Tempo Doeloe”. “Daar werd wat groots verricht”. “Indië verloren, rampspoed geboren” en “Dispereert niet”. Allemaal uitspraken die te maken hebben met de geschiedenis van Nederlands-Indië. Uitspraken uit de tijd dat het Nederlandse bewind voor de meeste Nederlanders nog onomstreden was.

Inmiddels is ons beeld drastisch veranderd en zitten we met allerlei vragen: Wat heeft de Nederlandse aanwezigheid wel of niet betekend? Hebben we daar wel enige voorspoed gebracht. Waren we een rimpeling in de geschiedenis van dit enorme land, en moeten we ons schamen voor onze aanwezigheid? En wat weten we eigenlijk over dit eilandenrijk?

Een serie van drie lezingenserie waarin Hans Luiten de geschiedenis van Indonesië behandelt, met de nadruk op de laatste eeuwen. Over boeddhisme en Banda, specerijen en Soekarno, Jappenkampen, Diponegoro, Multatuli en Molukkers, Wajang, slavernij, de Bersiap, kapitein Westerling, Nieuw-Guinea, Luns, Kennedy, en nog veel meer. Cultuur, economie en politiek: leer van alles over dit fascinerende land!

Cursusdata: De cursus wordt gegeven op drie woensdagochtenden op 23 en 30 november en op 14 december van 10.00 – 12.00 uur.

Locatie: Cultuurhuus Braakhekke te Bathmen.

Cursusprijs: ⍷ 45,00 voor BBKK-leden p.p en ⍷ 60,00 voor niet-leden p.p.

Inschrijven; per e-mail aan: cursussenbbkk@gmail.com

Docent: Hans Luiten studeerde geschiedenis en is parttime docent geschiedenis op een middelbare school. Hiernaast verzorgt hij vele activiteiten op het gebied van geschiedenis o.a. lezingen, cursussen en rondleidingen op een breed historisch terrein. Hij heeft het boek ’Begrijp jij het Midden-Oosten nog’ geschreven en is een Ruslandkenner, waarover hij ook lezingen geeft en reizen organiseert.