U kunt zich als lid aanmelden:

  • Schriftelijk: m.b.v. het Aanmeldingsformulier BBKK. Download ons Aanmeldingsformulier- BBKK vul deze volledig in en stuur deze naar ons secretariaat.
  • Ter plekke bij elke activiteit.

Voor nieuwe lidmaatschappen geldt dat de contributie nog slechts kan worden voldaan met behulp van automatisch overmaking t.n.v. de Penningmeester BBKK op rekening NL08 RABO 0305 7531 26.
De automatische afschrijving wordt jaarlijks in januari uitgevoerd.

Als u het aanmeldingsformulier invult, ondertekent en toezendt aan het secretariaat, schrijft u zich in als lid van de Vereniging BBKK. U machtigt bovendien de penningmeester uw contributie automatisch van uw rekening af te schrijven.