Contact en bestuur

Functie

Naam

E-mail

Telefoon

Interim Voorzitter

Joop Blaauw

blaauwjh@gmail.com

06-54921901

Secretaris Christa Gerfen  secretariaatbbkk@gmail.com 06 2091 7584

Penningmeester   


Ton
Keulemans

 t.keulemans@gmail.com

0570-542474

Kunstmarkt


Mieke
Berends 

 miekeberends@concepts.nl

06-83168909

Lezingen 

Hélène Versnel

 h.versnel.graaff@gmail.com  

06-22429444

Cursussen
Excursies

Fanny Pliester

 fanny.pliester@gmail.com

0570-657469

PR & Voorlichting
Webmaster

Sandra Boom

communicatiebbkk@gmail.com 06-57943943


Postadres
: Secretariaat BBKK, p/a Langenbergerweg 4, 7437 PW Bathmen
E-mail       : secretariaatbbkk@gmail.com
Telefoon   : 06 2091 7584

VACATURES


NIEUWE BESTUURSLEDEN

Het is de bedoeling dat de Algemene Ledenvergadering van de BBKK in maart 2022 besluit tot de benoeming van
een nieuwe Voorzitter en een nieuw Bestuurslid Lezingen.

Beide huidige bestuurders hebben dan gedurende acht jaar (twee statutaire termijnen van vier jaar) deel uit gemaakt van het BBKK bestuur.

Wij nodigen leden van onze vereniging, maar ook niet-leden uit zich te kandideren.

Is men oprecht geïnteresseerd, dan staat het vrij contact op te nemen:

  • voor de vacature Bestuurslid Lezingen met het aftredende bestuurslid Helene Versnel, mobiel 06 2242 9444
  • In de vacature Voorzitter is inmiddels voorzien.

Met dank voor uw belangstelling en vriendelijke groet,

Bestuur BBKK.

×
MENU