Lid worden

Als lid van de vereniging BBKK profiteert u van culturele activiteiten die onze kunstkring in Bathmen organiseert.
U wordt op de hoogte gehouden met behulp van onze website, via ons tweejaarlijks Bulletin en door middel van nieuwsbrieven.

U kunt deelnemen aan lezingen, cursussen en excursies. Deelname aan de lezingen is gratis voor BBKK-leden. Op deelname aan cursussen en excursies genieten BBKK-leden een reductie.

Aanmelden

U kunt zich als lid aanmelden:

Voor nieuwe lidmaatschappen geldt dat de contributie nog slechts kan worden voldaan met behulp van automatisch overmaking t.n.v. de Penningmeester BBKK op rekening NL08 RABO 0305 7531 26.
De automatische afschrijving wordt jaarlijks in januari uitgevoerd.

Als u het aanmeldingsformulier print, invult, ondertekent en toezendt aan het secretariaat, schrijft u zich in als lid van de Vereniging BBKK en machtigt u de penningmeester uw contributie automatisch van uw rekening af te schrijven.

Contributie en betaling

De contributies zijn als volgt:

  • Eerste familielid: 22.00 euro, met automatische afschrijving van uw bank/giro rekening.
  • Elk volgende familielid: 12,00 euro, met automatische afschrijving van uw bank/giro rekening.

Betaling geschiedt als volgt:

  • Door automatische afschrijving van uw rekening in de maand januari.
  • Bestaande leden die hun contributie niet automatisch laten afschrijven, ontvangen een factuur. Zij worden geacht de contributiebetaling te verrichten binnen de gestelde termijn.
    Indien de betaling niet tijdig wordt verricht, volgt een herinnering, verhoogd met 5,00 euro administratiekosten.

Opzeggen

  • Het lidmaatschap loopt automatisch door.
  • Opzeggen voor het volgende kalenderjaar dient te geschieden voor             1 november.
  • Men dient schriftelijk op te zeggen, per post of per e-mail.
  • Opzeggingen dienen te worden gezonden aan het secretariaat van de BBKK.
×
MENU