Contact en bestuur

Functie

Naam

E-mail

Telefoon

Voorzitter
PR & Voorlichting
Webmaster

Hans Schaap

 hans.schaap@telfort.nl

0570-542380

Secretaris Christa Gerfen  secretariaatbbkk@gmail.com 06 2091 7584

Penningmeester   


Ton
Keulemans

 t.keulemans@gmail.com

0570-542474

Kunstmarkt


Mieke
Berends 

 miekeberends@concepts.nl

06-28172031

Lezingen 

Hélène Versnel

 h.versnel.graaff@gmail.com  

06-22429444

Cursussen
Excursies

Fanny Pliester

 fanny.pliester@gmail.com

0570-657469

 

 


Postadres
: Secretariaat BBKK, p/a Langenbergerweg 4, 7437 PW Bathmen
E-mail       : secretariaatbbkk@gmail.com
Telefoon   : 06 2091 7584

VACATURES

BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN

Het is de bedoeling dat de Algemene Ledenvergadering van de BBKK in maart 2022 besluit tot de benoeming van een nieuwe Voorzitter en een nieuw Bestuurslid Lezingen.

Beide huidige bestuurders hebben dan gedurende acht jaar (twee statutaire termijnen van vier jaar) deel uit gemaakt van het BBKK bestuur.

Wij nodigen leden van onze vereniging, maar ook niet-leden, uit zich te kandideren.

Is men oprecht geïnteresseerd, dan staat het vrij contact op te nemen:

  • voor de vacature Voorzitter met de huidige voorzitter Hans Schaap,          tel. 0570-542380 of 06 1022 3940, of per email, hans.schaap@telfort.nl
  • In de vacature Bestuurslid Lezingen is inmiddels voorzien.

Wenst men, alvorens contact op te nemen, vooraf te worden geïnformeerd, dan kan men het functieprofielen downloaden.

Met dank voor uw belangstelling en vriendelijke groet,
Bestuur BBKK.

×
MENU