Mieke Berends over de Bathmense Kunstmarkt 2021.

“Helaas, gedwongen door de maatregelen tegen de Corona-pandemie, moesten wij in 2020 afzien van de organisatie van  onze jaarlijkse kunstmarkt. Dat was een pijnlijk streep door de rekening.

Maar voor het jaar 2021 hebben we, na goed overleg met de Gemeente Deventer, toestemming gekregen om de volgende editie van de Bathmense Kunstmarkt (de 32e), te organiseren op:

ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2021

Daar waren wel wat aanpassingen voor nodig. Zo worden de kramen op De Brink ruimer geplaatst, wordt er geëxposeerd in een zaal van horecaondernemer De Brink Bathmen en zal er op De Brink van een looproute gebruik worden gemaakt.

Niet minder dan 84 kunstenaars zullen hun werk tonen in 9 verschillende disciplines.

Ook aan entertainment is gedacht. Er is een muziekkoepel.

Wij zullen u met genoegen begroeten op 4 september op de Bathmense Kunstmarkt, die begint om 10.00 uur en sluit om 17.00 uur,” aldus Mieke Berends, voorzitter van de Kunstmarktcommissie.

De Bathmense Kunstmarkt heeft een eigen website.
Ga voor uitgebreide informatie naar:  https://kunstmarktbathmen.nl/2016/