De contributies zijn als volgt:

  • Eerste familielid: 25,00 euro per verenigingsjaar, met automatische afschrijving van uw bank/giro rekening.
  • Elk volgende familielid: 13,00 euro per verenigingsjaar, met automatische afschrijving van uw bank/giro rekening.
  • Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Betaling geschiedt als volgt:

  • Door automatische afschrijving van uw rekening in de maand januari.
  • Leden die hun contributie niet automatisch laten afschrijven, ontvangen een verzoek van de penningmeester tot betaling van de contributie. Zij worden geacht de contributiebetaling te verrichten binnen de gestelde termijn.
    Indien de betaling niet tijdig wordt verricht, volgt een herinnering, verhoogd met 5,00 euro administratiekosten.