In 2021 organiseerde het Rijksmuseum voor het eerst een tentoonstelling over slavernij. Daarin stond de Nederlandse koloniale periode centraal, van de zeventiende tot en met de negentiende eeuw.

Belicht werden landen en gebieden waar Nederland actief was in de slavenhandel en slavernij. In de tentoonstelling stonden tien historische personen centraal. Deze geschiedenis werd voorzien van namen en gezichten: mensen in slavernij en slavenhouders, maar ook zij die zich uit slavernij vrijvochten, Afrikaanse bediendes in Nederland en een Amsterdamse suiker-industrieel. Hoe zagen hun levens er uit? Hoe verhielden zij zich tot het slavernij systeem? Hoe kwamen de conservatoren tot hun keuzes? En hoe kreeg deze geschiedenis ruimte in het museum?

Stephanie Archangel heeft sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds november 2016 als junior conservator verbonden aan de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum. Ze is coauteur en mede samensteller van de tentoonstelling Slavernij in 2021.