LEZINGEN IN DE PERIODE SEPTEMBER 2021 T/M APRIL 2022
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur, tenzij anders is aangegeven.
U kunt onderstaande data overnemen in uw agenda.

 

  • Maandag  13 september 2021
  • Woensdag  6 oktober      2021 aanvang 19.00 uur
  • Maandag    8 november  2021
  • Zondag     21 november  2021 ’s middags EXTRA LEZING
  • Woensdag  8 december  2021  aanvang 19.00 uur

 

  • Maandag    10 januari     2022
  • Woensdag   9  februari   2022
  • Maandag     21 maart      2022
  • Woensdag  13 april         2022

Op de BBKK website en met onze nieuwsbrieven zullen wij u tijdig nader informeren.