NIEUWE BESTUURSLEDEN

Het is de bedoeling dat de Algemene Ledenvergadering van de BBKK in maart 2022 besluit tot de benoeming van
een nieuwe Voorzitter en een nieuw Bestuurslid Lezingen.

Beide huidige bestuurders hebben dan gedurende acht jaar (twee statutaire termijnen van vier jaar) deel uit gemaakt van het BBKK bestuur.

Wij nodigen leden van onze vereniging, maar ook niet-leden uit zich te kandideren.

Is men oprecht geïnteresseerd, dan staat het vrij contact op te nemen:

  • voor de vacature Bestuurslid Lezingen met het aftredende bestuurslid Helene Versnel, mobiel 06 2242 9444
  • In de vacature Voorzitter is inmiddels voorzien.

Met dank voor uw belangstelling en vriendelijke groet,

Bestuur BBKK.