• Het lidmaatschap loopt automatisch door.
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden tenminste 4 weken voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.
  • Men dient schriftelijk op te zeggen, per post of per e-mail.
  • Opzeggingen dienen te worden gezonden aan het secretariaat van de BBKK.