Lezingen

BBKK Lezing ‘BEELDEN VAN HOOP EN VREES’ Lezing door Ko van Dun ATTENTIE: AANVANG 19.00 UUR Meer

 

 

Wie zijn we, waar zijn we en waar gaat het heen? Op de drempel van een nieuw decennium hebben grote vragen voor velen een bijna ondraaglijke lading gekregen. Alle seinen staan op rood en de trein gaat alleen maar harder. Hoeveel tijd is er nog? Hebben we überhaupt nog wel grip op ons bestaan of worden we meegesleurd door krachten die zich niet of nauwelijks laten sturen?

Losgeweekt uit een verbond van eeuwen zijn we terechtgekomen in een wereld zonder betekenis of richting. Een gegeven dat even beklemmend als bevrijdend is. Wereldwijd is er op alle fronten geweldige vooruitgang geboekt. Maar wat kunnen we daarmee nu een milieu- en klimaatramp onafwendbaar lijkt? Wat gaat er gebeuren als biotech en infotech samenkomen? Is er wel een toekomst voor de liberale democratie? Vragen die met de coronacrisis alleen maar aan urgentie hebben gewonnen.

In Beelden van hoop en vrees laat Ko van Dun zien hoe de kunst een wereld op drift in beelden probeert te vangen. Oplossingen heeft ze niet te bieden, wel een scherper zicht op de werkelijkheid en een grotere nabijheid van het bestaan.

Ko van Dun (1953, Heerlen) is werkzaam als spreker, schrijver en docent voor musea, galeries, bedrijven en onderwijsinstellingen.

ATTENTIE: AANVANG 19.00 UUR

BBKK Lezing DE VROUWEN IN HET LEVEN VAN LUDWIG VAN BEETHOVEN Lezing door Ben Coelman Meer

 

 

 

 

 

 

 

Heel kort na het overlijden van Ludwig van Beethoven op 26 maart 1827 in Wenen, vond zijn voormalige assistent Anton Schindler in de schrijftafel van de maestro een brief. Aan wie deze hartstochtelijke liefdesbrief gericht was, bleef lange tijd onduidelijk. Maar sinds kort lijkt het mysterie te zijn ontrafeld.

In zijn lezing geeft Ben Coelman aan de hand van een grote hoeveelheid beeld- en geluidsmateriaal een kijkje in het leven van de componist, die op 16 december 1770 geboren werd in Bonn. Het accent legt Coelman op de vrouwen die een kleine of een grote rol speelden in het leven van Ludwig van Beethoven. Bij bestudering blijkt dat naast de ‘onsterfelijke geliefde’ nog zeker een dozijn vrouwen een bepalende rol hebben gespeeld, ook op het vlak van Beethovens kunstenaarschap.

Ben Coelman studeerde geschiedenis en is sinds 1997 werkzaam bij de Nederlandse Reisopera waar hij momenteel coördinator educatie is.

Hij werkt als programmeur kamermuziek in het Wilmink theater en in het Muziekcentrum Enschede. Hij verzorgt jaarlijkse vele inleidingen en presentaties, en geeft interviews op het gebied van muziektheater en klassieke muziek.

BBKK lezing – ‘Gustav Klimt: geïnspireerd door Van Gogh, Rodin, Monet, Matisse’ Lezing door Carien Kanters ATTENTIE: AANVANG 19.00 UUR Meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schilderijen van de Weense kunstenaar Gustav Klimt (1862-1918) zijn wereldberoemd en uniek, zijn topwerken herken je uit duizenden. Toch kwamen ook bij deze getalenteerde schilder de ideeën niet uit de lucht vallen. Hij keek om zich heen, naar de Egyptische oudheid, naar mozaïeken uit Ravenna, maar vooral ook naar tijdgenoten. Dat zie je duidelijk in zijn werk, en de wetenschappers van het Van Gogh Museum Amsterdam en het Belvedere museum in Wenen hebben de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar aantoonbare invloeden in het werk van Klimt. Vervolgens zijn voorbeelden daarvan samen met schitterende werken van Klimt in een tentoonstelling samengevoegd.

Dat wordt een feest van kleur en kracht, en van herkenning ! We gaan Klimt zien naast Van Gogh, Rodin , Matisse, Monet, Alma-Tadema, Toorop, Sargent, Whistler en anderen uit zijn tijd.

In de lezing over deze tentoonstelling krijgt U inzicht in leven en werk van Klimt en worden de verbanden tussen de verschillende werken verduidelijkt.

ATTENTIE: AANVANG 19.00 UUR

BBKK Lezing – ‘DE KELTEN’ Lezing door Diane de Wild Meer

 

 

 

 

 

Aan het begin van ijzertijd in de achtste eeuw v.Chr. ontstond in het midden van Europa de Hallstattcultuur. Zij begroeven hun doden in grote grafheuvels en gaven hen zeer rijke drinkschalen, wagens en sieraden mee. De meeste geleerden zijn van mening dat zij de eerste Kelten zijn, die we tot nu toe uit opgravingen kennen.

Vanaf de vijfde eeuw v.Chr. wordt de Keltische cultuur oorlogszuchtiger en kennen we hen onder andere van aanvallen op Griekenland en Rome. Het lukt deze Kelten zelfs om Rome in 390 v.Chr. te plunderen. Deze Kelten dragen prachtige halsringen, die door de Romeinen torques worden genoemd, en waar archeologen er veel van teruggevonden hebben. De Kelten trekken steeds verder naar het westen en komen zo in Frankrijk, waar de Romeinen hen Galliërs noemen, en in Engeland en Ierland terecht.

Omdat de Kelten weinig hebben opgeschreven kennen we de namen van hun goden alleen via de Romeinen. Hun mythologische verhalen zijn grotendeels verloren gegaan, maar herinneringen eraan zijn bewaard gebleven in Middeleeuwse verhalen uit Ierland en Wales.

Diane de Wild is aan de Universiteit van Leiden afgestudeerd als klassiek archeoloog. Kennis van het oude Egypte is een specialisatie van haar.

×
MENU