Lezingen

BBKK Lezing DE EMANCIPATIE VAN DE NEDERLANDSE BEELDHOUWKUNST – AFGELAST Meer

HELAAS HEBBEN WE, VANWEGE DE CORONA-MAATREGELEN, DEZE LEZING MOETEN AFGELASTEN.

Lezing door kunsthistoricus en academiedocent Jaap Nijstad.

Nijstad plaatst de beeldhouwkunst in de Lage Landen na de Tweede Wereldoorlog in een internationale context.
Na de aanvankelijke vernieuwingen in de beeldhouwkunst in Nederland (eind 19e /begin 20e eeuw) zet deze tendens zich maar moeizaam voort in de jaren van het interbellum. Na de Tweede Wereldoorlog komt er een werkelijk eigentijdse beweging op gang. Er ontstaat een autonome beeldhouwkunst, veel minder verankerd in de traditie van de bouwsculptuur, die vrij en ruimtelijk is van geest en die aansluiting weet te vinden bij de grote internationale
beeldhouwkunst.

Tentoonstellingen in musea (stedelijk Museum Amsterdam 1948) en in de openlucht (Sonsbeek 1949) stimuleren een interactie met de Avant-garde uit Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. Traditie en experiment staan naast elkaar. Dat is een situatie die tot op de dag van vandaag is blijven voortbestaan.
De lezing bestrijkt het tijdvak van de klassiek modernen, zowel uit binnen- als uit buitenland, tot en met de hedendaagse beeldhouwers die in Nederland actief zijn.

Bekende namen die we tegen zullen komen zijn onder meer: Zadkine, Marini, Moore, Laurens, Tajiri, Wolkers, Reijers, Couzijn, Guntenaar en Visser. En natuurlijk is er aandacht voor een aantal vrouwen in de beeldhouwkunst die, zeker in deze periode, op een gelijkwaardige manier deelnemen aan de beroepspraktijk, zoals Van Pallandt, Franzén- Heslenfeld, Blaisse, Bijlo en Zijlstra.

BBKK Lezing HET VERDRIET VAN ARGENTINIË – AFGELAST Meer


HELAAS HEBBEN WE, VANWEGE DE CORONA-MAATREGELEN, DEZE LEZING MOETEN AFGELASTEN.

Lezing door Jan Edward Craanen, voormalig ambassadeur in Argentinië

Tot 1950 behoorde Argentinië tot de tien rijkste landen ter wereld. Hoe kon een welvarende land waar, Koningin Máxima werd geboren en opgroeide, in de afgelopen zeventig jaar zo diep vallen?

Toen in Nederland de discussie losbarstte over het verleden van de vader van Máxima en de misdaden van de militaire dictatuur, was Craanen Nederlands ambassadeur in Argentinië.
Klopte het zwart-wit beeld van schuldige militairen tegenover vreedzame, weerloze slachtoffers wier enige “misdaad” was dat ze het hart op de juiste plaats droegen door op te komen voor arme mensen in sloppenwijken? Wat ging er aan de militaire staatsgreep vooraf? Hoe wordt een samenleving broedplaats van haat en geweld?

In zijn boek ‘Ooit hadden we een vaderlandgaat Craanen op zoek naar de intrigerende politieke en economische
decadentie en de maatschappelijke polarisatie in Argentinië. De zoektocht leidt onvermijdelijk naar de populistische
politicus Juan Domingo Perón, die decennialang het politieke toneel in Argentinië beheerste en met zijn opzwepende retoriek de Argentijnen tegen elkaar opzette. De tegenstellingen werden in de jaren zestig onder invloed van de Cubaanse revolutie nog verder op scherp gesteld door marxistische en peronistische guerrillagroepen.

In zijn lezing schetst Craanen hoe een mix van populisme en terreur – ingrediënten die ook heden te dage in de wereld weer de kop opsteken, een land te gronde kunnen richten en in Argentinië een geweldsspiraal in gang konden zetten, die culmineerde in de staatsterreur van de militaire dictatuur.

 

 

BBKK Lezing DE VROUWEN IN HET LEVEN VAN LUDWIG VAN BEETHOVEN Meer

Lezing door Ben Coelman

Heel kort na het overlijden van Ludwig van Beethoven op 26 maart 1827, vond zijn voormalige assistent Anton Schindler in de schrijftafel van de maestro een brief. Aan wie deze hartstochtelijke liefdesbrief gericht was, bleef lange tijd onduidelijk. Maar sinds kort lijkt het mysterie te zijn ontrafeld.

In zijn lezing geeft Ben Coelman aan de hand van een grote hoeveelheid beeld- en geluidsmateriaal een kijkje in het leven van de componist, die in december 2020 precies 250 jaar geleden geboren werd. Het accent legt Coelman op de vrouwen die een kleine of een grote rol speelden in het leven van Van Beethoven. Bij bestudering blijkt dat naast de ‘onsterfelijke geliefde’ nog zeker een dozijn vrouwen een bepalende rol hebben gespeeld, ook op het vlak van Beethovens kunstenaarschap.

Ben Coelman studeerde geschiedenis en is sinds 1997 werkzaam bij de Nederlandse Reisopera waar hij momenteel coördinator educatie is. Hij werkt als programmeur kamermuziek in het Wilmink-theater en in het Muziekcentrum Enschede.

Hij verzorgt jaarlijkse vele inleidingen, presentaties en geef interviews op het gebied van muziektheater en klassieke muziek.

 

KALENDER LEZINGEN JANUARI 2021 T/M APRIL 2021 Meer

Inmiddels is ook de kalender vastgesteld voor de BBKK lezingen in de periode januari 2021 t/m april 2021.De aanvang is telkens om 20.00 uur ( * = aanvang om 19.00 uur)
U kunt navolgende data noteren in uw agenda:

Maandag   18 januari       2021 *
Woensdag 17 februari     2021 *
Maandag   15 maart         2021
Woensdag 21 april           2021

Op de BBKK website en met onze nieuwsbrieven zullen wij u tijdig nader informeren.

×
MENU