BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN

Het is de bedoeling dat de Algemene Ledenvergadering van de BBKK in maart 2022 besluit tot de benoeming van een nieuwe Voorzitter en een nieuw Bestuurslid Lezingen.

Beide huidige bestuurders hebben dan gedurende acht jaar (twee statutaire termijnen van vier jaar) deel uit gemaakt van het BBKK bestuur.

Wij nodigen leden van onze vereniging, maar ook niet-leden, uit zich te kandideren.

Is men oprecht geïnteresseerd, dan staat het vrij contact op te nemen:

  • voor de vacature Voorzitter met de huidige voorzitter Hans Schaap,          tel. 0570-542380 of 06 1022 3940, of per email, hans.schaap@telfort.nl
  • In de vacature Bestuurslid Lezingen is inmiddels voorzien.

Wenst men, alvorens contact op te nemen, vooraf te worden geïnformeerd, dan kan men het functieprofielen downloaden.

Met dank voor uw belangstelling en vriendelijke groet,
Bestuur BBKK.