Aan het begin van ijzertijd in de achtste eeuw v.Chr. ontstond in het midden van Europa de Hallstattcultuur. Zij begroeven hun doden in grote grafheuvels en gaven hen zeer rijke drinkschalen, wagens en sieraden mee. De meeste geleerden zijn van mening dat zij de eerste Kelten zijn, die we tot nu toe uit opgravingen kennen.

Vanaf de vijfde eeuw v.Chr. wordt de Keltische cultuur oorlogszuchtiger en kennen we hen onder andere van aanvallen op Griekenland en Rome. Het lukt deze Kelten zelfs om Rome in 390 v.Chr. te plunderen. Deze Kelten dragen prachtige halsringen, die door de Romeinen torques worden genoemd, en waar archeologen er veel van teruggevonden hebben. De Kelten trekken steeds verder naar het westen en komen zo in Frankrijk, waar de Romeinen hen Galliërs noemen, en in Engeland en Ierland terecht.

Omdat de Kelten weinig hebben opgeschreven kennen we de namen van hun goden alleen via de Romeinen. Hun mythologische verhalen zijn grotendeels verloren gegaan, maar herinneringen eraan zijn bewaard gebleven in Middeleeuwse verhalen uit Ierland en Wales.

Diane de Wild is aan de Universiteit van Leiden afgestudeerd als klassiek archeoloog. Kennis van het oude Egypte is een specialisatie van haar.