Inmiddels is ook de kalender vastgesteld voor de BBKK lezingen in de periode september 2020 t/m april 2021.
U kunt navolgende data noteren in uw agenda:

• Maandag   14 september 2020
• Woensdag 21 oktober      2020
• Maandag   09 november  2020
• Woensdag 02 december  2020
• Maandag   18 januari       2021
• Woensdag 17 februari     2021
• Maandag   15 maart        2021
• Woensdag 21 april           2021

Op de BBKK website en met onze nieuwsbrieven zullen wij u tijdig nader informeren.