Lezingen

‘DE EMANCIPATIE VAN DE NEDERLANDSE BEELDHOUWKUNST’ Meer

VANWEGE HET CORONAVIRUS IS ONDERSTAANDE LEZING GEANNULEERD

Maandag 13 april 2020
‘DE EMANCIPATIE VAN DE NEDERLANDSE BEELDHOUWKUNST’
Lezing door kunsthistoricus en academiedocent Jaap Nijstad

Nijstad plaatst de beeldhouwkunst in de Lage Landen na de Tweede Wereldoorlog in een internationale context.
Na de aanvankelijke vernieuwingen in de beeldhouwkunst in Nederland (eind 19e /begin 20e eeuw) zet deze tendens zich maar moeizaam voort in de jaren van het interbellum. Na de Tweede Wereldoorlog komt er een werkelijk eigentijdse
beweging op gang. Er ontstaat een autonome beeldhouwkunst, veel minder verankerd in de traditie van de bouwsculptuur, die vrij en ruimtelijk is van geest en die aansluiting weet te vinden bij de grote internationale
beeldhouwkunst.

Tentoonstellingen in musea (stedelijk Museum Amsterdam 1948) en in de openlucht (Sonsbeek 1949) stimuleren een interactie met de Avant-garde uit Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. Traditie en experiment staan naast elkaar. Dat is een situatie die tot op de dag van vandaag is blijven voortbestaan. De lezing bestrijkt het tijdvak van de klassiek modernen, zowel uit binnen- als uit buitenland, tot en met de hedendaagse beeldhouwers die in Nederland actief zijn.

Bekende namen die we tegen zullen komen zijn onder meer: Zadkine, Marini, Moore, Laurens, Tajiri, Wolkers, Reijers, Couzijn, Guntenaar en Visser. En natuurlijk is er aandacht voor een aantal vrouwen in de beeldhouwkunst die, zeker in deze periode, op een gelijkwaardige manier deelnemen aan de beroepspraktijk, zoals Van Pallandt, Franzén- Heslenfeld, Blaisse, Bijlo en Zijlstra.

KALENDER LEZINGEN SEPTEMBER 2020 T/M APRIL 2021 Meer

Inmiddels is ook de kalender vastgesteld voor de BBKK lezingen in de periode september 2020 t/m april 2021.
U kunt navolgende data noteren in uw agenda:

• Maandag   14 september 2020
• Woensdag 21 oktober      2020
• Maandag   09 november  2020
• Woensdag 02 december  2020
• Maandag   18 januari       2021
• Woensdag 17 februari     2021
• Maandag   15 maart        2021
• Woensdag 21 april           2021

Op de BBKK website en met onze nieuwsbrieven zullen wij u tijdig nader informeren.

×
MENU