Lid worden

Als lid van de vereniging BBKK profiteert u van culturele activiteiten die onze kunstkring in Bathmen organiseert.
U wordt op de hoogte gehouden met behulp van onze website, via ons tweejaarlijks Bulletin en door middel van nieuwsbrieven.

U kunt deelnemen aan lezingen, cursussen en excursies. Deelname aan de lezingen is gratis voor BBKK-leden. Op deelname aan cursussen genieten BBKK-leden een reductie.

Aanmelden

U kunt zich als lid aanmelden:

 • Schriftelijk: m.b.v. het Aanmeldingsformulier BBKK. Download ons Aanmeldingsformulier- BBKK vul deze volledig in en stuur deze naar ons secretariaat.
 • Ter plekke bij elke activiteit.

Voor nieuwe lidmaatschappen geldt dat de contributie nog slechts kan worden voldaan met behulp van automatisch overmaking t.n.v. de Penningmeester BBKK op rekening NL08 RABO 0305 7531 26.
De automatische afschrijving wordt jaarlijks in januari uitgevoerd.

Als u het aanmeldingsformulier invult, ondertekent en toezendt aan het secretariaat, schrijft u zich in als lid van de Vereniging BBKK. U machtigt bovendien de penningmeester uw contributie automatisch van uw rekening af te schrijven.

Contributie en betaling

De contributies zijn als volgt:

 • Eerste familielid: 25,00 euro per verenigingsjaar, met automatische afschrijving van uw bank/giro rekening.
 • Elk volgende familielid: 13,00 euro per verenigingsjaar, met automatische afschrijving van uw bank/giro rekening.
 • Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Betaling geschiedt als volgt:

 • Door automatische afschrijving van uw rekening in de maand januari.
 • Leden die hun contributie niet automatisch laten afschrijven, ontvangen een verzoek van de penningmeester tot betaling van de contributie. Zij worden geacht de contributiebetaling te verrichten binnen de gestelde termijn.
  Indien de betaling niet tijdig wordt verricht, volgt een herinnering, verhoogd met 5,00 euro administratiekosten.

Opzeggen

 • Het lidmaatschap loopt automatisch door.
 • Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden tenminste 4 weken voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.
 • Men dient schriftelijk op te zeggen, per post of per e-mail.
 • Opzeggingen dienen te worden gezonden aan het secretariaat van de BBKK.
×
MENU