Archief

‘Lezingen tot 2018’ Meer

11-01-2012 ‘Paul Klee’, introductie door Kunsthistorica Muriel de Beer
Zij schenkt aandacht aan vragen als: hoe is zijn ontwikkeling geweest, wat waren zijn ideeën, bij welke stroming(en) hoort hij thuis, wat is het belang van zijn werk geweest voor de latere Cobrabeweging.

13-02-2012 ‘De Tang Dynastie, de gouden eeuw van China’, door Dr. B.M.J. Mater-Koopstra
In november presenteert het Drents Museum de grote openingstentoonstelling ‘De Gouden Eeuw van China’. De tentoonstelling gaat over de bloeitijd van de glorieuze Tangdynastie (618 – 907 na Chr. Chang’an was de eerste stad in het oosten van waaruit de Zijderoute over het land liep als een levensader van cultuur, religie en handelswaar. De stad telde op zeker moment een miljoen inwoners. Mevrouw Mater, kunsthistorica en conservator van het museum, laat ons kennis laten kennismaken met de periode van grote bloei die o.a. door de handel via de Zijderoute ontstond.

16-03-2012 ‘Alexander Calder’ door Muriel de Beer
Het Gemeentemuseum Den Haag organiseert t/m 28 mei 2012 de tentoonstelling ‘Bewegingen in de ruimte, over Alexander Calder (1898-1975) en laat zien hoe een bezoek aan het atelier van Piet Mondriaan het werk van Calder wezenlijk veranderde. De combinatie van de meesterwerken van deze twee topkunstenaars levert volgens het juryrapport van de Turing Foundation “ongetwijfeld een heldere visuele manifestatie op, die de Nederlandse bezoeker van trots zal vervullen”.

23-04-2012 ‘Rem Koolhaas’, door kunsthistorica Jet Eringa
Er worden verschillende spraakmakende projecten getoond en besproken van Rem Koolhaas, die wordt beschouwd als één van de invloedrijkste architecten van de laatste twintig jaar

19-09-2012 ‘Impressionisme: sensatie en inspiratie’
Tot en met 13 januari 2013 toont de Hermitage Amsterdam wereldberoemde impressionisten uit de omvangrijke collectie van het Staatsmuseum de Hermitage St.-Petersburg. Topstukken van Monet, Pissarro, Renoir en Sisley zijn te zien, samen met werk van andere invloedrijke Franse schilders uit de tweede helft van de negentiende eeuw als Delacroix en Gérôme. Kunsthistoricus Aldwin Kroeze vertelt in de lezing over deze topstukken uit de Russische Hermitage.

15-10-2012 ‘Jaar van de historische Buitenplaats’
Kunsthistoricus Dessing, geeft een inkijkje in het ontstaan en de verschijningsvormen van de Nederlandse historische buitenplaatsen tussen 1600 en 1900. Het waren monumentale huizen, vaak met bijgebouwen, harmonieus en onlosmakelijk een geheel vormend met een omliggende tuin of park. In deze buitenoases verstond men de kunst van het genieten en hield men zich bezig met literatuur, poezie, muziek, planten en bloemen, tuinarchitectuur en beeldende kunst.

26-11-2012 ‘Maillol’ door kunsthistorica Sophie van Steenderen
Ze geeft een prachtig overzicht van de Franse beeldhouwer Aristide Maillol (1861-1944). In de tentoonstelling tot februari In de Kunsthal is een groot aantal van zijn monumentale sculpturen en tekeningen te zien. Samen met foto’s, dagboekfragmenten en teksten geeft dit overzicht een compleet beeld van Maillol’s oeuvre en werkproces.

12-12-2012 ‘De weg naar Van Eyck’
Kunsthistorica Jeanne van der Stappen leidt langs ruim tachtig geëxposeerde meesterwerken uit de Nederlandse, Franse en Duitse kunst rond 1400, aangevuld met een kleine maar hoogstaande selectie van beelden, goudsmeedwerk, verluchte handschriften en tekeningen. Van der Stappen neemt ons mee op ontdekkingsreis naar de vroege middeleeuwen.

23-09-2013 ‘Mali, kunst, cultuur en architectuur’
Kunsthistorica Rosalie van Deursen bespreekt de kunst en cultuur van Mali besproken: Van muzikale tradities, de wortels van de blues tot aan de met modder beschilderde doeken: bogolan. Men gaat op bezoek bij de Dogon met hun eeuwenoude animistische tradities, schitterende houtsculpturen en gemaskerde dansen. En natuurlijk is er aandacht voor de bijzondere leemarchitectuur en de eeuwenoude manuscripten uit Timboektoe.

23-10-2013 ‘Een Russische liefde voor Franse kunst’
Na de doorbraak van het impressionisme zochten Gaugin, Bonnard en Denis naar nieuwe artistieke wegen. De laatste twee verenigden zich kortstondig met een aantal andere kunstenaars onder de naam les Nabis, dat in het Hebreeuws ‘profeten’ betekent. Hun werk was al snel geliefd in Paris, maar ook in Moskou. De rijke Russische verzamelaar Ivan Morozov kocht veel werk aan en gaf later ook grote opdrachten. Interessante lezing door Marie Christine Walraven.

25-11-2013 ‘Oskar Kokoschka, mensen en beesten’
Lezing door kunsthistorica Sophie van Steenderen. Eind 2013 stond in museum Boijmans van Beuningen het werk van Oskar Kokoschka (1886-1980) centraal. Het museum kocht in 1950 als eerste Nederlandse museum een schilderij aan van Oskar Kokoschka, de meesterschilder die hele generaties kunstenaars inspireerde. Zijn liefde voor muziek deelde hij met zijn geliefde Alma Mahler met wie hij een onstuimige relatie had.

15-12-2013 ‘(Feest) mode en kunst’
Lezing door kunsthistorica Carien Kanters over de geschiedenis van kleding die door mannen en vrouwen werd gedragen bij bijzondere gelegenheden en de relatie tussen die mode en kunst. Mode is een vorm van toegepaste kunst en kleding wordt ook gebruikt om macht en status te benadrukken. De beruchte Engelse koning Hendrik de achtste liet zich frontaal portretteren met meerdere gewatteerde lagen kleding over elkaar, opgevulde schouders en korte uitwaaierende mantels, waardoor hij twee keer zo breed leek dan hij was.

22-01-2014 ‘Het wonder van Delfts blauw’
De VOC liet ons land vanaf het begin van de zeventiende eeuw kennismaken met oosters porselein. Alleen welgestelde burgers konden zich veroorloven om de Chinese producten aan te schaffen. De Delftse aardewerkindustrie streefde er daarom naar de uiterlijke kenmerken van het porselein te benaderen. Rond 1660 telde Delft 28 plateelbakkerijen en in de late zeventiende en vroege achttiende eeuw was Delft de onbetwiste wereldleider van het zogenaamde tinglazuur aardewerk. Lezing door kunsthistorica Wendy Fossen.

24-02-2014 ‘Arts and Crafts in Engelse tuinen’
Carolien ten Bruggencate vertelt hoe aan het eind van de 18de eeuw er sterke controverses heersen over tuinarchitectuur. Aanhangers van landschapsparken krijgen tegenstand van mensen die een natuurlijkere tuinaanleg bepleiten, zoals Humphrey Repton. De aandacht verschuift van de maat van het monumentale landschap naar de maat van het afzonderlijke plantje. De Victorianen zijn helemaal gefascineerd door de overvloed aan nieuwe plantensoorten die in Engeland worden geïntroduceerd.

26-03-2014 ‘Architect Frank Lloyd Wright’
Lezing door architect Frans Sturkenboom. Frank Lloyd Wright is in Nederland vooral  bekend vanwege de invloed die hij gehad heeft op twintigste-eeuwse architecten als Berlage, Wils en Dudok. Deze invloed is terug te voeren op de gebouwen die hij in de eerste twintig jaar van zijn carrière ontwierp en bouwde. De zogenaamde Prairie-huizen zijn hiervan de bekendste. De actuele herwaardering voor deze bouwstijl heeft in Nederland geleid tot een heropleving van de oorspronkelijke ‘Prairiestijl’

28-04-2014 ‘Who is afraid of restoration?’
Kunsthistorica drs. Muriel de Beer. Aan de hand van een aantal aansprekende voorbeelden, o.a. een faraokopje uit het oude Egypte, de schoonmaak van de Sixtijnse kapel, de recente renovatie van het Rijksmuseum, het schilderij van Newman, ‘Who is afraid of red yellow and blue?’ dat nu eindelijk, voor het eerst sinds 1997, weer in het Stedelijk te zien is, komen kwesties rondom het herstel van kunstwerken aan bod.

17-09-2014 ‘Rogier van der Weyden en de passie van de meester’
Kunsthistorica Jeanne van der Stappen besteedt aandacht aan enkele karakteristieken, waar Van der Weyden al in zijn eigen tijd beroemd om werd, zijn portretkunst.

27-10-2014 ‘Marlene Dumas. Het kwaad is banaal’
Lezing door kunsthistorica Muriel de Beer. Marlene Dumas (Kaapstad,1953) is op dit moment de meest succesvolle vrouwelijke kunstenaar van Nederland. In haar werk stelt zij de relatie tussen werkelijkheid en beeldvorming uit de massamedia centraal. De dagelijkse stroom fotografische beelden is volgens de kunstenaar van invloed op de manier waarop mensen naar elkaar en naar de wereld kijken. Haar werk is tot het einde van dit jaar te bewonderen in Het Stedelijk Museum Amsterdam.

24-11-2014 Moderne Chinese architectuur’
China heeft de laatste jaren een enorme transformatie ondergaan. Steden worden op spectaculaire wijze vernieuwd en het ene na het andere prestigieuze project komt van de grond. In deze lezing door kunsthistorica Suzanne Roelofs kijken we naar de meest opvallende gebouwen.

17-12-2014 ‘Abstract Expressionisme, van action painting tot hard edge’
Kunstenaar Peter-Frans de Graaf vertelt dat schilders als DeKooning, Pollock, Newman hebben het schandaal niet geschuwd. Het onwetend publiek windt zich nog steeds regelmatig over hun werk op. De wetenschap, dat deze schilderijen behoren tot de duurste ter wereld helpt het inzicht niet. Deze lezing misschien wel.

14-01-2015 ’René Lalique, glaskunstenaar’
Het werk van de Franse juwelenontwerper en glaskunstenaar René Lalique (1860-1945) was het symbool van luxe uit de tijd van de Art Nouveau en Art Deco. Echter de door hem toegepaste materialen waren hoogst ongebruikelijk. Aan de hand van zijn rijke oeuvre kunt u in deze lezing genieten van meer dan 100 stukken, aldus kunsthistorica Wendy Fossen.

23-02-2015 ‘De van Heek Collectie’
In 1930 schonk de bekende Enschedese textielfamilie Van Heek een museum met kunstcollectie aan de Staat der Nederlanden, het Rijksmuseum Twenthe. Deze lezing vertelt het verhaal van de drie broers en hun verzamelwoede U ziet veel stukken uit de collectie in deze lezing door kunsthistorica Josien Beltman.

25-03-2015 ‘De kruisvorm in de Matthäus Passion’
Bach heeft de Matthäus Passion een structuur in de vorm van het kruis meegegeven. De compositie is namelijk in twee delen opgedeeld. Kees van Houten vertelt op passievolle wijze over zijn overtuiging, dat de kruisvorm is aangebracht in het stuk, aldus Kees van Houten.

20-04-2015 ‘Turner’
Kunsthistorica Sophie van Steenderen geeft in aanloop naar de unieke tentoonstelling die in het najaar van 2015 plaatsvindt in zowel Museum de Fundatie in Zwolle als in het Rijksmuseum Twenthe, een lezing over leven en werk van de Britse schilder Joseph Mallord William Turner (1775 1851).

14-09-2015 ‘De Groninger drukkerkunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman’
Lezing door dr. Anneke de Vries. Werkman verwierf bekendheid met zijn op de handpers gedrukte composities, met het tijdschrift The Next Call en de uitgaven van de clandestiene drukkerij De Blauwe Schuit. Vlak voor het einde van de 2e WO werd hij door de bezetter gefusilleerd.

21-10-2015 ‘Beeldhouwkunst, beeldhouwers en beelden’
Waar we schilders uit allerlei periodes en stromingen in een context kunnen plaatsen blijkt dit bij beeldhouwers veel ingewikkelder. Grote namen als Michelangelo, Bernini, Rodin of Moore worden wel herkend, maar een bedding om ze echt thuis te kunnen brengen, ontbreekt dikwijls. Nijland gaat in op ontstaan ontwikkeling van het vakgebied, op diverse thema’s als kop en portret, figuur en fragment, rond en reliëf en religieus en profaan. Lezing door kunsthistoricus Jaap Nijland.

18-11-2015 ‘Het Hollandse Zelfportret’
Kunsthistoricus drs. Max Put geeft een lezing over hét genre, waarin de kunstenaar zich het meest kwetsbaar opstelt: het zelfportret. Hij zal toelichten hoe schilders in de 17e eeuw naar zichzelf keken en zich het liefst presenteerden. Het zelfportret was veelzeggend voor de maatschappelijke status en positie van de schilder en belicht de ‘selfies’ uit de Gouden Eeuw.

14-12-2015 ‘Architect en ontwerper Le Corbusier’
Na zijn opleiding maakte Le Corbusier een aantal studiereizen en werkte hij bij verschillende architecten. Hij vergeleek woningen en steden qua functionaliteit met machines en ontwikkelde een functionele bouwwijze met een open en ruimtelijk karakter. Ook ontwierp hij ook interieurs en meubels, waaronder de beroemde Chaise Longue. Lezing door de Bathmense architect Evert Jan Geerdes.

11-01-2016 ‘Mozart en de piano’, door musicoloog dr. Marcel S. Zwitser

17-02-2016 Double Dutch, Nederlandse architectuur na 1985’, door architectuurcriticus/journalist Bernard Hulsman (NRC).

21-03-2016 ‘Suzanne en Edouard Manet’, door Thera Coppens, auteur van het gelijknamige boek.

20-04-2016 ‘Modern realisme, de collectie van Museum MORE’ en de overzichtstentoonstelling van Ferdinand Erfmann.

14-09-2016 ‘Kunst in de loopgraven’ door Dannie ten Zweege. Hoe zagen de verschillende kunstuitingen er uit vóór de 1e Wereldoorlog. Wat veranderde, wat bleef?

10-10-2016 ‘Glas in Lood’ door Vrije Academiedocent drs. Aldwin Kroeze. Een letterlijk kleurrijke lezing met aandacht voor de ramen, de technieken, kleuren, indeling en uitwerking.

30-11-2016 ‘Geschilderde waarheden’. Drs. Muriel de Beer vertelt over Alice Neel (1900-198schilder van portretten, of zoals ze zichzelf noemde ‘a collector of souls’.

19-12-2016 ‘Cinquecento’, schilderkunst uit het hart van de Italiaanse renaissance, door drs. Josien Beltman.

18-01-2017 ‘Begrijpt u het Midden-Oosten nog?’ Hans Luiten, journalist, schetst de geschiedenis van het huidige conflict en plaatst het in een brede context.

20-02-2017 ‘Een museaal depot: donker, stoffig en stil?’ Lezing door kunsthistorica drs. Sophie de Weger.

22-03-2017 ‘De verzamelwoede van Helene Kröller-Müller’ Lezing door kunsthistorica drs. Geertje Waanders.

24-04-2017 ‘Nederlanders en hun sieraden’ Lezing door kunsthistorica dr. Marjan Unger.

18-09-2017 ‘Politiek en cultuur in middeleeuws China’ Lezing door historicus Kees Dinkla.

11-10-2017 ’Symboliek op de euromunten’ Lezing door kunsthistoricus drs. Krzysztof Dobrowolski Onclin.

20-11-2017100 jaar De StijlLezing door beeldend kunstenaar Peter Jan de Graaf.

04-12-2017David Hockney, popart schilder’ Lezing door kunsthistorica drs. Frederike Upmeijer.

 

 

 

 

 

Homerus – van Ithaca tot Hollywood Meer

Lezing door Liesje Schreuders, schrijver en docent literatuurgeschiedenis en Nederlands.

Het leven van Homerus – Van Ithaca tot Hollywood, is gehuld in mysterien. Wie was deze dichter, die geheel alleen aan de bronnen van onze cultuur zou staan? Waar kwam hij vandaan? Was hij blind? Hoe schreef hij, wanneer, waar? We weten het niet, of we weten het niet zeker. Misschien bestond er wel helemaal geen Homerus! Of misschien bestonden er vele.

Op deze kwestie, al sinds de oudheid bekend als de Homerische kwestie, zullen we tijdens deze lezing onder andere ingaan. Ook krijgt u te horen wat we wel weten. Homerus mag dan in nevelen gehuld zijn, zijn werken zijn ons overgeleverd: avondvullende dichtwerken vol schoonheid en avontuur.

Wat een geluk, dat juist deze werken de oudste zijn van de hele wereldliteratuur! Weet u het nog? De strijd om Troje, de onsterfelijke goden… De bijna onoverwinnelijke Achilles en Odysseus die tien jaar over de wereld zwierf… We gaan ze allemaal tegenkomen. Ook lichten we een tipje van de sluier op over de poetische werkwijze van Homerus. Op interactieve wijze, zodat schijnbaar moeilijke termen als metrum en epitheton geen probleem meer voor u zijn.

En wellicht tot ieders verbazing eindigen we… in Hollywood. Laat het Homerische gelach maar schallen. Olympus, here we come!

De lezing wordt gehouden in Cultuurhuus Braakhekke Bathmen.
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur.
De entree bedraagt 7.00 euro p.p. en is voor BBKK-leden gratis.

Music for Hitch Meer

Lezing door drs. Ben Coelman over de wisselwerking tussen beeld en muziek in de films van Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock is zonder twijfel een van de grootste en meest veelzijdige cineasten van de 20ste eeuw. Zijn carriere strekt zich uit van 1925 tot 1975 en in die lange periode produceerde hij meer dan 50 films. Voor zijn beste films werkte de Britse regisseur samen met een aantal gerenommeerde componisten zoals Franz Waxman, Miklas Razsa en Bernard Herrmann. De betrekkingen met deze musici verliepen niet altijd even rimpelloos, maar het resultaat was een aantal meesterwerken waarin muziek en beeld een perfecte combinatie vormen. In de lezing komen een zestal van Hitchcocks romantische, humoristische en soms spannende films uit de periode 1940-1960 uitgebreid aan de orde. Aan de hand van een ruime selectie filmfragmenten, foto’s en muziek wordt een portret geschetst van Hitch als mens en als cineast in relatie tot de andere kunsten, de muziek voorop.

Na zijn universitaire studie geschiedenis doorliep Ben Coelman diverse marketing- en publiciteitsopleidingen. Al op jeugdige leeftijd was hij actief in het amateur-muziekcircuit. Tijdens zijn studietijd en nog vele jaren daarna maakte hij deel uit van diverse (semi-)professionele koren en vocale ensembles. Sinds 1997 is hij verbonden aan de Nederlandse Reisopera te Enschede. Aanvankelijk als hoofd publiciteit en de laatste jaren als manager bureaudramaturgie en educatie. Naast zijn werkzaamheden bij de Nederlandse Reisopera is hij ook werkzaam als adviseur op het gebied van klassieke muziek voor theaters. Hij verzorgt verder jaarlijks vele interviews met kunstenaars, voorbeschouwingen, nagesprekken, concertinleidingen en cursussen op het gebied van opera en muziektheater voor diverse theaters en uiteenlopende gezelschappen in heel Nederland.

De lezing wordt gehouden in Cultuurhuus Braakhekke Bathmen.
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur.
De entree bedraagt 7.00 euro p.p. en is voor BBKK-leden gratis.

The American Dream Meer

 

The American dream’, Amerikaans realisme (1945-2017)

Kunsthistorica drs.Sophie van Steenderen laat ons het naoorlogse Amerika beleven door de ogen van topkunstenaars als Edward Hopper, Andy Warhol, Andrew Wyeth, Alice Neel, Richard Diebenkorn, Martha Rosler, Alex Katz, Chuck Close en nog vele anderen meer. De werken van deze kunstenaars vormen het vertrekpunt voor een reis langs de Amerikaanse cultuur en geschiedenis. Naast een kunsthistorisch overzicht komen ook de Amerikaanse politiek en sociale bewegingen aan bod. Dat geeft een prachtig beeld van ’the American way of life’.

De lezing kijkt vooruit op de internationale tentoonstelling ‘The American Dream’, van 19 november 2017 tot en met 27 mei 2018, tegelijkertijd in het Drents Museum Assen en in de Kunsthalle Emden (Duitsland).

Het is voor het eerst dat zo’n uitgebreid visueel overzicht van meer dan 200 werken van naoorlogse Amerikaanse figuratieve kunst in Europa wordt getoond.

De lezing wordt gehouden in Cultuurhuus Braakhekke Bathmen.
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur.
De entree bedraagt 7.00 euro p.p. en is voor BBKK-leden gratis.

Willem Wilmink, Leven en werk Meer

Thea Evers verzorgt een lezing over het leven en werk van Willem Wilmink. Van zijn opa en oma in de Beekhoek, via zijn jeugd in Enschede in de Javastraat, de middelbare schooltijd in Enschede en Almelo, studie in Amsterdam, werkzaam in het Westen en weer terug naar de Javastraat in Enschede. Zijn werk voor volwassenen en kinderen komt aan bod, liedjes voor de Tv-programma’s en het theater. Maar ook zijn liefde voor Twente en het Twents; teveel om op te noemen. Foto’s, proza en poëzie, leuke anekdotes en filmfragmenten met liedjes, waarin hij ook zelf zingt en voordraagt. Zij geven een mooi beeld van een zeer veelzijdige schrijver / dichter, die echt bij de Twentse geschiedenis hoort. Daarom is hij opgenomen in de Canon van Enschede.

Thea Evers, voorzitter van de Historische Kring Losser, heeft als bibliothecaresse in Enschede, persoonlijk contact gehad met Willem Wilmink als bezoeker van de bibliotheek en hem geholpen bij één van zijn projecten. Deze persoonlijke ervaring heeft ze in 2014 verwoord in de lezersactie van Tubantia ‘Schrijf Willem Wilmink een brief’. Ze won daarmee een 1e prijs. Gezien de reacties elders op deze presentatie belooft het een interessante en leuke avond te worden

De lezing wordt gehouden in Cultuurhuus Braakhekke Bathmen.
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur.
De entree bedraagt 7.00 euro p.p. en is voor BBKK-leden gratis.

Hyper Hedendaagse Kunst Meer

Een lezing door Olivia Lankhorst

Hyper hedendaagse kunst is tegenwoordig veel om ons heen te zien. Onlangs opende de kunsthal in Rotterdam de tentoonstelling Hyper Realisme Sculptuur, met werken van Ron Mueck, Duane Hanson en Maurizio Cattelan.

Afgelopen winter was de nieuwste lichtinstallatie van Ai Wei Wei Thinline te zien langs de Amsterdamse grachten tijdens het Amsterdam Light festival. Veel hedendaagse kunstenaars werken met de nieuwste digitale middelen en maken bijzondere installaties, foto’s, video’s, beelden en schilderijen.

Tijdens deze lezing zullen de werken van onder andere Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Ai Wei Wei worden besproken, maar ook worden een aantal kunstwerken van de in India geboren Anish Kapoor getoond, die in 2017 het beeld Sky Mirror voor het de Pont museum in Tilburg plaatste. Een prachtig werk van roestvrij staal waarin je de wolken voorbij ziet glijden.
Het werk van de Nederlander Daan Roosegaarde komt aan bod, die in 2017 zijn nieuwe innovaties toonde op de Afsluitdijk met behulp van lichtreflectoren met het werk de Lichtpoort. De nieuwste ontwikkelingen met de 3D printer worden toegepast door de Belgische kunstenaar Nick Ervinck en de Israelische kunstenaar Eyal Gever.

Hyper hedendaagse kunstenaars van verschillende nationaliteiten die vernieuwende kunstvormen gebruiken, worden tijdens deze avond in de schijnwerpers gezet

Eileen Gray, architect en designer Meer

VANWEGE ZIEKTE VAN DE SPREKER GAAT DE LEZING OVER KUNSTENAAR LUCEBERT, OP MAANDAG 12-11-2018, NIET DOOR.

IN PLAATS DAARVAN IS OP MAANDAG 12-11-2018 EEN LEZING GEPROGRAMMEERD OVER EILEEN GRAY, ARCHITECT EN DESIGNER (1878-1976)

door Evert Jan Geerdes

Eileen Gray werd in 1878 geboren in Enniscorthy Ierland en komt uit een aristocratische familie.
Na haar teken- en schilder opleiding aan de Londense Slade school of Fine Art maakt ze reizen naar o.a. Parijs, Marokko en Algerije. Gray raakt geïnteresseerd in Japanse laktechnieken en om zich te ontwikkelen werkt ze voor verschillende ateliers en volgt ze lessen bij een tweetal Parijse kunstacademies.

In 1907 vestigt ze zich in Parijs en begint haar eigen atelier. Ze ontwerpt en vervaardigt kamerschermen van Japans lakwerk, tapijten en meubelen. Eerst in de stijl van de Art Nouveau later uiterst modern. In 1913 wordt haar werk tentoongesteld op de Salon des Artistes Decorateurs in Parijs en krijgt het bekendheid.
Na de 1e wereldoorlog ontwerpt Gray interieurs voor het appartement van madam Levy. Bekend zijn haar Kano ligstoel, de Bibendum stoel en Drakenstoel, die in 2009
bij een veiling bijna € 22 miljoen opbracht. In 1925 ontwerpt Eileen Gray villa E 1027 aan de Franse Riviera, een prachtig voorbeeld van modern tijdloos design. Alle interieurs, meubelen en tapijten zijn speciaal voor dit huis ontworpen. Recentelijk is deze beroemde villa geheel gerenoveerd en voor publiek toegankelijk. De villa heeft een bijzondere geschiedenis waarover de film ‘The Price of Desire, in 2015 is uitgebracht.
Na de 2e wereldoorlog raakt Gray in de vergetelheid. In 1972 krijgt ze de prestigieuze Britse onderscheiding ‘Royal Designer of Industry’. Eileen Gray overlijdt op hoge leeftijd in 1976. Nu brengen haar meubelen record bedragen op bij kunstveilingen.
Eileen Gray was haar tijd ver vooruit en wordt beschouwd als een van de grondleggers van het modernisme.

Wereldwijd is er erkenning en aandacht voor haar werk en behoort ze tot Ierse grootheden als dichter en Nobelprijs winnaar W.B. Yeats en de schrijvers James Joyce en Oscar Wilde.

Evert Jan Geerdes was werkzaam als zelfstandig architect, woont in Bathmen en geeft lezingen over het leven en werk van de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier en de Ierse architecte en designer Eileen Gray.

Cultuurhuus Braakhekke, aanvang 20.00 uur. Entrée € 7,00 p.p., BBKK-leden gratis

Juwelen en mensen Meer

Lezing door juwelenhistoricus Martijn Akkerman

Een juweel dat gedragen wordt, of het nu in het echt is of op een portret, spreekt een heel andere taal dan wanneer het in een etalage of vitrine ligt of in de hand wordt gehouden en dan dus geen contact meer heeft met de draagster en haar omgeving. Alleen door beide talen te leren spreken is het mogelijk om een juweel historisch en esthetisch te beoordelen.
In de afgelopen bijna vijftig jaar heb ik geprobeerd mij die talen eigen te maken: ik spreek ze niet vloeiend, maar ik kan me verstaanbaar maken en ik maak hiervan gebruik tijdens mijn voordrachten.

Hierin vertel ik altijd iets over streekjuwelen, koningshuizen, veilingen en antiekbeurzen, waarbij ik bovendien mijn best doe zo actueel mogelijk te zijn. Die actualiteit zorgt ervoor dat ik van tevoren moeilijk kan zeggen welke onderwerpen ik precies zal behandelen. Dat is helemaal afhankelijk van wat er op het gebied van juwelen in de komende maanden internationaal zal plaatsvinden.
De ervaring leert echter dat er altijd interessante verhalen te vertellen zijn.

Martijn Akkerman
Als juwelenhistoricus heb ik verschillende activiteiten ontwikkeld. Zo ben ik keurmeester voor juwelen tijdens een aantal belangrijke kunst- en antiekbeurzen in Europa, zoals de TEFAF, de Brafa en de Kunstmesse in Keulen. Daarnaast verleen ik mijn medewerking aan de televisieprogramma’s ‘Blauw Bloed’ van de EO, vanzelfsprekend vooral gericht op de juwelen van koninklijke families, en sinds 1996 ‘Tussen Kunst & Kitsch’ van de AVRO.

Geschiedenis van de Japanse architectuur Meer

Maandag 14 januari 2019
‘GESCHIEDENIS VAN DE JAPANSE ARCHITECTUUR
een lezing door drs. Max Put, kunsthistoricus

Deze lezing biedt een beknopt overzicht van de architectuur van Japan, het eerste niet westerse land dat een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van het 20e -eeuwse modernisme.
In de 3e eeuw verrezen er enorme grafheuvels voor de keizerlijke familie. Tijdens het boeddhisme in de 6e eeuw verschenen er tempelcomplexen, in Chinese stijl, maar al spoedig met Japanse kenmerken. Boeddhistische tempels bleven echter belangrijk.

De keizerlijke hof-elite liet in Kyoto fraaie tuinen en villa’s aanleggen. In de 17e eeuw groeide de nieuwe hoofdstad Edo uit tot een metropool, echter nog geheel uit hout.
Dit veranderde na 1854, toen Japan zich openstelde voor de rest van de wereld. Er verschenen treinstations, banken,
musea en ministeries, gebouwd van nieuwe materialen als steen, staal, baksteen en later beton.

WOII bracht grote schade toe aan de Japanse architectuur, die zichzelf in de jaren 1950 opnieuw uitvond. Met Westerse architecten als Le Corbusier en Frank Lloyd Wright als belangrijk voorbeeld en versmolten met de eigen traditie, ontstond een heel eigen Japans modernisme.

Cultuurhuus Braakhekke, aanvang 20.00 uur. Entrée € 7,00 p.p. BBKK-leden gratis.

Marc Chagall – veelzijdig kunstenaar Meer

Woensdag 13 februari 2019
‘MARC CHAGALL, VEELZIJDIG KUNSTENAAR’
Lezing door voormalig dorpsgenoot ds. Joop Mol

Van de tot Fransman genaturaliseerde, maar uit Rusland afkomstige Marc Chagall, is een omvangrijk oeuvre bekend. Naast het maken van schilderijen, hield hij zich bezig met allerlei vormen van grafiek, ontwierp decors voor toneel, ballet en opera, vervaardigde diverse weergaven in keramiek en mozaïek en maakte hij ontwerpen voor glas-in-loodramen en wandtapijten.
Over zijn veelkleurige uitingsvormen en de daaraan ten grondslag liggende achtergronden, vertelt Joop Mol uit Gaanderen aan de hand van vele beelden.

De eeuw waarin hij leefde en de geschiedenis waaraan zijn leven verbonden was, zijn op soms aangrijpende wijze verwerkt in wat hij verbeeldde. Zo wordt het meer dan het kijken naar een selectie uit zijn werk. We verkennen de boodschap die hij heeft willen vertellen aan ieder die het zien wil.
Het motto van zijn gedrevenheid heeft hij zelf onder woorden gebracht: ‘Laten we het leven schilderen met de kleuren van de liefde en de hoop’.

Cultuurhuus Braakhekke, aanvang 20.00 uur. Entrée € 7,00 p.p. BBKK-leden gratis.

‘IK ZIE, IK ZIE’ Meer

Maandag 11 maart 2019
‘IK ZIE, IK ZIE’
Lezing door Peter Paul Hattinga Verschure, kunstenaar, stadstekenaar, docent en auteur

De kaarsen in de schilderijen van Rembrandt stralen werkelijk licht uit. In de landschappen van Van Ruisdael is het alsof je kilometers ver kijkt. De kleuren in de schilderijen van Barnett Newman zien er fluorescerend uit. Of lijkt dat allemaal maar zo?
De Deventer kunstenaar Peter Paul Hattinga Verschure laat u op zijn eigen wijze kennismaken met de werking van illusie en schijn in de beeldende kunst van vroeger en nu.
Van de ‘uitvinding’ van de perspectief in de Italiaanse Renaissance tot de kleurenexperimenten van meer eigentijdse kunstenaars als Johannes Itten en James Turrell.

Een lezing waarin u van alles te weten komt over het hoe en waarom van perspectief, contrast, vorm versus restvorm, kleurwerking en beweging. Over hoe onze ogen ons ‘bedriegen’ en hoe kunstenaars daarvan gebruik maken.

Cultuurhuus Braakhekke Bathmen. Aanvang 20.00 uur. Entrée € 7,00 p.p. BBKK-leden gratis.

‘GEEN BACH ZONDER LUTHER’ Meer

Woensdag 17 april 2019
‘GEEN BACH ZONDER LUTHER’
Lezing door Govert Jan Bach, verre familie van, psycholoog, schrijver en programmamaker

Govert Jan Bach, programmamaker van ‘Geen dag zonder Bach’ bij de Concertzender, leert ons hoe Luther zijn ideeën, het merk Luther, in razend tempo wist te verspreiden in nauwe samenwerking met onder meer theologen en componisten.

Luther ging daarbij verrassend modern te werk en had al doende een grote invloed op de ontwikkeling van de kerkmuziek.
De Nederlandse muziekliefhebber kent Luther dan ook beter dan hij zelf beseft want de Bach, die wij in het Weihnachtsoratorium bewonderen, is zeer door Luther gekleurd…

Een verhaal over twee grensverleggers.

Cultuurhuus Braakhekke Bathmen. Aanvang 20.00 uur. Entrée € 7,00 p.p.
BBKK-leden gratis.

REMBRANDT IN DE JORDAAN Meer

Woensdag 11 september 2019
‘Rembrandt in De Jordaan’
Lezing door schrijver Jacques Hendrikx

Rembrandt in De Jordaan schetst op originele wijze het sociale landschap van de laatste 10 jaar van zijn leven. Aan de hand van nieuw materiaal (o.a. uit nog niet zolang geleden ontdekte archieven) komen we heel dicht bij Rembrandt, alsof we hem horen praten. Hoe leefde hij in de Jordaan? In welke omstandigheden is hij gestorven? Was hij onbemind of was hij beroemd? Is hij in armoede gestorven? Had hij vrienden? En wie waren dat dan?

“De wereld is een speeltoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel”, schreef Joost van den Vondel.
Wat dat voor Rembrandt en zijn schilderkunst betekende?
Daarvan krijgt men tijdens deze lezing een helder beeld. Aan de hand van een PowerPoint presentatie wordt men meegenomen door de westelijke grachtengordel (Herengracht/ Keizersgracht/ Prinsengracht) en door de
Jordaan.

Deze route, door Hendrikx ontwikkeld, schetst de laatste 10 jaar van Rembrandts leven en werk in Amsterdam.

WORDT BEPAALD DOOR DE ACTUALITEIT Meer

Maandag 14 oktober 2019
Onderwerp: wordt bepaald door de actualiteit
Lezing door kunstdetective Arthur Brand

Arthur Brand (Deventer 1969) is een Nederlands onderzoeker, die zich bezighoudt met de kunstwereld. Op zijn conto staan een aantal ontdekkingen van roofkunst.
In het programma De Kunstdetective van Omroep MAX was te zien dat Brand onder andere een 1500 jaar oud mozaïek terugvond dat meer dan 44 jaar verloren was gewaand. Ook vond hij de 24 schilderijen, die in 2005 werden gestolen uit het West-Fries Museum, terug in de Oekraïne. In Engeland vond hij twee ornamenten uit de zevende eeuw, die eerder waren gestolen in Spanje. Over zijn terugvinden van de paarden van Hitler schreef hij een boek.
In 2019 vond hij Buste de Femme terug, een schilderij van Picasso, met een geschatte waarde van 25 miljoen euro. Dit schilderij was 20 jaar eerder gestolen uit het jacht van de Saudische zakenman Abdul Mohsen Abdulmalik al-Sheikh.

SOPHIE IN WEIMAR Meer

Woensdag 6 november 2019
BBKK-lezing Sophie in Weimar

Een Oranjeprinses in Duitsland. Thera Coppens neemt u mee naar Weimar in Thüringen, waar prinses Sophie, dochter van koning Willem II en Anna Pavlovna, in 1842 werd ingehaald als de jonge bruid van erfgroothertog Carl Alexander.
In Weimar zinderde het culturele leven na, doordat grote dichters als Schiller en Goethe er hadden geleefd en gewerkt. Sophie ontwikkelde zich in tot beschermvrouwe van de kunst en deed alles om het ‘Athen an der Ilm’ ín oude luister te herstellen.
In 1885 onting ze van de laatste kleinzoon van Goethe, diens literaire erfenis. Ze liet daarvoor, van haar Oranjekapitaal, het vermaarde archiefgebouw oprichten. Bovendien verzorgde ze een uitgave in 143 delen van Goethes complete oeuvre en richtte de ‘Goethe-Verein’ op.
Het boek van Thera Coppens, ‘Sophie in Weimar’ beleefde al vijf herdrukken.

Cultuurhuus Braakhekke Bathmen, aanvang 20.00 uur.
Entrée € 7,00 p.p. BBKK-leden gratis.

DE MEMORIETAFEL VAN CULEMBORG Meer

Maandag 2 december 2019
‘DE MEMORIETAFEL VAN CULEMBORG’
Lezing door kunsthistorica Margot Leerink

Een schilderij vol raadsels… De Memorietafel. Een van de oudste schilderijen van het Elisabeth Weeshuis Museum te Culemborg en al eeuwenlang ter plaatse. Het is geen tafel waar je aan zit of eet, maar een beschilderd houten paneel, gemaakt om de afgebeelde personen te gedenken.

Tot voor kort wisten we alleen wie erop stonden afgebeeld. Het zijn Elisabeth van Culemborg (1475-1555), vrouwe van Culemborg en gravin van Hoogstraten, Jan van Luxemborg († 1508) en Anthonis van Lalaing (1480-1540).

Veel vragen bleven echter onbeantwoord: wie heeft het geschilderd en wanneer? Waarom werd het vervaardigd en in opdracht van wie? Hoe is het schilderij gemaakt? Wat was de functie en wat debetekenis van de bijzondere details?

Dit zijn onder andere de vragen die we tijdens deze lezing aan het schilderij zullen stellen. Een reisje door een kunsthistorisch onderzoek dus, met de technische hulpmiddelen, die onderzoekers vandaag de dag ter beschikking staan.
Maar, kunnen alle geheimen worden ontrafeld…?

Kalender lezingen januari 2020 t/m april 2020 Meer

Inmiddels is ook de kalender vastgesteld voor de BBKK lezingen in de periode januari 2020 t/m april 2020.
U kunt navolgende data noteren in uw agenda:

 

 •          Woensdag  15 januari       2020
 •          Maandag    10 februari     2020
 •          Woensdag  18 maart         2020
 •          Maandag    13 april           2020

Op de BBKK website en met onze nieuwsbrieven zullen wij u tijdig nader informeren.

‘DE DEVENTER SCHILDER BREENBERGH’ Meer

Woensdag 15 januari 2020
‘DE DEVENTER SCHILDER BREENBERGH’
BBKK lezing door Paul Brinkmann

Paul Brinkmann vertelt over de in 1598 te Deventer geboren kunstschilder Breenbergh en laat u ervaren hoe Breenbergh zich ontwikkelde tot een van de voorlopers van de landschapschilderkunst. Zijn inspiratie deed Breenbergh op in Rome tussen 1619 en 1629 waar hij behoorde tot de oprichters van de ‘Bentvueghels’, een groepering van Nederlandse en Vlaamse kunstschilders die bijna 100 jaar heeft bestaan.

Via een betrekking bij de adellijke familie Orsini kwam hij tot grote ontwikkeling in zijn manier van tekenen. Beelden uit die periode krijgen na terugkeer naar Nederland in zijn schilderijen met Italianiserende landschappen regelmatig een prominente plek.

Zijn werken hangen in vele beroemde musea over de hele wereld. Twee van de vier, in Nederlandse Musea getoonde werken van Breenbergh, bevinden zich in Deventer

‘CYPRUS, HET EILAND VAN APHRODITE’ Meer

Maandag 10 februari 2020
‘CYPRUS, HET EILAND VAN APHRODITE’
BBKK Lezing door drs. Diane de Wild

Volgens de Griekse mythologie was Cyprus het eiland waar Aphrodite, de godin van de liefde, na haar geboorte in zee aan land ging. Zij was niet de enige: Cyprus was in de oudheid een spil in handelsnetwerken, die het hele Middellandse Zeegebied omvatten. Tot en met 15 maart 2020 is in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden een tentoonstelling te zien over de oude culturen van dit prachtige eiland.
De rijkdom van Cyprus was voor een deel te danken aan het metaal koper. Door de handel in koper kwamen de bewoners van Cyprus door de eeuwen heen in aanraking met alle grote culturen van het Middellandse Zeegebied, waaronder de Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen. Deze contacten brachten niet
alleen welvaart, maar ook nieuwe ideeën en goden naar het eiland: de belangrijkste godin van het eiland was de ‘Grote Godin’, later Aphrodite genaamd, een gehelleniseerde vorm van de oosterse Astarte. Zij zorgde voor de vruchtbaarheid van het eiland.

BBKK-Lezing ‘IS EEN RUS OOK EEN EUROPEAAN?’ IS GEANNULEERD Meer

Zondag 15 maart 2020, van 14.00 tot 16.00 uur
‘IS EEN RUS OOK EEN EUROPEAAN?’
Lezing door Alexander Munninghoff – IS GEANNULEERD

DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN IS ALEXANDER MUNNINGHOFF GEDWONGEN AF TE ZIEN VAN ZIJN VOORGENOMEN LEZING. MICHEL KRIELAARS IS ZIJN VERVANGER. ZIE HET VOLGENDE BERICHT.

Het is een vraag die vaak gesteld wordt, zeker in gesprekken tussen Russen en westerlingen, maar waar nooit een eenduidig antwoord op gegeven lijkt te kunnen worden. Dat zal ik ook zeker niet kunnen, maar wel zal ik proberen in mijn discours nuanceringen aan te brengen op het stereotiepe beeld van de onberekenbare, boze en dronken beer die, na ruim twintig jaar détente, opeens weer het zicht vertroebelt en ons allen rijp lijkt te maken voor een volgende Koude Oorlog. Die volgens velen allang weer begonnen is.

Naast aan objectieve factoren zoals temperatuurverschillen en de enorme afstanden, besteed ik aandacht aan het
fenomeen van de zogenaamde ‘Russische Ziel’ en de eigenaardigheden in gedrag en denken, die dit teweeg brengt. En ik duik de geschiedenis in, op zoek naar feiten die de gevreesde Russische expansiedrift kunnen staven. Uiteraard komt ook de heerschappij van Poetin aan bod: beoordelen wij hem wel goed, wat voert hij in zijn schild? Mijn affiniteit tot dit thema kan ik verklaren met mijn twee Russische grootmoeders; ik beschouw mijzelf voor honderd procent Nederlander, maar toch met een stevig shot Russisch bloed.

Ik ben slavist, heb gestudeerd bij Karel van het Reve. Als journalist was ik jarenlang reizend verslaggever (oorlogen, politieke omwentelingen, natuurrampen) en correspondent te Moskou, precies gedurende de perestrojkajaren van
Gorbatsjov. Hierover schreef ik ‘Tropenjaren in Moskou’, (Prometheus, Amsterdam 1981). Tevens ben ik auteur van ‘De stamhouder’ (Prometheus, Amsterdam 2014) dat al aan de 24ste druk toe is, in meerdere talen is vertaald en t.z.t. als een tiendelige tv-serie op de buis te zien zal zijn.

De BBKK-Lezing ‘EEN ONBEKENDE VRIEND’ door MICHEL KRIELAARS IS GEANNULEERD Meer

Zondag 15 maart 2020, van 14.00 tot 16.00 uur
‘EEN ONBEKENDE VRIEND’
Lezing door MICHEL KRIELAARS

VANWEGE HET CORONAVIRUS IS DE LEZING GEANNULEERD

Ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de Russische Bibliotheek van uitgeverij Van Oorschot, stelde Michel Krielaars in 2018 een bloemlezing samen, getiteld ‘Een onbekende vriend’, met door hem geschreven inleidingen op de werken van de grote Russische schrijvers van de 19de en begin 20ste eeuw.

Ieder fragment van zijn bloemlezing begint met de biografie van de desbetreffende auteur. Zo komen alle groten uit de Russische literatuur voorbij, van Poesjkin tot Tolstoj, Dostojevski, Toergenjev, Boenin, Babel en Achmatova.

Michel Krielaars vertelt over zijn favorieten. Hij wordt daarbij begeleid door een pianiste en een mezzosopraan, die
Russische liederen ten gehore brengen, van Tsjaikovski tot Boelat Okoedjava.

Een beter inkijkje in de Russische geschiedenis en literatuur bestaat bijna niet. Want om Rusland te kunnen begrijpen, moet je zijn grote schrijvers lezen.

Michel Krielaars is oud-Ruslandcorrespondent van NRC-Handelsblad en schrijver van de bestseller ‘Het brilletje van Tsjechov’.

 

De BBKK lezing ‘CAREL WILLINK’ door ALDWIN KROEZE is GEANNULEERD Meer

Woensdag 18 maart 2020
‘CAREL WILLINK’
Lezing door drs. Aldwin Kroeze

VANWEGE HET CORONAVIRUS IS DE LEZING GEANNULEERD

In de lezing over Carel Willink ziet men hoe deze man, in wisselwerking met zijn tijd, steeds weer eigen insteken en
projecten is opgestart. Waar doorgaans de diversiteit van zijn echtgenoten breed wordt aangezet, blijft de diversiteit van zijn oeuvre juist vaak wat onderbelicht. Deze lezing probeert daar verandering in te brengen. Daarnaast is er ook
aandacht voor zijn werkproces en zijn persoonlijke visie rondom bijvoorbeeld de natuur.

Drs. Aldwin Kroeze is een onwaarschijnlijke duizendpoot en meesterverteller. Drie opleidingen, talloze specialisaties en
activiteiten in binnen- en buitenland maken hem, in combinatie met zijn aanstekelijke bevlogenheid, tot een geliefd spreker. Aldwin Kroeze legt veel nadruk op de context waarin kunst is ontstaan. Waarom maakt een kunstenaar op een bepaald moment op een bepaalde plek een bepaald werk, en hoe moet dit zijn geweest voor de mensen uit die tijd.

BBKK Lezing MULTATULI EN DE MAX HAVELAAR Meer

BBKK Lezing door literatuurdocente Liesje Schreuders.

In 2020 vieren we het tweehonderdste geboortejaar van Eduard Douwes Dekker (1820-1887), beter bekend als de schrijver Multatuli (“ik heb veel geleden”).
Multatuli staat inmiddels bekend als de man die de Nederlandse literatuur eigenhandig heeft gemoderniseerd en een einde heeft gemaakt aan het kolonialisme.
Op beide claims valt nog wel het een en ander af te dingen, al zei de Indonesische Nobelprijswinnaar voor de literatuur Pramoedya Ananta Toer, dat Douwes Dekker de stuwkracht was achter de bewustwording van de Indonesische intellectuelen: ‘He killed colonialism’.

Was het Multatuli’s bedoeling om met de publicatie van Max Havelaar in 1860 een einde te maken aan het koloniale bewind van Nederland op Java? Waarschijnlijk niet direct.

In deze lezing bespreken we in kort bestek, op interactieve wijze, het leven van Douwes Dekker, het Nederlandse kolonialisme en, vooral, de betekenis van de Max Havelaar voor de Nederlandse cultuur.

U krijgt sprekende teksten, veel beeld- en filmmateriaal en, voor velen, een feest der herkenning; met genoeg gelegenheid tot discussie na afloop.

BBKK Lezing DE VROUWEN IN HET LEVEN VAN LUDWIG VAN BEETHOVEN – AFGELAST Meer

HELAAS HEBBEN WE, VANWEGE DE CORONA-MAATREGELEN, DEZE LEZING MOETEN AFGELASTEN.

Lezing door Ben Coelman

Heel kort na het overlijden van Ludwig van Beethoven op 26 maart 1827, vond zijn voormalige assistent Anton Schindler in de schrijftafel van de maestro een brief. Aan wie deze hartstochtelijke liefdesbrief gericht was, bleef lange tijd onduidelijk. Maar sinds kort lijkt het mysterie te zijn ontrafeld.

In zijn lezing geeft Ben Coelman aan de hand van een grote hoeveelheid beeld- en geluidsmateriaal een kijkje in het leven van de componist, die in december 2020 precies 250 jaar geleden geboren werd. Het accent legt Coelman op de vrouwen die een kleine of een grote rol speelden in het leven van Van Beethoven. Bij bestudering blijkt dat naast de ‘onsterfelijke geliefde’ nog zeker een dozijn vrouwen een bepalende rol hebben gespeeld, ook op het vlak van Beethovens kunstenaarschap.

Ben Coelman studeerde geschiedenis en is sinds 1997 werkzaam bij de Nederlandse Reisopera waar hij momenteel coördinator educatie is. Hij werkt als programmeur kamermuziek in het Wilmink-theater en in het Muziekcentrum Enschede.

Hij verzorgt jaarlijkse vele inleidingen, presentaties en geef interviews op het gebied van muziektheater en klassieke muziek.

 

AFRICAN ART IS BOOMING – GECANCELD VANWEGE CORONA BEPERKINGEN Meer

HELAAS HEBBEN WE VANWEGE DE CORONA BEPERKINGEN, DEZE LEZING MOETEN AFGELASTEN.

Afrika moderniseert.
Vergeet daarom de giraffen, zebra’s en houten maskers.
De megasteden zijn dynamisch en bruisen van technologie en innovaties.

Kunsthistoricus Rosalie van Deursen laat je kennismaken met de Afrikaanse kunstscène, met de kunstenaars, hun werk en visie, de verrassende diversiteit aan kunstwerken, tentoonstellingen, biënnales, beurzen en verzamelaars.

LEZING ‘HILDO KROP, ALLEEN STADSBEELDHOUWER VAN AMSTERDAM? IS AFGELAST Meer

VANWEGE DE CORONA-BEPERKINGEN HEBBEN WIJ DEZE LEZING MOETEN AFGELASTEN

LEZING DOOR PIET HENDRIKS
Menig inwoner van Amsterdam is er niet mee bekend, dat  veel kunstwerken in de openbare ruimtes zijn vervaardigd door Hildo Krop (1884-1970), zoon van een banketbakker te Steenwijk. Bij de gemeente Amsterdam had Krop vanaf 1916 een deeltijdcontract. Krop was leergierig en heeft zich met een enorme inzet allerlei kunstvormen eigen gemaakt. 

Dit resulteerde in een grote hoeveelheid zeer gewaardeerd vrij werk: houtsneden, reliëfs toneelmaskers, bouwkeramiek, portretten, herdenkingsmonumenten, keramiek, penningen, etc. Daarbij was geen enkel materiaal hem vreemd.

In 1956 kreeg hij de eretitel “Stadsbeeldhouwer van Amsterdam” toegekend bij zijn 40-jarig jubileum, vertelt Piet Hendriks, archivaris en collectiebeheerder van het Hildo Krop Museum te Steenwijk.

 

KALENDER LEZINGEN SEPTEMBER 2021 T/M APRIL 2022 Meer


LEZINGEN IN DE PERIODE SEPTEMBER 2021 T/M APRIL 2022
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur, tenzij anders is aangegeven.
U kunt onderstaande data overnemen in uw agenda.

 

 • Maandag  13 september 2021
 • Woensdag  6 oktober      2021 aanvang 19.00 uur
 • Maandag    8 november  2021
 • Zondag     21 november  2021 ’s middags EXTRA LEZING
 • Woensdag  8 december  2021  aanvang 19.00 uur

 

 • Maandag    10 januari     2022
 • Woensdag   9  februari   2022
 • Maandag     21 maart      2022
 • Woensdag  13 april         2022

Op de BBKK website en met onze nieuwsbrieven zullen wij u tijdig nader informeren.

PROGRAMMERING BBKK ACTIVITEITEN 2E HELFT 2021 BBKK activiteiten Meer

DE BBKK ZORGT ER VOOR, DAT DE ACTIVITEITEN WORDEN HERVAT, ZODRA DAT WEER WORDT TOEGESTAAN

LEZINGEN

Ons lezingenprogramma, vanaf september, in het Cultuurhuus Braakhekke te Bathmen:

 

 • 13-09-2021 – Lezing door Jaap Nijstad, ‘Emancipatie van de Nederlandse beeldhouwkunst’
 • 06-10-2021 – Lezing door Carien Kanters, titel volgt later
 • 08-11-2021 – Lezing door de voormalig Nederlandse ambassadeur in Argentinië ‘Het verdriet van Argentinië’
 • 21-11-2021 – EXTRA lezing (op zondagmiddag) door Herman Pleij, ‘Oefeningen in genot’
 • 08-12-2021 – Lezing door Ko van Dun, ‘BEELDEN tussen HOOP en VREES’

(nadere informatie t.z.t. in het Bulletin en op deze site)

 

BIJ BRAAKHEKKE KUNST KIJKEN

Van 4 september t/m 11 december 2021 exposeert Peter Versnel met schilderijen en Sjoerdje van de Weg met bronzen sculpturen.    

BBKK-lezing DE EMANCIPATIE VAN DE NEDERLANDSE BEELDHOUWKUNST Meer

Lezing door kunsthistoricus en academiedocent Jaap Nijstad.

Nijstad plaatst de beeldhouwkunst in de Lage Landen na de Tweede Wereldoorlog in een internationale context.
Na de aanvankelijke vernieuwingen in de beeldhouwkunst in Nederland (eind 19e /begin 20e eeuw) zet deze tendens zich maar moeizaam voort in de jaren van het interbellum. Na de Tweede Wereldoorlog komt er een werkelijk eigentijdse beweging op gang. Er ontstaat een autonome beeldhouwkunst, veel minder verankerd in de traditie van de bouwsculptuur, die vrij en ruimtelijk is van geest en die aansluiting weet te vinden bij de grote internationale
beeldhouwkunst.

Tentoonstellingen in musea (stedelijk Museum Amsterdam 1948) en in de openlucht (Sonsbeek 1949) stimuleren een interactie met de Avant-garde uit Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. Traditie en experiment staan naast elkaar. Dat is een situatie die tot op de dag van vandaag is blijven voortbestaan.
De lezing bestrijkt het tijdvak van de klassiek modernen, zowel uit binnen- als uit buitenland, tot en met de hedendaagse beeldhouwers die in Nederland actief zijn.

Bekende namen die we tegen zullen komen zijn onder meer: Zadkine, Marini, Moore, Laurens, Tajiri, Wolkers, Reijers, Couzijn, Guntenaar en Visser. En natuurlijk is er aandacht voor een aantal vrouwen in de beeldhouwkunst die, zeker in deze periode, op een gelijkwaardige manier deelnemen aan de beroepspraktijk, zoals Van Pallandt, Franzén- Heslenfeld, Blaisse, Bijlo en Zijlstra.

BBKK-lezing ‘HET PALEIS OP DE DAM, EEN GROOTS VERHAAL’ Meer

Lezing door kunsthistorica Carien Kanters.

Het Paleis op de Dam: symbolische beelden en schilderijen, prachtige meubels in empire stijl, en portretten van de Oranjes, die het gebouw nog steeds als paleis gebruiken.


De vorm en
versiering van het gebouw is vol van betekenis.
Ik zal u graag uitleggen wat dat voorstelt.

ATTENTIE: aanvang 19.00 uur.

BBKK-lezing ‘HET VERDRIET VAN ARGENTINIË’ Meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing door Jan Edward Craanen, voormalig Nederland ambassadeur in Argentinië.
Tot 1950 behoorde Argentinië tot de tien rijkste landen ter wereld. Hoe kon dat eens welvarende land waar Koningin Máxima werd geboren en opgroeide in de afgelopen zeventig jaar zo diep vallen?

Craanen was Nederlands ambassadeur in Argentinië rond de eeuwwisseling toen in Nederland de discussie losbarstte over het verleden van de vader van Máxima en de misdaden van de militaire dictatuur. Klopte het zwart-wit beeld  van schuldige militairen tegenover vreedzame, weerloze slachtoffers wier enige “misdaad” was dat ze het hart op de juiste plaats droegen door op te komen voor arme mensen in sloppenwijken? Wat ging er aan de militaire staatsgreep vooraf? Hoe wordt een samenleving broedplaats van haat en geweld?

In zijn boek ‘Ooit hadden we een vaderland’ gaat hij op zoek naar de intrigerende politieke en economische decadentie en de maatschappelijke polarisatie in Argentinië. De zoektocht leidt onvermijdelijk naar de populistische politicus Juan Domingo Perón die decennialang het politieke toneel in Argentinië beheerste en met zijn opzwepende retoriek de Argentijnen tegen elkaar opzette. De tegenstellingen werden in de jaren zestig onder invloed van de Cubaanse revolutie nog verder op scherp gesteld door marxistische en peronistische guerrillagroepen.

In zijn lezing schetst Craanen hoe een cocktail van populisme en terreur – ingrediënten die ook heden te dage in de wereld weer de kop opsteken – een land te gronde kunnen richten en in Argentinië een geweldsspiraal in gang konden zetten die culmineerde in de staatsterreur van de militaire dictatuur.

 

extra BBKK-lezing op zondag ‘OEFENINGEN IN GENOT’ Meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over liefde en lust in de late middeleeuwen, door Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische Nederlandse
letterkunde

Eeuwenlang hield de kerk het lichaam gevangen. Het huwelijk diende alleen voor de voortplanting en het dempen van lusten en genot was uit den boze. Maar beschikte het lichaam niet over een seksuele uitrusting die vanzelf genot ontstak?
En vormde het sensuele Hooglied niet de handleiding daarvoor?  Aards genieten mocht van de Bijbel. In de late Middeleeuwen was literatuur het aangewezen proefstation voor het rechtvaardigingen daarvan. Zonder dat de auteur zich
blootgaf konden allerlei standpunten ingenomen worden. Onder het mom van morele verontwaardiging projecteerde men woeste seks op karikaturale boeren. Schande!

Maar ondertussen.
Rond 1500 waren zulke omwegen niet meer nodig. In stedelijke kringen schiepen rederijkers een moderne literatuur die genotvolle seks ronduit verheerlijkte. Het is bijna schokkend om te lezen hoe deze vrijwel onbekende teksten gedetailleerde vuilbekkerij in artistieke vormen weten te gieten. De seksuele vrij wording leerde ook dat aanranden en verkrachten tot de hogere minnekunst behoorden. Was dat niet wat vrouwen eigenlijk wilden?

Daarop volgde een repressie gedurende de zestiende eeuw. De katholieke kerk verbood uitbeeldingen van Maria’s blote borsten, de Hervorming dwong genot weer in het gelid van de voortplanting en verkrachting werd serieus vervolgd.

Verlopen alle seksuele revoluties dan op dezelfde manier?

ATTENTIE: De lezing is slechts toegankelijk voor BBKK-leden
Het aanvangstijdstip is 14.00 uur

 

 

BBKK Lezing HILDO KROP: ALLEEN STADSBEELDHOUWER VAN AMSTERDAM? Lezing door Piet Hendriks Meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menig inwoner van Amsterdam is er niet mee bekend, dat veel kunstwerken in de openbare ruimtes zijn vervaardigd door Hildo Krop (1884-1970), zoon van een banketbakker te Steenwijk. Bij de gemeente Amsterdam had Krop vanaf 1916 een deeltijdcontract. Krop was leergierig en heeft zich met een enorme inzet allerlei kunstvormen eigen gemaakt.

Dit resulteerde in een grote hoeveelheid zeer gewaardeerd vrij werk: houtsneden, reliëfs toneelmaskers, bouwkeramiek, portretten, herdenkingsmonumenten, keramiek, penningen, etc. Daarbij was geen enkel materiaal hem vreemd.
In 1956 kreeg hij de eretitel “Stadsbeeldhouwer van Amsterdam” toegekend bij zijn 40-jarig jubileum, vertelt Piet Hendriks, archivaris en collectiebeheerder van het Hildo Krop Museum te Steenwijk.

BBKK Lezing EEN ONBEKENDE VRIEND Lezing door Michel Krielaars Let op: aanvang 14:00 uur - Het bestuur van de BBKK heeft besloten, ondanks de verdrietige wrede oorlog in Oekraïne, dat de lezing doorgaat. LEES VERDER Meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA MEDEDELING!

Op zondag 13 maart vindt van 14:00 tot 16:00 u de lezing “Een onbekende vriend” plaats door Michel Krielaars. Deze lezing gaat over Russische geschiedenis en literatuur.

Het bestuur van de BBKK heeft besloten, ondanks de verdrietige wrede oorlog in Oekraïne, dat de lezing doorgaat.

 

 • Michel Krielaars zegt in de Volkskrant het volgende over: “Je hebt het Rusland van Poetin en het Rusland van Poesjkin.” Michel toont een sympathiebetuiging aan de Oekraïners en legt uit dat veel Russen deze oorlog ook niet willen. Het gaat deze zondagmiddag over cultuur en niet over politiek.

Michel is Rusland correspondent van het NRC, een beter inkijkje in de Russische geschiedenis en literatuur is er bijna niet.

————————————————————————————————————————————————————————

In 2018, ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de Russische Bibliotheek van uitgeverij Van Oorschot, stelde Michel Krielaars de bloemlezing samen, getiteld ‘Een onbekende vriend’, met door hem geschreven inleidingen op de werken van de grote Russische schrijvers van de 19de en begin 20ste eeuw.

Ieder fragment wordt ingeleid door een biografische beschrijving van de desbetreffende auteur. Zo komen alle groten uit de Russische literatuur voorbij, van Poesjkin tot Tolstoj, Dostojewski, Toergenjef, Boenin, Babel en Achmatova.

Michel Krielaars vertelt over zijn favorieten en wordt daarbij begeleid een mezzosopraan en een pianiste, die Russische liederen ten gehore brengen, van Tsjaikovski tot Boelat Okoedjava. Een beter inkijkje in de Russische geschiedenis en literatuur bestaat bijna niet. Want om Rusland te kunnen begrijpen, moet je zijn grote schrijvers lezen.

Michel Krielaars is oud-Ruslandcorrespondent van NRC-Handelsblad en schrijver van de bestseller ‘Het brilletje van Tsjechov’.

BBKK Lezing Biografie Armando – De melancholie van het scheppen Wat is het geheim van een levenlang kunst maken? Lezing door Katja Rodenburg Meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Zonder mijn thematiek zou ik niet tot een tekening of schilderij in staat zijn. Uiteindelijk resulteert de thematiek in een schilderij, een tekening of een ander kunstwerk. En dan krijg je plotseling met andere maatstaven te maken, het is op een onveilige manier in een nieuw domein terechtgekomen.

Vele jaren lang werkte Armando gestadig aan zijn oeuvre. In beeldende kunst, proza en poëzie nemen zijn thema’s telkens een andere gedaante aan. Deze lezing laat zien hoe hij iedere keer opnieuw zijn onderwerpen blijft aansnijden en verdiepen, in woord en beeld. We horen wat Armando denkt over de kunst en de schoonheid.

Welke rol speelt dit denken in zijn werk? Welke relatie legt de kunstenaar tussen leven en kunst? We onderzoeken de filosofische thematiek in zijn werk, zoals gedachten van bijvoorbeeld Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche. Armando’s eigen proza en poëzie tilt samen met zijn inspiratiebronnen een tipje van de sluier op.

Drs. Katja Rodenburg is filosoof, maakt tentoonstellingen en adviseert kunstenaars en andere leiders in kunst en cultuur. Zij denkt na over kunst en is vooral geïnteresseerd in het proces van het maken. Zij schreef onder andere Ik, Ophelia en Armando en de melancholie van het scheppen. Meer over haar inzichten rond filosofie, kunst en leiderschap: antheiablossoms.blog

BBKK Lezing Maria Magdalena, verleidelijke heilige Lezing door Annenies Keur Meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Bijbelse figuur die velen tot de verbeelding spreekt. En dat al eeuwen lang.

Maria Magdalena of Maria van Magdala (Hebreeuws: מרים המגדלית, Oudgrieks: Μαρία ἡ Μαγδαληνή) was volgens het Nieuwe Testament een leerling van Jezus. Het evangelie volgens Lucas 8:2 introduceert haar als “Maria, genaamd Magdalena”  of “Maria uit Magdala”. Magdala was een vissersdorp op de westelijke oever van het Meer van Tiberias.

Maria Magdalena, de vrouw die mogelijk het dichtst bij Christus leefde, maar ook de vrouw, die de latere kerkvaders misschien wel rode koontjes bezorgde. Wat moesten ze met haar beginnen? Ze was een voorbeeldige heilige, maar tegelijk een personificatie van alles wat God verboden had, zo leek het. Ze is de meest mysterieuze persoon uit het Nieuwe Testament. Ze is ongrijpbaar, omdat de verhalen over haar, elkaar volledig tegenspreken.

Aan het einde van de zesde eeuw stelde paus Gregorius I haar gelijk aan de hoer uit Lucas 7:37. En dat beeld is ze binnen de katholieke kerk nooit meer kwijtgeraakt.

In deze lezing horen we de oude legendes over de raadselachtige Magdalena en proberen we enkele raadsels over wie zij was, te ontwarren.

 

BBKK Lezing ‘BEELDEN VAN HOOP EN VREES’ Lezing door Ko van Dun ATTENTIE: AANVANG 19.00 UUR Meer

 

 

Wie zijn we, waar zijn we en waar gaat het heen? Op de drempel van een nieuw decennium hebben grote vragen voor velen een bijna ondraaglijke lading gekregen. Alle seinen staan op rood en de trein gaat alleen maar harder. Hoeveel tijd is er nog? Hebben we überhaupt nog wel grip op ons bestaan of worden we meegesleurd door krachten die zich niet of nauwelijks laten sturen?

Losgeweekt uit een verbond van eeuwen zijn we terechtgekomen in een wereld zonder betekenis of richting. Een gegeven dat even beklemmend als bevrijdend is. Wereldwijd is er op alle fronten geweldige vooruitgang geboekt. Maar wat kunnen we daarmee nu een milieu- en klimaatramp onafwendbaar lijkt? Wat gaat er gebeuren als biotech en infotech samenkomen? Is er wel een toekomst voor de liberale democratie? Vragen die met de coronacrisis alleen maar aan urgentie hebben gewonnen.

In Beelden van hoop en vrees laat Ko van Dun zien hoe de kunst een wereld op drift in beelden probeert te vangen. Oplossingen heeft ze niet te bieden, wel een scherper zicht op de werkelijkheid en een grotere nabijheid van het bestaan.

Ko van Dun (1953, Heerlen) is werkzaam als spreker, schrijver en docent voor musea, galeries, bedrijven en onderwijsinstellingen.

ATTENTIE: AANVANG 19.00 UUR

BBKK Lezing DE VROUWEN IN HET LEVEN VAN LUDWIG VAN BEETHOVEN Lezing door Ben Coelman Meer

 

 

 

 

 

 

 

Heel kort na het overlijden van Ludwig van Beethoven op 26 maart 1827 in Wenen, vond zijn voormalige assistent Anton Schindler in de schrijftafel van de maestro een brief. Aan wie deze hartstochtelijke liefdesbrief gericht was, bleef lange tijd onduidelijk. Maar sinds kort lijkt het mysterie te zijn ontrafeld.

In zijn lezing geeft Ben Coelman aan de hand van een grote hoeveelheid beeld- en geluidsmateriaal een kijkje in het leven van de componist, die op 16 december 1770 geboren werd in Bonn. Het accent legt Coelman op de vrouwen die een kleine of een grote rol speelden in het leven van Ludwig van Beethoven. Bij bestudering blijkt dat naast de ‘onsterfelijke geliefde’ nog zeker een dozijn vrouwen een bepalende rol hebben gespeeld, ook op het vlak van Beethovens kunstenaarschap.

Ben Coelman studeerde geschiedenis en is sinds 1997 werkzaam bij de Nederlandse Reisopera waar hij momenteel coördinator educatie is.

Hij werkt als programmeur kamermuziek in het Wilmink theater en in het Muziekcentrum Enschede. Hij verzorgt jaarlijkse vele inleidingen en presentaties, en geeft interviews op het gebied van muziektheater en klassieke muziek.

BBKK lezing – ‘Gustav Klimt: geïnspireerd door Van Gogh, Rodin, Monet, Matisse’ Lezing door Carien Kanters ATTENTIE: AANVANG 19.00 UUR Meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schilderijen van de Weense kunstenaar Gustav Klimt (1862-1918) zijn wereldberoemd en uniek, zijn topwerken herken je uit duizenden. Toch kwamen ook bij deze getalenteerde schilder de ideeën niet uit de lucht vallen. Hij keek om zich heen, naar de Egyptische oudheid, naar mozaïeken uit Ravenna, maar vooral ook naar tijdgenoten. Dat zie je duidelijk in zijn werk, en de wetenschappers van het Van Gogh Museum Amsterdam en het Belvedere museum in Wenen hebben de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar aantoonbare invloeden in het werk van Klimt. Vervolgens zijn voorbeelden daarvan samen met schitterende werken van Klimt in een tentoonstelling samengevoegd.

Dat wordt een feest van kleur en kracht, en van herkenning ! We gaan Klimt zien naast Van Gogh, Rodin , Matisse, Monet, Alma-Tadema, Toorop, Sargent, Whistler en anderen uit zijn tijd.

In de lezing over deze tentoonstelling krijgt U inzicht in leven en werk van Klimt en worden de verbanden tussen de verschillende werken verduidelijkt.

ATTENTIE: AANVANG 19.00 UUR

×
MENU