‘Zonder mijn thematiek zou ik niet tot een tekening of schilderij in staat zijn. Uiteindelijk resulteert de thematiek in een schilderij, een tekening of een ander kunstwerk. En dan krijg je plotseling met andere maatstaven te maken, het is op een onveilige manier in een nieuw domein terechtgekomen.

Vele jaren lang werkte Armando gestadig aan zijn oeuvre. In beeldende kunst, proza en poëzie nemen zijn thema’s telkens een andere gedaante aan. Deze lezing laat zien hoe hij iedere keer opnieuw zijn onderwerpen blijft aansnijden en verdiepen, in woord en beeld. We horen wat Armando denkt over de kunst en de schoonheid.

Welke rol speelt dit denken in zijn werk? Welke relatie legt de kunstenaar tussen leven en kunst? We onderzoeken de filosofische thematiek in zijn werk, zoals gedachten van bijvoorbeeld Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche. Armando’s eigen proza en poëzie tilt samen met zijn inspiratiebronnen een tipje van de sluier op.

Drs. Katja Rodenburg is filosoof, maakt tentoonstellingen en adviseert kunstenaars en andere leiders in kunst en cultuur. Zij denkt na over kunst en is vooral geïnteresseerd in het proces van het maken. Zij schreef onder andere Ik, Ophelia en Armando en de melancholie van het scheppen. Meer over haar inzichten rond filosofie, kunst en leiderschap: antheiablossoms.blog