Lezingen

BBKK Lezing HILDO KROP: ALLEEN STADSBEELDHOUWER VAN AMSTERDAM? Lezing door Piet Hendriks Meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menig inwoner van Amsterdam is er niet mee bekend, dat veel kunstwerken in de openbare ruimtes zijn vervaardigd door Hildo Krop (1884-1970), zoon van een banketbakker te Steenwijk. Bij de gemeente Amsterdam had Krop vanaf 1916 een deeltijdcontract. Krop was leergierig en heeft zich met een enorme inzet allerlei kunstvormen eigen gemaakt.

Dit resulteerde in een grote hoeveelheid zeer gewaardeerd vrij werk: houtsneden, reliëfs toneelmaskers, bouwkeramiek, portretten, herdenkingsmonumenten, keramiek, penningen, etc. Daarbij was geen enkel materiaal hem vreemd.
In 1956 kreeg hij de eretitel “Stadsbeeldhouwer van Amsterdam” toegekend bij zijn 40-jarig jubileum, vertelt Piet Hendriks, archivaris en collectiebeheerder van het Hildo Krop Museum te Steenwijk.

BBKK Lezing EEN ONBEKENDE VRIEND Lezing door Michel Krielaars Let op: aanvang 14:00 uur Meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2018, ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de Russische Bibliotheek van uitgeverij Van Oorschot, stelde Michel Krielaars de bloemlezing samen, getiteld ‘Een onbekende vriend’, met door hem geschreven inleidingen op de werken van de grote Russische schrijvers van de 19de en begin 20ste eeuw.

Ieder fragment wordt ingeleid door een biografische beschrijving van de desbetreffende auteur. Zo komen alle groten uit de Russische literatuur voorbij, van Poesjkin tot Tolstoj, Dostojewski, Toergenjef, Boenin, Babel en Achmatova.

Michel Krielaars vertelt over zijn favorieten en wordt daarbij begeleid een mezzosopraan en een pianiste, die Russische liederen ten gehore brengen, van Tsjaikovski tot Boelat Okoedjava. Een beter inkijkje in de Russische geschiedenis en literatuur bestaat bijna niet. Want om Rusland te kunnen begrijpen, moet je zijn grote schrijvers lezen.

Michel Krielaars is oud-Ruslandcorrespondent van NRC-Handelsblad en schrijver van de bestseller ‘Het brilletje van Tsjechov’.

BBKK Lezing Biografie Armando – De melancholie van het scheppen Wat is het geheim van een levenlang kunst maken? Lezing door Katja Rodenburg Meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Zonder mijn thematiek zou ik niet tot een tekening of schilderij in staat zijn. Uiteindelijk resulteert de thematiek in een schilderij, een tekening of een ander kunstwerk. En dan krijg je plotseling met andere maatstaven te maken, het is op een onveilige manier in een nieuw domein terechtgekomen.

Vele jaren lang werkte Armando gestadig aan zijn oeuvre. In beeldende kunst, proza en poëzie nemen zijn thema’s telkens een andere gedaante aan. Deze lezing laat zien hoe hij iedere keer opnieuw zijn onderwerpen blijft aansnijden en verdiepen, in woord en beeld. We horen wat Armando denkt over de kunst en de schoonheid.

Welke rol speelt dit denken in zijn werk? Welke relatie legt de kunstenaar tussen leven en kunst? We onderzoeken de filosofische thematiek in zijn werk, zoals gedachten van bijvoorbeeld Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche. Armando’s eigen proza en poëzie tilt samen met zijn inspiratiebronnen een tipje van de sluier op.

Drs. Katja Rodenburg is filosoof, maakt tentoonstellingen en adviseert kunstenaars en andere leiders in kunst en cultuur. Zij denkt na over kunst en is vooral geïnteresseerd in het proces van het maken. Zij schreef onder andere Ik, Ophelia en Armando en de melancholie van het scheppen. Meer over haar inzichten rond filosofie, kunst en leiderschap: antheiablossoms.blog

BBKK Lezing Maria Magdalena, verleidelijke heilige Lezing door Annenies Keur Meer

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Bijbelse figuur die velen tot de verbeelding spreekt. En dat al eeuwen lang.

Maria Magdalena of Maria van Magdala (Hebreeuws: מרים המגדלית, Oudgrieks: Μαρία ἡ Μαγδαληνή) was volgens het Nieuwe Testament een leerling van Jezus. Het evangelie volgens Lucas 8:2 introduceert haar als “Maria, genaamd Magdalena”  of “Maria uit Magdala”. Magdala was een vissersdorp op de westelijke oever van het Meer van Tiberias.

Maria Magdalena, de vrouw die mogelijk het dichtst bij Christus leefde, maar ook de vrouw, die de latere kerkvaders misschien wel rode koontjes bezorgde. Wat moesten ze met haar beginnen? Ze was een voorbeeldige heilige, maar tegelijk een personificatie van alles wat God verboden had, zo leek het. Ze is de meest mysterieuze persoon uit het Nieuwe Testament. Ze is ongrijpbaar, omdat de verhalen over haar, elkaar volledig tegenspreken.

Aan het einde van de zesde eeuw stelde paus Gregorius I haar gelijk aan de hoer uit Lucas 7:37. En dat beeld is ze binnen de katholieke kerk nooit meer kwijtgeraakt.

In deze lezing horen we de oude legendes over de raadselachtige Magdalena en proberen we enkele raadsels over wie zij was, te ontwarren.

 

×
MENU