MICHEL KRIELAARS

VANWEGE HET CORONAVIRUS IS DE LEZING GEANNULEERD

Ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de Russische Bibliotheek van uitgeverij Van Oorschot, stelde Michel Krielaars in 2018 een bloemlezing samen, getiteld ‘Een onbekende vriend’, met door hem geschreven inleidingen op de werken van de grote Russische schrijvers van de 19de en begin 20ste eeuw.

Ieder fragment van zijn bloemlezing begint met de biografie van de desbetreffende auteur. Zo komen alle groten uit de Russische literatuur voorbij, van Poesjkin tot Tolstoj, Dostojevski, Toergenjev, Boenin, Babel en Achmatova.

Michel Krielaars vertelt over zijn favorieten. Hij wordt daarbij begeleid door een pianiste en een mezzosopraan, die
Russische liederen ten gehore brengen, van Tsjaikovski tot Boelat Okoedjava.

Een beter inkijkje in de Russische geschiedenis en literatuur bestaat bijna niet. Want om Rusland te kunnen begrijpen, moet je zijn grote schrijvers lezen.

Michel Krielaars is oud-Ruslandcorrespondent van NRC-Handelsblad en schrijver van de bestseller ‘Het brilletje van Tsjechov’.

 

De BBKK lezing ‘CAREL WILLINK’ door ALDWIN KROEZE is GEANNULEERD Meer

Woensdag 18 maart 2020
‘CAREL WILLINK’
Lezing door drs. Aldwin Kroeze

VANWEGE HET CORONAVIRUS IS DE LEZING GEANNULEERD

In de lezing over Carel Willink ziet men hoe deze man, in wisselwerking met zijn tijd, steeds weer eigen insteken en
projecten is opgestart. Waar doorgaans de diversiteit van zijn echtgenoten breed wordt aangezet, blijft de diversiteit van zijn oeuvre juist vaak wat onderbelicht. Deze lezing probeert daar verandering in te brengen. Daarnaast is er ook
aandacht voor zijn werkproces en zijn persoonlijke visie rondom bijvoorbeeld de natuur.

Drs. Aldwin Kroeze is een onwaarschijnlijke duizendpoot en meesterverteller. Drie opleidingen, talloze specialisaties en
activiteiten in binnen- en buitenland maken hem, in combinatie met zijn aanstekelijke bevlogenheid, tot een geliefd spreker. Aldwin Kroeze legt veel nadruk op de context waarin kunst is ontstaan. Waarom maakt een kunstenaar op een bepaald moment op een bepaalde plek een bepaald werk, en hoe moet dit zijn geweest voor de mensen uit die tijd.

AT FLIERMAN EXPOSEERT AQUARELLEN t/m 23-08-’20 Meer

AQUARELLEN VAN AT FLIERMAN

Tot nader order exposeert de BBKK aquarellen van At Flierman uit Eefde, in Cultuurhuus Braakhekke te Bathmen.
Het geëxposeerde werk bestaat uit stads- en strandgezichten en stillevens. De toegang is gratis.

Flierman was in de leer bij Jacques Marris en bij Marius van Dokkum, waar hij zich bekwaamde in de technieken van aquarel en pastel en de combinatie van beide.
In de loop der jaren heeft hij tal van exposities gehad, waaronder tweemaal in Shrewsbury Engeland, waar de aquarel-techniek heel geliefd is.

HET CULTUURHUUS BRAAKHEKKE EN HET INFOPUNT ZIJN TE BEZOEKEN:

 

 • van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur, op zaterdag tot 13.00 uur
 • vanwege de verbouwing van de Foyer is de ingang tijdelijk verplaatst naar de rechter zijkant.
BBKK Lezing MULTATULI EN DE MAX HAVELAAR Meer

BBKK Lezing door literatuurdocente Liesje Schreuders.

In 2020 vieren we het tweehonderdste geboortejaar van Eduard Douwes Dekker (1820-1887), beter bekend als de schrijver Multatuli (“ik heb veel geleden”).
Multatuli staat inmiddels bekend als de man die de Nederlandse literatuur eigenhandig heeft gemoderniseerd en een einde heeft gemaakt aan het kolonialisme.
Op beide claims valt nog wel het een en ander af te dingen, al zei de Indonesische Nobelprijswinnaar voor de literatuur Pramoedya Ananta Toer, dat Douwes Dekker de stuwkracht was achter de bewustwording van de Indonesische intellectuelen: ‘He killed colonialism’.

Was het Multatuli’s bedoeling om met de publicatie van Max Havelaar in 1860 een einde te maken aan het koloniale bewind van Nederland op Java? Waarschijnlijk niet direct.

In deze lezing bespreken we in kort bestek, op interactieve wijze, het leven van Douwes Dekker, het Nederlandse kolonialisme en, vooral, de betekenis van de Max Havelaar voor de Nederlandse cultuur.

U krijgt sprekende teksten, veel beeld- en filmmateriaal en, voor velen, een feest der herkenning; met genoeg gelegenheid tot discussie na afloop.

BBKK Lezing DE VROUWEN IN HET LEVEN VAN LUDWIG VAN BEETHOVEN – AFGELAST Meer

HELAAS HEBBEN WE, VANWEGE DE CORONA-MAATREGELEN, DEZE LEZING MOETEN AFGELASTEN.

Lezing door Ben Coelman

Heel kort na het overlijden van Ludwig van Beethoven op 26 maart 1827, vond zijn voormalige assistent Anton Schindler in de schrijftafel van de maestro een brief. Aan wie deze hartstochtelijke liefdesbrief gericht was, bleef lange tijd onduidelijk. Maar sinds kort lijkt het mysterie te zijn ontrafeld.

In zijn lezing geeft Ben Coelman aan de hand van een grote hoeveelheid beeld- en geluidsmateriaal een kijkje in het leven van de componist, die in december 2020 precies 250 jaar geleden geboren werd. Het accent legt Coelman op de vrouwen die een kleine of een grote rol speelden in het leven van Van Beethoven. Bij bestudering blijkt dat naast de ‘onsterfelijke geliefde’ nog zeker een dozijn vrouwen een bepalende rol hebben gespeeld, ook op het vlak van Beethovens kunstenaarschap.

Ben Coelman studeerde geschiedenis en is sinds 1997 werkzaam bij de Nederlandse Reisopera waar hij momenteel coördinator educatie is. Hij werkt als programmeur kamermuziek in het Wilmink-theater en in het Muziekcentrum Enschede.

Hij verzorgt jaarlijkse vele inleidingen, presentaties en geef interviews op het gebied van muziektheater en klassieke muziek.

 

AFRICAN ART IS BOOMING – GECANCELD VANWEGE CORONA BEPERKINGEN Meer

HELAAS HEBBEN WE VANWEGE DE CORONA BEPERKINGEN, DEZE LEZING MOETEN AFGELASTEN.

Afrika moderniseert.
Vergeet daarom de giraffen, zebra’s en houten maskers.
De megasteden zijn dynamisch en bruisen van technologie en innovaties.

Kunsthistoricus Rosalie van Deursen laat je kennismaken met de Afrikaanse kunstscène, met de kunstenaars, hun werk en visie, de verrassende diversiteit aan kunstwerken, tentoonstellingen, biënnales, beurzen en verzamelaars.

LEZING ‘HILDO KROP, ALLEEN STADSBEELDHOUWER VAN AMSTERDAM? IS AFGELAST Meer

VANWEGE DE CORONA-BEPERKINGEN HEBBEN WIJ DEZE LEZING MOETEN AFGELASTEN

LEZING DOOR PIET HENDRIKS
Menig inwoner van Amsterdam is er niet mee bekend, dat  veel kunstwerken in de openbare ruimtes zijn vervaardigd door Hildo Krop (1884-1970), zoon van een banketbakker te Steenwijk. Bij de gemeente Amsterdam had Krop vanaf 1916 een deeltijdcontract. Krop was leergierig en heeft zich met een enorme inzet allerlei kunstvormen eigen gemaakt. 

Dit resulteerde in een grote hoeveelheid zeer gewaardeerd vrij werk: houtsneden, reliëfs toneelmaskers, bouwkeramiek, portretten, herdenkingsmonumenten, keramiek, penningen, etc. Daarbij was geen enkel materiaal hem vreemd.

In 1956 kreeg hij de eretitel “Stadsbeeldhouwer van Amsterdam” toegekend bij zijn 40-jarig jubileum, vertelt Piet Hendriks, archivaris en collectiebeheerder van het Hildo Krop Museum te Steenwijk.

 

ETALAGEKUNSTROUTE BATHMEN van 01-08-2021 t/m 05-09-2021 Meer

 

BELEEF BATHMEN

Bathmens Beeldende Kunst- en Kultuurkring, de BBKK, organiseert van

zaterdag 1 augustus t/m zondag 6 september 2021

een EtalageKunstRoute

ca 25 kunstenaars exposeren hun werk in de etalages van ondernemers in de dorpskern van Bathmen.

Voor een wandeling of fietstocht langs het geëxposeerde werk kan een routedocument worden gedownload

DOWNLOAD HIER DE FLYER ETALAGEKUNSTROUTE

 

KALENDER LEZINGEN SEPTEMBER 2021 T/M APRIL 2022 Meer


LEZINGEN IN DE PERIODE SEPTEMBER 2021 T/M APRIL 2022
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur, tenzij anders is aangegeven.
U kunt onderstaande data overnemen in uw agenda.

 

 • Maandag  13 september 2021
 • Woensdag  6 oktober      2021 aanvang 19.00 uur
 • Maandag    8 november  2021
 • Zondag     21 november  2021 ’s middags EXTRA LEZING
 • Woensdag  8 december  2021  aanvang 19.00 uur

 

 • Maandag    10 januari     2022
 • Woensdag   9  februari   2022
 • Maandag     21 maart      2022
 • Woensdag  13 april         2022

Op de BBKK website en met onze nieuwsbrieven zullen wij u tijdig nader informeren.

BATHMENSE KUNSTMARKT 2021 Meer

Mieke Berends over de Bathmense Kunstmarkt 2021.

“Helaas, gedwongen door de maatregelen tegen de Corona-pandemie, moesten wij in 2020 afzien van de organisatie van  onze jaarlijkse kunstmarkt. Dat was een pijnlijk streep door de rekening.

Maar voor het jaar 2021 hebben we, na goed overleg met de Gemeente Deventer, toestemming gekregen om de volgende editie van de Bathmense Kunstmarkt (de 32e), te organiseren op:

ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2021

Daar waren wel wat aanpassingen voor nodig. Zo worden de kramen op De Brink ruimer geplaatst, wordt er geëxposeerd in een zaal van horecaondernemer De Brink Bathmen en zal er op De Brink van een looproute gebruik worden gemaakt.

Niet minder dan 84 kunstenaars zullen hun werk tonen in 9 verschillende disciplines.

Ook aan entertainment is gedacht. Er is een muziekkoepel.

Wij zullen u met genoegen begroeten op 4 september op de Bathmense Kunstmarkt, die begint om 10.00 uur en sluit om 17.00 uur,” aldus Mieke Berends, voorzitter van de Kunstmarktcommissie.

De Bathmense Kunstmarkt heeft een eigen website.
Ga voor uitgebreide informatie naar:  https://kunstmarktbathmen.nl/2016/

PROGRAMMERING BBKK ACTIVITEITEN 2E HELFT 2021 BBKK activiteiten Meer

DE BBKK ZORGT ER VOOR, DAT DE ACTIVITEITEN WORDEN HERVAT, ZODRA DAT WEER WORDT TOEGESTAAN

LEZINGEN

Ons lezingenprogramma, vanaf september, in het Cultuurhuus Braakhekke te Bathmen:

 

 • 13-09-2021 – Lezing door Jaap Nijstad, ‘Emancipatie van de Nederlandse beeldhouwkunst’
 • 06-10-2021 – Lezing door Carien Kanters, titel volgt later
 • 08-11-2021 – Lezing door de voormalig Nederlandse ambassadeur in Argentinië ‘Het verdriet van Argentinië’
 • 21-11-2021 – EXTRA lezing (op zondagmiddag) door Herman Pleij, ‘Oefeningen in genot’
 • 08-12-2021 – Lezing door Ko van Dun, ‘BEELDEN tussen HOOP en VREES’

(nadere informatie t.z.t. in het Bulletin en op deze site)

 

BIJ BRAAKHEKKE KUNST KIJKEN

Van 4 september t/m 11 december 2021 exposeert Peter Versnel met schilderijen en Sjoerdje van de Weg met bronzen sculpturen.    

BBKK-lezing DE EMANCIPATIE VAN DE NEDERLANDSE BEELDHOUWKUNST Meer

Lezing door kunsthistoricus en academiedocent Jaap Nijstad.

Nijstad plaatst de beeldhouwkunst in de Lage Landen na de Tweede Wereldoorlog in een internationale context.
Na de aanvankelijke vernieuwingen in de beeldhouwkunst in Nederland (eind 19e /begin 20e eeuw) zet deze tendens zich maar moeizaam voort in de jaren van het interbellum. Na de Tweede Wereldoorlog komt er een werkelijk eigentijdse beweging op gang. Er ontstaat een autonome beeldhouwkunst, veel minder verankerd in de traditie van de bouwsculptuur, die vrij en ruimtelijk is van geest en die aansluiting weet te vinden bij de grote internationale
beeldhouwkunst.

Tentoonstellingen in musea (stedelijk Museum Amsterdam 1948) en in de openlucht (Sonsbeek 1949) stimuleren een interactie met de Avant-garde uit Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. Traditie en experiment staan naast elkaar. Dat is een situatie die tot op de dag van vandaag is blijven voortbestaan.
De lezing bestrijkt het tijdvak van de klassiek modernen, zowel uit binnen- als uit buitenland, tot en met de hedendaagse beeldhouwers die in Nederland actief zijn.

Bekende namen die we tegen zullen komen zijn onder meer: Zadkine, Marini, Moore, Laurens, Tajiri, Wolkers, Reijers, Couzijn, Guntenaar en Visser. En natuurlijk is er aandacht voor een aantal vrouwen in de beeldhouwkunst die, zeker in deze periode, op een gelijkwaardige manier deelnemen aan de beroepspraktijk, zoals Van Pallandt, Franzén- Heslenfeld, Blaisse, Bijlo en Zijlstra.

BBKK-lezing ‘HET PALEIS OP DE DAM, EEN GROOTS VERHAAL’ Meer

Lezing door kunsthistorica Carien Kanters.

Het Paleis op de Dam: symbolische beelden en schilderijen, prachtige meubels in empire stijl, en portretten van de Oranjes, die het gebouw nog steeds als paleis gebruiken.


De vorm en
versiering van het gebouw is vol van betekenis.
Ik zal u graag uitleggen wat dat voorstelt.

ATTENTIE: aanvang 19.00 uur.

NAJAARSCURSUS MODERNE ARCHITECTUUR Meer

 

 

 

 

PIONIERS VAN DE MODERNE ARCHITECTUUR

Max Put geeft de najaarscursus Pioniers van de Moderne Architectuur, van 1900 tot 1960.
Max Put is een ‘breed georiënteerd kunsthistoricus’, wiens belangstelling de laatste jaren in toenemende mate uitgaat naar architectuur.

De wereldtentoonstelling in Parijs van 1900 markeerde het begin van de 20ste eeuw, waar lang naar was uitgekeken. Eindelijk was de nieuwe tijd aangebroken, waarin alles zou veranderen. In de architectuur werd deze vernieuwingsdrang al rond 1890 zichtbaar in de ‘Art Nouveau’, die onder andere tot bloei kwam in Barcelona.

We besteden in vijf cursusbijeenkomsten aandacht aan vijf van de belangrijkste pioniers van de moderne architectuur.
We beginnen met de Catalaanse architect Gaudí, die al vanaf het midden van de jaren 1880 in Barcelona een nieuwe weg insloeg.
In Nederland was Berlage de belangrijkste vernieuwer, les 2, met de Beurs in Amsterdam als ijkpunt. In 1911 ondernam hij een reis naar de VS, waar hij kennismaakte met het baanbrekende werk van Frank Lloyd Wright, dat aan de orde komt in de 3e les.
Les 4 behandelt Ludwig Mies van de Rohe, die in het begin van zijn carrière werd beïnvloed door zowel Berlage als Wright. Na de machtsovername in 1938 door de Nazi’s in Duitsland, emigreerde Van de Rohe naar de VS, waar hij grote invloed had op de ontwikkeling van de Amerikaanse moderne architectuur.
Tot slot richten we ons in les 5 op Gerrit Rietveld, de ontwerper van het enige Nederlandse woonhuis op de werelderfgoedlijst van Unesco.

De cursus wordt gehouden op 5 maandagen van 13.30 tot 15.30 uur, in Cultuurhuus Braakhekke, op 25 oktober en op 1, 8, 15 en 22 november.

De cursusprijs bedraagt € 75,00 p.p. voor BBKK-leden. Voor niet-leden is de cursusprijs € 90,00 p.p.


INSCHRIJVEN
Vanaf 1 september kan men zich per e-mail voor deelname aanmelden.
Het e-mailadres luidt: cursussenbbkk@gmail.com 

 

 

 

BBKK-lezing ‘HET VERDRIET VAN ARGENTINIË’ Meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing door Jan Edward Craanen, voormalig Nederland ambassadeur in Argentinië.
Tot 1950 behoorde Argentinië tot de tien rijkste landen ter wereld. Hoe kon dat eens welvarende land waar Koningin Máxima werd geboren en opgroeide in de afgelopen zeventig jaar zo diep vallen?

Craanen was Nederlands ambassadeur in Argentinië rond de eeuwwisseling toen in Nederland de discussie losbarstte over het verleden van de vader van Máxima en de misdaden van de militaire dictatuur. Klopte het zwart-wit beeld  van schuldige militairen tegenover vreedzame, weerloze slachtoffers wier enige “misdaad” was dat ze het hart op de juiste plaats droegen door op te komen voor arme mensen in sloppenwijken? Wat ging er aan de militaire staatsgreep vooraf? Hoe wordt een samenleving broedplaats van haat en geweld?

In zijn boek ‘Ooit hadden we een vaderland’ gaat hij op zoek naar de intrigerende politieke en economische decadentie en de maatschappelijke polarisatie in Argentinië. De zoektocht leidt onvermijdelijk naar de populistische politicus Juan Domingo Perón die decennialang het politieke toneel in Argentinië beheerste en met zijn opzwepende retoriek de Argentijnen tegen elkaar opzette. De tegenstellingen werden in de jaren zestig onder invloed van de Cubaanse revolutie nog verder op scherp gesteld door marxistische en peronistische guerrillagroepen.

In zijn lezing schetst Craanen hoe een cocktail van populisme en terreur – ingrediënten die ook heden te dage in de wereld weer de kop opsteken – een land te gronde kunnen richten en in Argentinië een geweldsspiraal in gang konden zetten die culmineerde in de staatsterreur van de militaire dictatuur.

 

×
MENU