11-01-2012 ‘Paul Klee’, introductie door Kunsthistorica Muriel de Beer
Zij schenkt aandacht aan vragen als: hoe is zijn ontwikkeling geweest, wat waren zijn ideeën, bij welke stroming(en) hoort hij thuis, wat is het belang van zijn werk geweest voor de latere Cobrabeweging.

13-02-2012 ‘De Tang Dynastie, de gouden eeuw van China’, door Dr. B.M.J. Mater-Koopstra
In november presenteert het Drents Museum de grote openingstentoonstelling ‘De Gouden Eeuw van China’. De tentoonstelling gaat over de bloeitijd van de glorieuze Tangdynastie (618 – 907 na Chr. Chang’an was de eerste stad in het oosten van waaruit de Zijderoute over het land liep als een levensader van cultuur, religie en handelswaar. De stad telde op zeker moment een miljoen inwoners. Mevrouw Mater, kunsthistorica en conservator van het museum, laat ons kennis laten kennismaken met de periode van grote bloei die o.a. door de handel via de Zijderoute ontstond.

16-03-2012 ‘Alexander Calder’ door Muriel de Beer
Het Gemeentemuseum Den Haag organiseert t/m 28 mei 2012 de tentoonstelling ‘Bewegingen in de ruimte, over Alexander Calder (1898-1975) en laat zien hoe een bezoek aan het atelier van Piet Mondriaan het werk van Calder wezenlijk veranderde. De combinatie van de meesterwerken van deze twee topkunstenaars levert volgens het juryrapport van de Turing Foundation “ongetwijfeld een heldere visuele manifestatie op, die de Nederlandse bezoeker van trots zal vervullen”.

23-04-2012 ‘Rem Koolhaas’, door kunsthistorica Jet Eringa
Er worden verschillende spraakmakende projecten getoond en besproken van Rem Koolhaas, die wordt beschouwd als één van de invloedrijkste architecten van de laatste twintig jaar

19-09-2012 ‘Impressionisme: sensatie en inspiratie’
Tot en met 13 januari 2013 toont de Hermitage Amsterdam wereldberoemde impressionisten uit de omvangrijke collectie van het Staatsmuseum de Hermitage St.-Petersburg. Topstukken van Monet, Pissarro, Renoir en Sisley zijn te zien, samen met werk van andere invloedrijke Franse schilders uit de tweede helft van de negentiende eeuw als Delacroix en Gérôme. Kunsthistoricus Aldwin Kroeze vertelt in de lezing over deze topstukken uit de Russische Hermitage.

15-10-2012 ‘Jaar van de historische Buitenplaats’
Kunsthistoricus Dessing, geeft een inkijkje in het ontstaan en de verschijningsvormen van de Nederlandse historische buitenplaatsen tussen 1600 en 1900. Het waren monumentale huizen, vaak met bijgebouwen, harmonieus en onlosmakelijk een geheel vormend met een omliggende tuin of park. In deze buitenoases verstond men de kunst van het genieten en hield men zich bezig met literatuur, poezie, muziek, planten en bloemen, tuinarchitectuur en beeldende kunst.

26-11-2012 ‘Maillol’ door kunsthistorica Sophie van Steenderen
Ze geeft een prachtig overzicht van de Franse beeldhouwer Aristide Maillol (1861-1944). In de tentoonstelling tot februari In de Kunsthal is een groot aantal van zijn monumentale sculpturen en tekeningen te zien. Samen met foto’s, dagboekfragmenten en teksten geeft dit overzicht een compleet beeld van Maillol’s oeuvre en werkproces.

12-12-2012 ‘De weg naar Van Eyck’
Kunsthistorica Jeanne van der Stappen leidt langs ruim tachtig geëxposeerde meesterwerken uit de Nederlandse, Franse en Duitse kunst rond 1400, aangevuld met een kleine maar hoogstaande selectie van beelden, goudsmeedwerk, verluchte handschriften en tekeningen. Van der Stappen neemt ons mee op ontdekkingsreis naar de vroege middeleeuwen.

23-09-2013 ‘Mali, kunst, cultuur en architectuur’
Kunsthistorica Rosalie van Deursen bespreekt de kunst en cultuur van Mali besproken: Van muzikale tradities, de wortels van de blues tot aan de met modder beschilderde doeken: bogolan. Men gaat op bezoek bij de Dogon met hun eeuwenoude animistische tradities, schitterende houtsculpturen en gemaskerde dansen. En natuurlijk is er aandacht voor de bijzondere leemarchitectuur en de eeuwenoude manuscripten uit Timboektoe.

23-10-2013 ‘Een Russische liefde voor Franse kunst’
Na de doorbraak van het impressionisme zochten Gaugin, Bonnard en Denis naar nieuwe artistieke wegen. De laatste twee verenigden zich kortstondig met een aantal andere kunstenaars onder de naam les Nabis, dat in het Hebreeuws ‘profeten’ betekent. Hun werk was al snel geliefd in Paris, maar ook in Moskou. De rijke Russische verzamelaar Ivan Morozov kocht veel werk aan en gaf later ook grote opdrachten. Interessante lezing door Marie Christine Walraven.

25-11-2013 ‘Oskar Kokoschka, mensen en beesten’
Lezing door kunsthistorica Sophie van Steenderen. Eind 2013 stond in museum Boijmans van Beuningen het werk van Oskar Kokoschka (1886-1980) centraal. Het museum kocht in 1950 als eerste Nederlandse museum een schilderij aan van Oskar Kokoschka, de meesterschilder die hele generaties kunstenaars inspireerde. Zijn liefde voor muziek deelde hij met zijn geliefde Alma Mahler met wie hij een onstuimige relatie had.

15-12-2013 ‘(Feest) mode en kunst’
Lezing door kunsthistorica Carien Kanters over de geschiedenis van kleding die door mannen en vrouwen werd gedragen bij bijzondere gelegenheden en de relatie tussen die mode en kunst. Mode is een vorm van toegepaste kunst en kleding wordt ook gebruikt om macht en status te benadrukken. De beruchte Engelse koning Hendrik de achtste liet zich frontaal portretteren met meerdere gewatteerde lagen kleding over elkaar, opgevulde schouders en korte uitwaaierende mantels, waardoor hij twee keer zo breed leek dan hij was.

22-01-2014 ‘Het wonder van Delfts blauw’
De VOC liet ons land vanaf het begin van de zeventiende eeuw kennismaken met oosters porselein. Alleen welgestelde burgers konden zich veroorloven om de Chinese producten aan te schaffen. De Delftse aardewerkindustrie streefde er daarom naar de uiterlijke kenmerken van het porselein te benaderen. Rond 1660 telde Delft 28 plateelbakkerijen en in de late zeventiende en vroege achttiende eeuw was Delft de onbetwiste wereldleider van het zogenaamde tinglazuur aardewerk. Lezing door kunsthistorica Wendy Fossen.

24-02-2014 ‘Arts and Crafts in Engelse tuinen’
Carolien ten Bruggencate vertelt hoe aan het eind van de 18de eeuw er sterke controverses heersen over tuinarchitectuur. Aanhangers van landschapsparken krijgen tegenstand van mensen die een natuurlijkere tuinaanleg bepleiten, zoals Humphrey Repton. De aandacht verschuift van de maat van het monumentale landschap naar de maat van het afzonderlijke plantje. De Victorianen zijn helemaal gefascineerd door de overvloed aan nieuwe plantensoorten die in Engeland worden geïntroduceerd.

26-03-2014 ‘Architect Frank Lloyd Wright’
Lezing door architect Frans Sturkenboom. Frank Lloyd Wright is in Nederland vooral  bekend vanwege de invloed die hij gehad heeft op twintigste-eeuwse architecten als Berlage, Wils en Dudok. Deze invloed is terug te voeren op de gebouwen die hij in de eerste twintig jaar van zijn carrière ontwierp en bouwde. De zogenaamde Prairie-huizen zijn hiervan de bekendste. De actuele herwaardering voor deze bouwstijl heeft in Nederland geleid tot een heropleving van de oorspronkelijke ‘Prairiestijl’

28-04-2014 ‘Who is afraid of restoration?’
Kunsthistorica drs. Muriel de Beer. Aan de hand van een aantal aansprekende voorbeelden, o.a. een faraokopje uit het oude Egypte, de schoonmaak van de Sixtijnse kapel, de recente renovatie van het Rijksmuseum, het schilderij van Newman, ‘Who is afraid of red yellow and blue?’ dat nu eindelijk, voor het eerst sinds 1997, weer in het Stedelijk te zien is, komen kwesties rondom het herstel van kunstwerken aan bod.

17-09-2014 ‘Rogier van der Weyden en de passie van de meester’
Kunsthistorica Jeanne van der Stappen besteedt aandacht aan enkele karakteristieken, waar Van der Weyden al in zijn eigen tijd beroemd om werd, zijn portretkunst.

27-10-2014 ‘Marlene Dumas. Het kwaad is banaal’
Lezing door kunsthistorica Muriel de Beer. Marlene Dumas (Kaapstad,1953) is op dit moment de meest succesvolle vrouwelijke kunstenaar van Nederland. In haar werk stelt zij de relatie tussen werkelijkheid en beeldvorming uit de massamedia centraal. De dagelijkse stroom fotografische beelden is volgens de kunstenaar van invloed op de manier waarop mensen naar elkaar en naar de wereld kijken. Haar werk is tot het einde van dit jaar te bewonderen in Het Stedelijk Museum Amsterdam.

24-11-2014 Moderne Chinese architectuur’
China heeft de laatste jaren een enorme transformatie ondergaan. Steden worden op spectaculaire wijze vernieuwd en het ene na het andere prestigieuze project komt van de grond. In deze lezing door kunsthistorica Suzanne Roelofs kijken we naar de meest opvallende gebouwen.

17-12-2014 ‘Abstract Expressionisme, van action painting tot hard edge’
Kunstenaar Peter-Frans de Graaf vertelt dat schilders als DeKooning, Pollock, Newman hebben het schandaal niet geschuwd. Het onwetend publiek windt zich nog steeds regelmatig over hun werk op. De wetenschap, dat deze schilderijen behoren tot de duurste ter wereld helpt het inzicht niet. Deze lezing misschien wel.

14-01-2015 ’René Lalique, glaskunstenaar’
Het werk van de Franse juwelenontwerper en glaskunstenaar René Lalique (1860-1945) was het symbool van luxe uit de tijd van de Art Nouveau en Art Deco. Echter de door hem toegepaste materialen waren hoogst ongebruikelijk. Aan de hand van zijn rijke oeuvre kunt u in deze lezing genieten van meer dan 100 stukken, aldus kunsthistorica Wendy Fossen.

23-02-2015 ‘De van Heek Collectie’
In 1930 schonk de bekende Enschedese textielfamilie Van Heek een museum met kunstcollectie aan de Staat der Nederlanden, het Rijksmuseum Twenthe. Deze lezing vertelt het verhaal van de drie broers en hun verzamelwoede U ziet veel stukken uit de collectie in deze lezing door kunsthistorica Josien Beltman.

25-03-2015 ‘De kruisvorm in de Matthäus Passion’
Bach heeft de Matthäus Passion een structuur in de vorm van het kruis meegegeven. De compositie is namelijk in twee delen opgedeeld. Kees van Houten vertelt op passievolle wijze over zijn overtuiging, dat de kruisvorm is aangebracht in het stuk, aldus Kees van Houten.

20-04-2015 ‘Turner’
Kunsthistorica Sophie van Steenderen geeft in aanloop naar de unieke tentoonstelling die in het najaar van 2015 plaatsvindt in zowel Museum de Fundatie in Zwolle als in het Rijksmuseum Twenthe, een lezing over leven en werk van de Britse schilder Joseph Mallord William Turner (1775 1851).

14-09-2015 ‘De Groninger drukkerkunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman’
Lezing door dr. Anneke de Vries. Werkman verwierf bekendheid met zijn op de handpers gedrukte composities, met het tijdschrift The Next Call en de uitgaven van de clandestiene drukkerij De Blauwe Schuit. Vlak voor het einde van de 2e WO werd hij door de bezetter gefusilleerd.

21-10-2015 ‘Beeldhouwkunst, beeldhouwers en beelden’
Waar we schilders uit allerlei periodes en stromingen in een context kunnen plaatsen blijkt dit bij beeldhouwers veel ingewikkelder. Grote namen als Michelangelo, Bernini, Rodin of Moore worden wel herkend, maar een bedding om ze echt thuis te kunnen brengen, ontbreekt dikwijls. Nijland gaat in op ontstaan ontwikkeling van het vakgebied, op diverse thema’s als kop en portret, figuur en fragment, rond en reliëf en religieus en profaan. Lezing door kunsthistoricus Jaap Nijland.

18-11-2015 ‘Het Hollandse Zelfportret’
Kunsthistoricus drs. Max Put geeft een lezing over hét genre, waarin de kunstenaar zich het meest kwetsbaar opstelt: het zelfportret. Hij zal toelichten hoe schilders in de 17e eeuw naar zichzelf keken en zich het liefst presenteerden. Het zelfportret was veelzeggend voor de maatschappelijke status en positie van de schilder en belicht de ‘selfies’ uit de Gouden Eeuw.

14-12-2015 ‘Architect en ontwerper Le Corbusier’
Na zijn opleiding maakte Le Corbusier een aantal studiereizen en werkte hij bij verschillende architecten. Hij vergeleek woningen en steden qua functionaliteit met machines en ontwikkelde een functionele bouwwijze met een open en ruimtelijk karakter. Ook ontwierp hij ook interieurs en meubels, waaronder de beroemde Chaise Longue. Lezing door de Bathmense architect Evert Jan Geerdes.

11-01-2016 ‘Mozart en de piano’, door musicoloog dr. Marcel S. Zwitser

17-02-2016 Double Dutch, Nederlandse architectuur na 1985’, door architectuurcriticus/journalist Bernard Hulsman (NRC).

21-03-2016 ‘Suzanne en Edouard Manet’, door Thera Coppens, auteur van het gelijknamige boek.

20-04-2016 ‘Modern realisme, de collectie van Museum MORE’ en de overzichtstentoonstelling van Ferdinand Erfmann.

14-09-2016 ‘Kunst in de loopgraven’ door Dannie ten Zweege. Hoe zagen de verschillende kunstuitingen er uit vóór de 1e Wereldoorlog. Wat veranderde, wat bleef?

10-10-2016 ‘Glas in Lood’ door Vrije Academiedocent drs. Aldwin Kroeze. Een letterlijk kleurrijke lezing met aandacht voor de ramen, de technieken, kleuren, indeling en uitwerking.

30-11-2016 ‘Geschilderde waarheden’. Drs. Muriel de Beer vertelt over Alice Neel (1900-198schilder van portretten, of zoals ze zichzelf noemde ‘a collector of souls’.

19-12-2016 ‘Cinquecento’, schilderkunst uit het hart van de Italiaanse renaissance, door drs. Josien Beltman.

18-01-2017 ‘Begrijpt u het Midden-Oosten nog?’ Hans Luiten, journalist, schetst de geschiedenis van het huidige conflict en plaatst het in een brede context.

20-02-2017 ‘Een museaal depot: donker, stoffig en stil?’ Lezing door kunsthistorica drs. Sophie de Weger.

22-03-2017 ‘De verzamelwoede van Helene Kröller-Müller’ Lezing door kunsthistorica drs. Geertje Waanders.

24-04-2017 ‘Nederlanders en hun sieraden’ Lezing door kunsthistorica dr. Marjan Unger.

18-09-2017 ‘Politiek en cultuur in middeleeuws China’ Lezing door historicus Kees Dinkla.

11-10-2017 ’Symboliek op de euromunten’ Lezing door kunsthistoricus drs. Krzysztof Dobrowolski Onclin.

20-11-2017100 jaar De StijlLezing door beeldend kunstenaar Peter Jan de Graaf.

04-12-2017David Hockney, popart schilder’ Lezing door kunsthistorica drs. Frederike Upmeijer.